Atla

İş Kazası Ölüm Tazminatı


İş Kazası Ölüm Tazminatı

İş Kazası Ölüm Tazminatı

İş Kazası Ölüm Tazminatı

1. İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM TAZMİNAT DAVASI, 2. TAZMİNAT MİKTARI NASIL HESAPLANIR, 3. İŞ KAZASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz Ölümlü İş KazasıTazminatı, ölen işçinin yakınları olup bu kişilerden her biri ayrı ayrı dava açabileceği gibi isterlerse birlikte de dava açabilirler. Davacılar arasında ihtiyari (isteğe bağlı) dava arkadaşlığı olup gerçekte dava arkadaşı sayısı kadar bağımsız dava bulunmakta ise de bu davalar zaman, emek ve masraftan tasarruf sağlamak, tahkikat ve yargılamayı kolaylaştırmak ve çelişkili hükümlerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla birlikte görülmektedir. Bu nedenledir ki her bir davacı hakkında ayrı ayrı hüküm kurulmalı, her bir davacının hak, alacak ve yükümlülükleri karar yerinde açıkça ve ayrıca gösterilmelidir. Somut olayda davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunması nedeniyle manevi tazminat yanında avukatlık ücretinin de her bir davacı için ayrı ayrı hüküm altına alınması gerekirken davacıların tümü yararına tek bir avukatlık ücretine hükmedilmesi isabetsizdir. İş Kazası Ölüm Tazminatı
 • İşçinin, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu  açılan ölüm tazminat davalarında hakim, kural olarak, zarar ve tazminat hesabına ilişkin tüm verileri belirlemek zorundadır.
 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu  açılan meslekte kazanma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi nedeniyle tazminat davalarında, zarar ve tazminat hesabına ilişkin tüm verileri belirlenmesi gerekmektedir.
 • TAZMİNAT DAVASINDA  ölen veya cismani zarara uğrayan işçinin tazminat davası hesaplanırken net geliri, yaşam ve çalışma süresi, sakatlık derecesi, karşılık kusur oranı, davacıların sosyal durumları, destek süresi ve payları, eşin evlenme olasılığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yapılan yardımların miktarı gibi hususlar tam ve eksiksiz olarak belirlenir
 • Belirlenen Dava Dosyası Yukarda anlatılan veriler ışığında Tazminat Miktarının Hesaplanması İçin BİLİRKİŞİYE gönderilir.
 • 818 sayılı Borçlar Kanununun 47 nci maddesi (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 56 ncı maddesi) hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile sigortalı yakınlarına verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir
 İş kazası sonucu ölüm tazminat Davası İş Kazası sonucu Manevi Tazminat Davası İş kazası Tazminat davası
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İş Kazası Ölüm Tazminatı - Yorum
  MUNKH-ALDAR AĞCA -
  22 Ekim 2016

  İş Kazası Ölüm Tazminatı Davası nasıl açılır. Mirasçı olarak annem ve ben varım. İş kazası tazminatı hakkında randevu alıp detayları konuşmak istiyorum.Bana e-mailden dönüş yaparsanız sevinirim.

  Cevapla
Yorum Bırak