İş Kazası Davaları – İş Mahkemesi Davaları | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İş Kazası Davaları – İş Mahkemesi Davaları

İş Kazası Davaları - İş Mahkemesi Davaları

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

İşçilerin ve işverenlerin kendi haklarının korunması adına belirlenmiş olan kuralları içeren İş Kanunu aynı zamanda işçilerin işyeri içindeki faaliyetleri sırasındaki korunmalarının da sağlanması hakkında detaylar içermektedir. | İş Kazası Davaları – İş Mahkemesi Davaları

Bu noktada özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile işçinin her türlü iş kazasından korunmasının sağlanması işverenin sorumlulukları altında bulunmaktadır.

İş Kazası İle İlgili Yasal Haklar

Kanunlara göre her bir işverenin kendi unvanı altında bulunan işyerlerinde işçilerinin güvenliği sağlayacak şekilde tüm önlemleri almış olması gerekmektedir. Bu işyerinin fiziki yapısının güvenlikli bir ortama dönüştürülmesi şeklinde gerçekleşebileceği gibi aynı zamanda iş güvenliğini artıracak olan araç ve gereçlerin kullanımının artırılması ile de mümkün olabilmektedir.

İşverenlerin kendi üstlenmeleri gereken sorumlulukları ile ilgili tüm işlemleri yapmış oldukları konusunda avukat yardımı alması kesin çözüm olabilmektedir. Yasada iş kazası açık bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre işyerindeki çalışma faaliyeti sırasında ya da aynı işverene bağlı başka bir işyerinde meydana gelen tüm kazalar iş kazası olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte işveren tarafından verilen bir görev doğrultusunda resmi olarak çalışmakta olduğu işyeri dışında başına bir iş kazası gelmiş kişilerin de yine aynı şekilde haklarını talep etmesi mümkün olmaktadır. İş kazaları ile ilişkilendirilecek son önemli husus çalışma döneminin ardından kişide ortaya çıkan engel ya da ruhsal sorunlar olmaktadır.

Bu nedenle işçilerin işten ayrılmalarının ardından bile hukuki olarak iş kazası aracılığı ile taleplerini dile getirmesi söz konusu olabiliyor. Bu nedenle işverenlerin çalışma ortamlarının güvenliğinin sağlanması konusunda dikkatli olması gerekmektedir.

İşverenin görev yetkileri altında bulunan işçilerin başına gelen iş kazalarının değerlendirilmesinde işçinin çalışmasının bağımsız olup olmamasına dikkat edilerek bir karar verilmesi sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak sigortalı çalışan her kişinin daha sonradan karşılaştığı iş kazasının kendisine getirmiş olduğu kayıpları ve zararları daha sonradan talep etmesi mümkün oluyor. | İş Kazası Davaları – İş Mahkemesi Davaları

İş kazalarının resmi bir şekilde iş kazası olarak tanımlanması için sonradan ortaya çıkan ruhsal ve fiziksel engellerin haricindeki durumlarda bazı bildirimlerin zorunlu olarak yapılması gerekmektedir. Bunun için iş kazasının gerçekleştiği yere bağlı kolluk kuvvetlerinin bilgilendirilmesi ilk aşama olacaktır.

Bu durum kazanın resmi olarak ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğinin belgelenmesi açısından da önemlidir. Bu zorunlu tutulan eylemle birlikte yapılması gereken en önemli işlemlerden biri de işveren tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu’na kaza ile ilgili olarak bildirim yapılmasıdır.

Bu konuda işverenin yasal olarak üç gün süreyle belirlenmiş olan zamanaşımı süresine uygun şekilde bildirim yapması gerekiyor. İş kazalarının gerçekleşmesinin ardından işçilerin yaralanma ve ölüm gibi ciddi durumlarla karşılaşması halinde olayın sadece bir iş kazası davası olmasının ötesinde sorumluların ceza alması adına ceza davası olarak yürütülmesi de söz konusu olmaktadır.

Bu noktada Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk güçleri tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda belirlenen sorumlular hakkında cezai işlem başlatılması yönünde kararların verilmesi sağlanır. İş kazaları sonrasında mağdur duruma düşen kişiler kendi zararlarının karşılanması adına ceza davalarının yanı sıra maddi ve manevi tazminat talebiyle de dava açabilirler.

Bu davalar ancak kişilerin çalışma hayatını kesintiye uğratacak, tamamen engelleyecek olan durumlarda mümkün oluyor. Ayrıca ölen kişinin yakınlarının da yine aynı tazminat talebiyle haklarını alması söz konusu olmaktadır. | İş Kazası Davaları – İş Mahkemesi Davaları

İş Kazalarında Tazminat Davası

İş kazaları kişileri sadece fiziksel olarak zarara uğratan bir kaza olarak değerlendirilmemelidir. Başına iş kazası gelmiş olan kişiler yaşadıkları kusurların ardından uzun süre çalışmamakta, tekrar işe döndüklerinde eski performansları ile etkin bir şekilde iş üretememe, çalışma gücü kaybı yaşayarak iş ortamında verimsiz kalma, hastanede bulunulmuşsa bu sürede çalışamamaktan dolayı gelen pek çok sebeple maddi olarak zarara uğramaktadır.

İşçinin bu zararlarının karşılanması için maddi tazminat talebiyle dava açarak haklarını istemesi mümkün olabiliyor. Hem çalışma süreleri içindeki hem de daha sonrası için yaşanabilecek olan kayıpların bu noktada istenebilmektedir. İş kazalarının ölümle sonuçlandığı durumlarda da kişilerin yine aynı taleplerle mahkemeye başvurmaları söz konusu olabiliyor.

Ancak burada tazminat talebinde bulunacak olan kişiler ölen kişinin yakınları olmaktadır. Bu tür davalarda ölen kişinin defnedilmesi, cenaze işlemlerinin yapılması, ölmeden önce tedavi olma sürecinde karşılaşılan tüm hastane ve tedavi işlemlerinin yapılması sırasındaki giderlerin karşılanması sağlanır.

Bunlara ek olarak ölen kişinin sağlığı süresinde kendisi tarafından maddi olarak desteklenmiş birinci dereceden yakını olması zorunlu olmayan kişiler de maddi tazminat talebiyle dava açabilmektedir. Bu davalar destekten yoksun kalma gerekçesi ile açılabiliyor.

İşçilerin iş kazalarının ardından manevi tazminat talebiyle dava açabilmesi ancak bazı koşulların yerine gelmesi halinde mümkün olmaktadır. Bu durumlar kişilerin ölmeden önce yardımını almakta olan ve iş kazasının sonrasında destekten yoksun kalmış olan kişiler için geçerli olmaktadır.

Bu noktada mahkemeler manevi tazminat alacak olan kişilerin ölen işçinin yardımına muhtaç olan kişilerden olmasına dikkat ederek bir karar vermektedir. | İş Kazası Davaları – İş Mahkemesi Davaları

İş Kazası Davaları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

İş kazaları gerekçesi ile dava açmak isteyenlerin başvurularını iş mahkemelerine yapması gerekmektedir. Burada iş kazasının gerçekleşmiş olduğu bölgede görevli olan iş mahkemesine başvuru yapmak esas alınmıştır.

Kişiler kendi davalarını anlatan bir dava dilekçesi ile mahkemeye başvuru yaptığı takdirde davalarını açabiliyorlar. Dava dilekçesine ek olarak kişilerin uğradıkları zararları belgelemelerini ve mahkemeye sunabilmelerini sağlayacak olan her türden faturanın, evrakın ve belgenin de dava dosyasına dahil edilmesi gerekmektedir.

İş kazası davalarının sonuçlanması davanın kendi özelliklerine bağlıdır. Dava dilekçelerinin tebligat süreleri, bilirkişi incelemelerinin yapılması gibi teknik detayların yanı sıra davaya bakan mahkemelerin de iş yoğunluğunun dava süresinde etkisi bulunmaktadır.

Tüm bu detaylara göre süresi farklılık gösteren davalar yaklaşık 1 ile 2 yıl arasında sonuçlanmaktadır. | İş Kazası Davaları – İş Mahkemesi Davaları[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape=”no” css=”.vc_custom_1542397734371{padding-top: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

İş Kazası Davaları – İş Mahkemesi Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

[/vc_column_text][mkd_accordion style=”accordion”][mkd_accordion_tab title=”DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ – BİRLİKTE GÖRÜLMESİ GEREKEN DAVALARIN SONRADAN TEFRİKİNİN GÖREVE İLİŞKİN KURALLARI DEĞİŞTİRMEYECEĞİ – BÜTÜN TALEPLER YÖNÜNDEN İHTİLAFIN ÖZEL MAHKEME OLAN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKTİĞİ”][vc_column_text]ÖZET: Gerek davalılar araç maliki ve araç sürücüsü ve gerekse de davalı … hesabının sorumluluğu aynı maddî olaydan kaynaklanmış ve zarar tek olduğundan, davaların birlikte görülmesi zorunludur. Mahkemece, birlikte görülmesi gereken davaların sonradan tefrik edilmesi, göreve ilkin kuralları değtirmez. Bütün talepler yönünden ihtilafın özel mahkeme olan asliye ticaret mahkemesince çözüme kavuşturulması gerekir.[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][mkd_accordion_tab title=”TAZMİNAT DAVASI – BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA KUSUR ORANI MALULİYET ORANI VE MADDİ TAZMİNATIN İŞ HUKUKU İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE USULÜNCE VE GEREKÇELERİ DE BELİRTİLEREK GÖSTERİLDİĞİ – HÜKÜMDE KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK DA GÖRÜLMEDİĞİ”][vc_column_text]ÖZET: Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında; mahkemece hükme esas alınan bilirki raporlarında kusur oranı, maluliyet oranı ve maddi tazminatın  hukuku ilkeleri çerçevesinde usulünce ve gerekçeleri de belirtilerek gösterildiği, mevcut raporların hüküm vermeye yeter nitelikte olduğu,

Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, hükümde kamu düzenine aykırılık da görülmediği anlaşılmakla davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmtir.[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][mkd_accordion_tab title=”TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜN KAYBI DERECESİNE İLİŞKİN YARGILAMA ÖNCESİNDE VE YARGILAMA SIRASINDA YUKARIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE İTİRAZI BULUNMADIĞI – MAHKEMENİN VAKIA VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİNDE USUL VE ESAS YÖNÜNDEN YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI”][vc_column_text]ÖZET: Davacının meslekte kazanma gücünün kaybı derecesine ilkin yargılama öncesinde ve yargılama sırasında yukarıda belirtilen şekilde itirazı bulunmadığından ve dosya içeriğinde aksine bir sağlık raporu da yer almadığından, davacı vekilinin maluliyet oranının hükme esas alınan orandan daha yüksek olduğuna ilkin istinaf sebebi de yerinde değildir.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair hüküm kurmak gerekmtir.[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][/mkd_accordion][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri