Atla

İş Kazası Avukatı Ankara


İş Kazası Avukatı Ankara

İş Kazası Avukatı Ankara

İş Kazası Davaları Ve Avukat Ücretleri

Herhangi bir iş kazası geçirmiş olan kişi iş kazası nedeniyle dava açma hakkına sahiptir. İş kazası dışında meslek hastalığı geçirenler de bu haklara sahip. Ruhen , bedenen görülen zararın karşılığı olarak iş kazası tazminatı isteyebilmektedir.

İş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat, tedavi giderleri talep edeceği gibi bundan sonraki yaşamı için de iş kazası neticesinde yaşayacağı mağduriyetten doğan maddi ve manevi zararını çalıştığı yerden temin edebilir. Borçlar Kanun'unun 46. maddesi gereğince iş kazasına ya da hastalığına maruz kalan çalışanlar böyle bir hakka sahipler.

iş kazası avukatı

İş kazası veya meslek hastalığı ile karşılaşan işçinin müracaatı üzerine. Sosyal sigortalar müdürlüğü inceleme başlatır.Kazanın gerçekleşmiş olduğu olay yeri öncelikli olarak incelenir. İşçi, işveren ve olayı gören tanıklar.

Diğer işçilerin de ifadesi alınır. Aynı zamanda iş yerine ait tüm belgeler ve olaya ilişkin tanzim edilen tutanaklar, müfettişlerce incelenerek bir rapor haline getirilir. Yapmış oldukları tüm incelemeler ve sorgular neticesinde bir tutanak oluştururlar.

 

Belge ve evraklar ile raporlar da hazırlanır. Hazırlanan raporlarda kazaya maruz kalmış işçinin tüm bilgileri yer almalıdır. Özellikle çalışanın sigorta durumu, çalışma periyotları ve günleri de müfettişler tarafından raporlara yansıtılır. Burada iş kazası tazminatına etki edecek önemli veriler ise kaza ile ilgili ayrıntılardır.

Çalıştığı yerin gerekli olan tüm önlemleri alıp almadığı, olayın nasıl gerçekleşmiş olduğu, kazanın içeriğinde herhangi bir kasıt ya da kusur bulunup bulunmadığı, iş güvenliği noktasında ne derece hassasiyet gösterilmiş olduğu gibi veriler, bulgular davanın gidişatında son derece önemlidir.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları - İş Kazası Avukatı Ankara

İş kazalarında maddi ve manevi olarak tazminat talebinde bulunulabilir. Manevi tazminat işçinin gördüğü cismani zarar ya da ölüm gibi bir durumda ailesinin çekmiş olduğu sıkıntılı süre karşılığı olarak istene tutardır. Manevi tazminat tutarı hakim kararı ile belirlenir.

Manevi tazminat söz konusu olduğunda belirli bir ödeme parametresi ve hesap yöntemi bulunmamaktadır. Zarar görme durumunda kişinin kendisinin durumu, ölüm durumunda ailesinin durumu göz önünde bulundurularak tamamen hakimin kişisel fikri neticesinde bir fiyat belirlenir ve bu tutarı ödemek durumunda kalır.

iş kazası avukatları

Maddi tazminat ise iş kazası sonucu fiziksel zarar görmüş olan kimsenin bu tarihten sonra çalışma hayatı aksayacağından uğrayacağı maddi kayıp karşılığında belirlenecek olan tutardır.

Maddi iş kazası tazminatı tek bir durumda geçersiz olur. İşçinin iş kazasında tam kusurlu olması durumunda  kusur oranı düşürülerek tazminat hesabı yapılır. Kayıp oranı ne olursa olsun  dava açma hakkı bulunmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafınca kaza geçirmiş olan çalışanın tüm kaybı zaten karşılanmaktadır.

Maddi tazminat iki farklı tiptir. Bunlardan bir destekten yoksunluk tazminatı olup ölüm durumlarında aile tarafından çalıştığı yere  açılan davadır.

Bu davayı açabilmek için kişilerin ölen çalışan tarafından devamlı olarak yardım aldığına dair bir kanıt istenmektedir. Bunun kanıtlanamadığı durumlarda destek sayılması söz konusu olamaz. Bir diğer maddi tazminat ise iş göremezlik tazminatıdır.  Bunun hesabı için ise çeşitli kıstaslar ve hesap yöntemleri bulunmaktadır. Her durumda bir iş kazasının ve kaza sonucu ödenen tazminatın başta işveren, daha sonra belirli kurumlara ciddi maliyetleri vardır.

İş kazası sonucu oluşan sakatlık nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında, olayın Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmediği anlaşıldığında, kuruma ihbarda bulunulması, olayın kurum tarafından iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde ise, davacıya "iş kazasının tespiti" davası açması için önel verilmesi gerekir.

Zira, kurum tarafından sigortalıya gelir bağlanabilmesi için, zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğinde olup olmadığının tespiti,  ön sorundur.

İş Kazası Avukatı Ne Yapar

İş Kazasında veya diğer  davalarda avukat tutma zorunluluğu yoktur. İş kazasında zarar gören kendisi veya mirasçıları bizzat mahkemeye müracaat ederek iş kazası tazminat davasını açabilir. Kendileri dava açmamış iseler kendilerini avukat tayin edebilir, tayin edilen avukat aracılığı ile başvuru yapabilirler.

İş kazasında İş kazası Avukatı ile davanın takip edilmesinin önemi büyüktür. Çünkü İş kazası konusunda, tazminatın hesaplanması konusunda, iş göremez oranları konusunda, iş kazası avukatının bilgi sahibi olması gerekmektedir. İş kazası tazminat davasında istenecek maddi ve manevi tazminat miktarı önemlidir. Miktarları yüksek tutmanıza gerek olmayıp, bilirkişi raporuna göre sonradan ıslah edilebilir.

Manevi tazminatı ise dava açılırken, iş göremezlik raporu göz önüne alınarak, görülen manevi zarara göre makul miktarda talep edilmelidir. İş göremezlik raporunun mutlaka adli tıptan teyit edilmesi gerekmektedir. Çünkü ilk verilen raporların bir çoğu daha sonra yükselmektedir.

Yine iş kazası avukatının önemsediği konulardan biriside iş kazasında kusur oranı. Bu kusur oranı tazminat miktarından düşüleceğinden, önemle takip edilmelidir.   Diğer konular hakkında İş Avukatı Ankara kısmında makalelerimizi okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İş kazası sebebiyle hukuksal açıdan yargılamalara sebep olaylardandır. İş kazasının incelenmesi nedeniyle SGK müfettişleri, cezai açıdan kolluk kuvetinin tespit ve araştırması ile konun savcılığa intikal etmesi, yaralanma durumunda, bedensel zarar nedeniyle tazminat, ölüm halinde geride kalan mirasçıların açacağı destek tazminatı yargılamaya sebep konulardır.

İş kazası nedeniyle hakların kazanılması, haksızlığın önlenmesi nedeniyle avukatlık hizmeti ile devam edebileceğiniz gibi, bu konularda danışmanlık hizmetide alınabilinir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak