Arabuluculuk Danışma - Arabulucu Avukat | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Arabuluculuk Danışma – Arabulucu Avukat Ankara

Zorunlu Arabuluculuk Kanunu – Arabulucu Avukat. İşçi ile işveren arasında oluşan uyuşmazlıklara ait olarak daha evvel serbest başka bir deyişle ‘zorunlu olmayan’ arabuluculuk faaliyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan görüşmede ‘İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı’ kabul edildi. Böylelikle yeni kanuna göre İş Mahkemeleri’nde iş davaları açılabilmesi içerisinde arabuluculuk faaliyetleri dava koşulu başvuru zorunluğu durumuna getirildi.

Bundan madde ile işveren ya da işçi aralarındaki anlaşmazlıklarda direk İş Mahkemesi’ne, iş davası açamayacak. Doğrudan İş Mahkemeleri’ ne dava açılması halinde, İş Mahkemesince zorunluluk doğrultusunda ‘usulden’ reddedilecek. İş Mahkemesi zorunluluk doğrulusunda alınan ret kararının hem işverene hatta işçiye tebliğ edilecek.

Hangi İş Davaları İçerisinde Arabuluculuk Zorunlu?

Arabulucuya başvurulmadan evvel İş Mahkemesi’ne uygulanan iş davası başvurularının ret cevabı alınması ise arabulucuya müracaat hakkını başka bir deyişle sahip olunan  yasal hakların kaybolması gibi tesir oluşturmayacak. Çünkü kendine İş Mahkemesi’nin ret kararının tebliğ edilmesi ardından taraflar, arabuluculuk faaliyetlerine başvurabilme ihtimaline sahip olabilecek. Yeni Yasa tasarısında bulunan işveren ve işçi arasındaki uyuşmazlıkların kapsamında tespit edilen bütün anlaşmazlıklarda İş Mahkemesi’ne müracaat gerçekleştirilmeden evvel arabulucuya müracaat edilmesi gerekmektedir.

Buna göre sayılan İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı kapsamında İş Kanunu’ na veyahut ferdi ya da toplu iş sözleşmesine bağlı işçi tarafından;

İçin İş Mahkemesi gitmeden arabulucuya müracaat gerçekleştirmesi mecburiyeti geldi. Söz hususu mecburilik, İş Mahkemeleri’ nde bu uyuşmazlıklara ait olarak yapılacak davaların müracaat şartları arasında yer almakta.

Çalışanlar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve çok mesai, senelik izin,  gibi ödemeleri mevzu edinen uyuşmazlıklar konusunda olarak, işverenler ise alacak ve tazminat kalemleri konusunda İş Mahkemesi’nde dava açmadan evvel arabulucuya başvuracak.

Aynı şekilde işçi veyahut işveren iş teması kapsamında birbirlerine ‘hakaret’ etme dolayısı ile ya da işçi doğrulusunda işyerinde tespit edilenişverene ilişkin mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat istekleri de dava evvel arabulucuya başvurularak çözülmeye çalışılacak.  Arabuluculuk Kanunu – Arabulucu Avukat

Arabuluculuk Nihayetinde Uyuşma Sağlanamazsa Ne Olur?

İşçi, yaptığı arabuluculuk faaliyetleri neticesinde davalı ile uyuşma sağlayamaması halinde arabuluculuk faaliyetlerinin nihai tutanağının aslı ya da arabulucu  doğrulusunda  onaylanan bir örneğini alarak, İş Mahkemesi’ ne gerçekleştireceği müracaat şartlarını oluşturabilmektedir.

Eğer davacı bu koşulun getirilmemesi halinde İş Mahkemesi  kendine verilecek  süre içinde ihtiyaç duyulan arabuluculuk belgesini  sunması gerekmektedir.  Aksi durumda İş Mahkemesi yeniden ‘usulden’ davanın reddedilmesi hükmü alınabilmektedir.

Arabuluculuk faaliyetleri 3 haftalık süreci kapsamaktadır. Bu sürede taraflar arasında uyuşma sağlanamaz ise kalifiye hallerde arabulucu doğrultusunda ek 1 hafta  uzatılabilir. Yine taraflar uyuşma sağlayamaz ise  mahkemeye başvurma hakkına sahip olabilmektedir. Arabuluculuk Kanunu – Arabulucu Avukat

52 Görüntülenme

SORULAR

  1. Kanmaz dedi ki:

    Ben işyerimden ayrılırken tazminatlarımı alamadım. Tazminatlarımı almak için arabulucuya siz başvuru yapabilirmisiniz. Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp