Atla

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık


İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık 

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık  beyanları ile ilgili olarak Yargıtay 9.Hukuk Dairesi işyerinde çalışmadıklarından ve davacının akrabası olduklarından davacının hafta tatillerinde çalıştığı yönündeki beyanları dikkate alınamaz. Bu nedenle hafta tatil alacağı talebinin reddi gerekir, şeklinde karar verilmiştir.

İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık  - Yargıtay Kararları

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi  ESAS: 2014/21294  KARAR: 2015/34203 Davacı 23.05.2005-13.06.2011 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığını iddia etmiştir. Davalı ise davacının sigorta kayıtlarında göründüğü üzere 24.03.2008-14.06.2011 tarihleri arasında çalıştığını savunmuştur. Davacı tanıkları davalı işyerinde çalışan kişiler olmayıp davacının akrabaları olup beyanlarına itibar edilemez. Bu nedenle davacının alacakları hesaplanırken kurum kayıtlarındaki çalışma süresi dikkate alınması gerekir. Soyut tanık beyanlarına itibar edilerek hizmet süresinin hatalı belirlenmesi hatalıdır.İş Davalarında İşçinin Çıkarılma Kodunda ÇelişkiDavacı iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı ise davacının en son 13.06.2011 günü alkollü olarak işyerine geldiğini bu konuda tutanak tutulduğunu buna rağmen davacının iş sözleşmesinin kendilerince feshedilmediğini, davacının kendiliğinden işe gelmemeye başladığını davacıya kıdem tazminatını da ödemek istediklerini beyan ettiği görülmektedir. Keza davacının işten ayrılış bildirgesinde çıkış kodu 29 olarak (davacının iş sözleşmesinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle işverence feshi) gösterilmiştir. Davacının işyerini terk ettiği, bir daha gelmediği ve iş sözleşmesini davacının feshettiği beyan edilmesine rağmen işten ayrılış bildirgesinde iş sözleşmesinin işverence feshedildiğinin gösterilmesi ayrıca kıdem tazminatının ödenmek istenmesi çelişki olup davacının iş sözleşmesinin davalı tarafından feshedildiği, feshin haklı nedene dayandığının ispatlanmadığı anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığının kabulü gerekir. Bu isteklerin reddi isabetsizdir.İş Davalarında İşyerinde Çalışmayan Tanık Davacı tanıkları davalı işyerinde çalışmadıklarından ve davacının akrabası olduklarından davacının hafta tatillerinde çalıştığı yönündeki beyanları dikkate alınamaz. Bu nedenle hafta tatil alacağı talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir. Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINAAnkara Avukat 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak