İş Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davalarında İşçi alacakları en önemli yeri tutmaktadır. Birçok İşçi İşverende ne tür alacağı ve hakları olduğunu maalesef  bilmemektedir. Teknolojinin o kadar gelişmesine rağmen görsel ve yazılı basında bir çok bilgilendirme olmasına rağmen hala eksiklik var.

En çok uygulanan ve düşünülen konulardan bir tanesi de nereye nasıl müracaat edeceğini bilmemek. Oysaki Yapılacak küçük bir araştırma ile atılacak ilk adımla tüm zincirler kendiliğinde oluşmaktadır.

İş Alacaklarında Uygulanması gereken en kısa ve en kolay yol İş Davalarında uzmanlaşmış bir avukat ile ilk adım atılması ile süreç başlayacak ve kısa sürede sonuca gidecektir. Şikayetler Çalışma bakanlığı şikayet hattına şikayetin yapılacağı gibi bir avukat ile  yola çıkılabilinir. İş Davaları açıldığında İşçi alacaklarının tümü istenebilir.

Burada en önemlisi Kıdem İhbar Maaş Alacağı Fazla Mesai alacağı Dini ve resmi bayramlarda yapılan çalışma ücret alacakları talep edilebilir. İşçi Alacakları Davası yazılı belgelere dayandığı gibi doğru şahit dinletilmesi de önemli yer tutmaktadır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

İşveren işçiyi her zaman haklı nedenlere dayanarak işten çıkarmaz. Hatta işçi çoğu zaman işverenin gazabına uğrar ve bu nedenle mağdur olur. Kanun koyucu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında koruma altına almaya çalıştığı işçinin menfaatine ilişkin hükümler oluşturmaya gayret etmiştir. İşçinin korunması için meydana getirdiği durumlardan biri de kıdem tazminatıdır.

Kıdem tazminatı, işverenin işçiyi haklı sebeplere dayanmadan, hukuka aykırı olarak işten çıkarması nedeni ile veya işçinin hukuka aykırılık teşkil etmeyecek nedenlerden birine dayanarak işten çıkması nedeni ile 4857 sayılı İş Kanunundaki ilgili madde gereğince işverenin işçiye ödemek zorunda olduğu tazminat bedelidir.

Kanun koyucu kıdem tazminatı ile işçinin bir andaki ekonomik durumunun değişmemesi ve bir süre aynı şekilde yoksulluğa düşmeden hayatına devam etmesi ve yeniden düzen kurması amacı ile bu tazminatın ödenmesini gerekli görmüştür.

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanundaki ilgili madde de kıdem tazminatı için gerekli şartları şu şekilde izah edilmiştir:

  • İşçi kendi isteği ile işten çıkmamış olmalı veyahut vefat etmemiş olmalı.
  • İşveren işçiyi işten çıkarırken ahlak ve iyi niyet kuralları kapsamında haklı bir nedene dayanmamalı. Örneğin Yargıtay giden bir davada işçi iş yerindeki bayanlara taciz etmesi nedeni ile işveren tarafından işten çıkartılmıştır. Burada işverenin ahlak kurallarına dayanarak işten çıkardığını görürüz. Bu her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi gereken bir şattır.
  • İşçinin kendi isteği ile işten çıkması durumunda hukuka dayanan haklı nedenlerinin olması. Örneğin erkekler için askerlik nedeni ile işten çıkma; bayanlar için ise evlenme nedeni ile işten çıkma kanun koyucunun kıdem tazminatı almasına engel teşkil etmeyeceğini kanun hükmünde bildirdiği hususlardır.
  • İşçi aynı işverene bağlı olarak farklı iş yerlerinde veya aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmalıdır.

Kıdem Tazminatının Amacı Nedir?

Kanun koyucu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında güçlü olan işverene karşı daha güçsüz olan işçinin korunması gerektiğini düşünmüştür.

Kıdem tazminatı da haksız bir şekilde işverenin işçiyi işten çıkarması sonucu işçinin bir süre ekonomik anlamda kendisini idare edebilmesini, alışıyormuşçasına bütçesinin zorlanmaması için işverenin işçiye tazminat ödemesini zorunlu kılarak işçiyi korumayı amaçlamıştır.

Kanun koyucu işinin ölmesi sonucunda kıdem tazminatının işçinin yasal mirasçılarına geçmesini öngörerek işçinin hayatındaki diğer bireyleri de korumayı amaçlamıştır.

Kıdem tazminatı hakkında şunu da ifade edebiliriz: kıdem tazminatı her sene yeniden düzenlenmekte olup kanun koyucu ülkenin ekonomik durumuna ve kalkınma seviyesi gibi etkenlere bakarak kıdem tazminatı üzerinde değişiklikler yapabilmektedir. İş Hukuku davası Nasıl Açılır,

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor