Atla

İş Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Belirlenir


İş Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Belirlenir

İş Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Belirlenir

İş Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Belirlenir

İş Kazası veya meslek hastalığının oluşumunda işverenin sorumlu olması için kusurlu olduğunun belirlenmesi gerekir. Her ne kadar işverenin işçi veya hak sahiplerinin sigortaca karşılanmayan zararlarından hiçbir kusuru olmasa ve olay kaçınılmaz da bulunsa sorumlu olacağı görüşü Yargıtay’ca kabul edilmiş ise de bu durumda işvereni kusurlu olduğu durumlardaki gibi zararın tamamından sorumlu tutmanın hak ve nasafet kurallarına da aykırı olacağından BK. M. 43 e göre hakimin tazminatı indirebileceğini benimsemiştir. Kaldı ki işverenin zararın doğumuna sebep olan tehlike ile hiçbir bağlantısının olmaması risk nazariyesinin de uygulanmasına imkan vermez.

Birden çok kimsenin birlikte neden oldukları zarardan sorumlulukları, BK. Nun 50. Maddesi ya da 51. Maddesi uyarınca ve aynı yasanın 142. Maddesi hükmüne dayanarak davacı zararının tümünü müteselsil sorumluların hepsi aleyhine açacağı tek bir dava ile de talep edilebilir.

Uygulamada, işçilerin girmeleri yasak olan yerde gerçekleşen iş kazasında  ölen işçinin de “müterafik” kusurlu olduğu kabul edilmesi, işyerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca olması gereken gürültüden daha fazlası olan işyerinde işçi işitme gücünün %18 oranında yitirilmesinde işverenin bütünüyle kusurlu olduğu iddiası karşısında, gürültüden korunmak için işçinin üzerine düşen görevi yapıp yapmadığının da incelenmesi gerekeceği kabul edilmektedir.

Ayrıca işverenin, işçilerine, olabildiğince rahat ve güvenli çalışma ortamı oluşturmakla yükümlü olduğundan objektif sorumluluğu en son teknoloji gereği koruyucusu olan makine ve tezgahları bulundurması yeterli sayılmaz. Bu nedenle işverenin tedbir alması yetmemekte; bu tedbirlere işçilerin uyduğunun da denetlemesi zorunludur. Bu hususu işveren ispatlamadıkça kusurlu sayılmaktadır.

İş Kazasında Kusur Oranın Tazminata Etkisi Nedir?

Borçlar Kanunun 47 ve gerekse yürürlükteki 6098  T.B.K’nun 56. M.'de iş kazasından dolayı bedensel zarardan dolayı manevi tazminata hükmedileceği belirtilmiştir. Manevi tazminat da para tutarı adalete uygun olmalıdır.

Tazminat Belirlenirken ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, göz önüne alınarak manevi tazminat tespit edilir.

Tazminatın saptanmasında, zarar ve tazminata doğrudan etkili olan işçinin net geliri, PMF yaşam tablosuna göre bakiye ömrü, işgörebilirlik çağı. işgörmezlik  oranı, tarafların kusuru, SGK maaşı  tartışmaya mahal verilmeden belirlenir.Başka bir anlatımla, işçinin günlük net geliri tesbit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak  %10 iskontoya tabi tutulacağı, 60 yaşına kadar (aktif) dönemde, 60 yaşından sonrada bakiye ömrüne kadar (pasif) dönemde elde edeceği kazançlardır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak