Atla

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı


İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 

İş Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de iş kazalarının sayısı ve bu kazaların sonucunda yaşanan kayıpların ve zararların boyutları günden güne artış göstermektedir. Sadece maddi hasarlarla atlatılabilen küçük çaptaki kazaların yanı sıra iş kazalarının yaralanmalı ve ölümlü olarak da sonuçlanması söz konusu olabiliyor. İş kazalarında işçilerin hayatlarını kaybetmelerinin ardından hayatını kaybeden işçinin yakınlarının yaşadıkları kayıpların karşılanması adına destekten yoksun kalma gerekçesiyle maddi tazminat talebinde bulunulması mümkün olmaktadır. 

Tazminat miktarının belirlenmesi sırasında hayatını kaybeden kişinin eğer iş kazası yaşamasaydı destekten yoksun kalan kişiye ne kadar bir yardım yapacağı konusunda tahmin yürütülerek işlem yapılmasına karar verilir. Destekten yoksun kalma gerekçesi ile hayatını kaybeden işçilerin sadece birinci dereceden yakınlarının değil aynı zamanda tüm bakımın üstlendiği ya da desteğini yüklendiği kişilerin de tazminat talebinde bulunması söz konusu olmaktadır. İş kazalarının ölümlü bir şekilde sonuçlanmasının ardından hayatını kaybeden kişinin yakınlarının tazminat alabilme hakkına sahip olduklarını bilmesi kendi haklarını korumaları adına önemli olmaktadır.

İşyerindeki çalışma faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sağlanıyor olmasına ilişkin tüm sorumluluklar işverenin sorumluluğu altında bulunmaktadır. İşverenlerin gerekli önlemleri almaması ve işçi güvenliğini tehdit eden bir alanda çalışmaların devam etmesine göz yumması işçilerin hayatlarını kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan zararlarının tazminatlar aracılığı ile geri alınmasını sağlıyor. Destekten yoksun kalma gerekçesi ile alınan bu tazminatlarda işverenin mutlaka iş güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tazminatların verilmesindeki temel amaç hayatını kaybeden kişinin yaşadığı süre içinde bakımını üstlendiği kişilerin bu maddi ve manevi destekten yoksun kalmaları olmaktadır. Tazminat miktarları belirlendikten sonra ödemeler tek bir işlemde tam parasıyla birlikte ödenmektedir.

Ölüm durumlarının ortaya çıkması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ortaya çıkan zararların tamamının ya da bir kısmının karşılanması da mümkün olabiliyor. Destekten yoksun kalma gerekçesi ile haklarını arayan kişiler eğer hukuki işlemlere göre çocuk statüsündeki kişilerse bu durumda kendi geçimlerini sağlayabilecek olan yaşa gelene kadarki süre için ihtiyaç duydukları maddi desteğin hesaplanması sağlanarak bir tazminat rakamının belirlenmesi sağlanıyor. Çocuğun eğitimleri devam ediyorsa eğitim sürelerinin bitişi tazminat miktarının hesaplanmasında son tarih olarak değerlendirilir. Buna ek olarak kız çocuklarının evleninceye kadar ihtiyaç duyduğu tüm bakım masraflarının karşılanması adına da tazminat hesapları detaylı bir şekilde yapılıyor.

Destekten yoksun kalma gerekçesi ile kişilerin haklarını talep etmesi ancak hayatını kaybeden kişilerin ardında kalan kişilere kesin bir şekilde destek vermiş olduğunun tespit edilmesi ile mümkün olmaktadır. Tazminat miktarları hesaplanırken adil olmak adına pek çok değişkenin sahip olduğu maddi nitelik dikkate alınarak bir işlem yapılır. Buna göre ölen kişinin maddi gücünün miktarı, sahip olduğu maddi imkanları, destekten yoksun kalma gerekçesiyle tazminat talep eden kişiye ne kadar bir yardımda bulunduğu, eğer hayatına devam etmiş olsaydı daha ne kadar destek vermeye devam edeceği bilgisinden hareketle kişilerin tazminat miktarlarının belirlenmesi gerçekleştirilir. Destekleme eyleminin sona erdiği tarih olarak kişinin bakım ve destek ihtiyaçlarının ortadan kalktığı tarihler dikkate alınarak işlem yapılıyor.

Hayatını kaybetmiş olan kişinin ölmeden hemen önce sahip olduğu iş göremezlik durumu ve kusur oranı, hayatta kalan eşler için bu kişilerin evlenip evlenmeme durumları da tazminat miktarları belirlenirken dikkate alınan hususlardan olmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişilerle ilgili olarak tazminat miktarlarının belirlenmesinde 60 yaşının sonuna kadar çalışacağı hesap edilerek alacakların miktarı kesin bir şekilde ortaya konur. Buna ek olarak destekten yoksun kalma gerekçesi ile tazminat talebinde bulunan kişilerle hayatını kaybetmiş olan işçinin arasındaki bağın kuvvetine göre de rakamın değişiklik göstermesi mümkün oluyor. Destekten yoksun kalan kişinin zarar gördüğü sürelerin belirlenmesinde ise ölen kişiyle destekten yoksun kalan kişilerin arasındaki bağa ve bu kişilerin cinsiyetleri ile yaşlarına dikkat edilerek bir işlem yapılır. Buna göre erkek çocuklar için 18 kız çocuklar için de 22 yaşına kadar destekten yararlanacakları tahmini üzerinden hareketle işlem yapılmaktadır. Hayatta kalan eşin hayatını kaybeden işçiden daha büyük olması durumunda yaşamı boyunca destekten yararlanması mümkün olmaktadır.

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Kimler Alabilir?

Destekten yoksun kalma gerekçesi ile açılan davalar olduğu için hayatını iş kazası sonucunda kaybetmiş olan kişinin sadece birinci dereceden yakınlarının değil aynı zamanda destekten yoksun kalan tüm kişilerin tazminat talebinde bulunması söz konusu olabiliyor. Bu noktada tazminat talebinde bulunacak olan kişilerin iş kazası sonucu ölen işçinin hayatını kaybetmeden önce kendisinin bakımını üstlendiği ya da ekonomik anlamda kendini desteklediği konusunda isteğini yerine getiriyor olması gerekmektedir. Kişiler bunu ispat ettikleri takdirde destekten yoksun kalma tazminatlarını talep edebiliyorlar. Halk arasında çoğu zaman hukuki süreçler içinde bile kan parası olarak bilinen bu tazminat bedellerinin talep eden kişilere gerekli ve yeterli ispat süreçleri gerçekleştirildiği takdirde verilmesi mümkün olmaktadır. 

Yargıtay Kararı - İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4082 Karar: 2016/5493 Karar Tarihi: 05.05.2016

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı TAZMİNAT DAVASI - DAVA AÇILMASI UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMINA TABİ OLUP YARGILAMA YAPILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - 2 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Meydana gelen kaza nedeniyle davacıların desteği, kaza tarihinde ölmüştür. Buna göre, dava açılması uzamış ceza zamanaşımına tabi olup, mahkemece yargılama yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2013/2666 Karar: 2013/8199 Karar Tarihi: 29.04.2013

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı TAZMİNAT DAVASI -MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİ - DAVACILARIN VEFAT EDEN SİGORTALININ DESTEĞİNDEN YARARLANMADIĞI VE BÖYLECE MADDİ TAZMİNATA HAK KAZANAMAYACAKLARI - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, meydana gelen iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinin maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Somut olayda, davacı baba İ.Y.'nin Kurumdan yaşlılık aylığı aldığı ayrıca bu davacının kira gelirinin de bulunduğu anlaşılıp diğer davacı anne Z.Y.'nin de eşi İ. ile birlikte kalıp ihtiyaçlarının eşi tarafından karşılanmasına göre bu iki davacının da vefat eden sigortalının desteğinden yararlanmadığı ve böylece maddi tazminata hak kazanamayacakları ortadadır. Bu hale göre bu davacıların destekten yoksun kalma tazminatı istemlerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Yorum
    ESER DEMİRBAĞ -
    12 Ağustos 2016

    İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

    Cevapla
Yorum Bırak