İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? | Ankara Avukat

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılması iş kazası nedeniyle işçinin yaralanması ve ölmesi durumunda gündeme gelmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazası nedeniyle meydana gelen zararın bu dava ile giderilmesi amaçlanmaktadır. İş kazası nedeniyle ölüme sebebiyet verilmesi halinde ölen işçinin kanuni mirasçıları da maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

İş kazası tazminat davası nasıl açılır hususunda iş kazasının tazminat davası gerektiren şartlarını iyi bilmek gerekmektedir. Bu şartların açılacak davada gerçekleştiğini ispat etmek de aynı şekilde davadan arzu edilen sonuçların alınması için önemli konulardandır

İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açabilme Şartları Nelerdir?

İşçinin iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilmesi için;

  • İşçinin maruz kaldığı kazanın işyerinde gerçekleşmiş olması,
  • İş sebebiyle işçinin başka bir yere gönderilmesi sırasında işe ait araçta veya herhangi bir yerde kaza geçirmesi,
  • İşveren tarafından yürütülmekle birlikte kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan işçinin uğradığı kaza

Sebebiyle iş kazası tazminat davası açma hakkı işverene karşı işçiye verilmiş bir haktır. Hatta emziren bir annenin süt izni sebebiyle işten ayrıldığı zamanda geçirdiği kaza bile iş kazası tazminat davası açılabilmesi için yeterli bir sebeptir.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

İş kazası ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun mutlaka kanuna aykırı haksız fiilden kaynaklanan sağlığın zarara uğraması, hastane masrafları, iş gücü kaybı gibi tüm durumlar birlikte değerlendirilerek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesi söz konusu olmaktadır.

İş kazası nedeniyle ölüm halinde ise cenaze masrafları ve işçinin yakınlarının uğradıkları maddi ve manevi zararın mahkemede delilleriyle ispatlanması gerekmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı Süresi

Bir işyerinde çalışırken iş kazası geçirilmesi ve bu kaza sonucunda ölüm ve yaralanma yaşanması halinde işverene karşı tazminat davası açma hakkı işçiye aittir. İş kazası zamanaşımı süresi ister ölümlü iş kazalarında isterse de yaralamalı kazalarda olsun kaza geçirilen tarihten itibaren 10 yıldır.

Ancak iş kazası nedeniyle aynı zamanda ceza davası da açılmışsa bu durumda ceza davasındaki zamanaşımı süresi esas alınmaktadır.

Örneğin iş kazası sebebiyle işçinin ölümü halinde işveren aleyhine taksirle ölüme sebebiyet vermekten de kamu davası açılmaktadır. Bu durumda ceza kanununda taksirle ölüme sebebiyet vermenin zamanaşımı 15 yıl olduğundan tazminat davasında da bu süre esas alınacaktır.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İş kazası sebebiyle tazminat davaları iş mahkemesinde görülmektedir. İş mahkemesinin iş yükü ve dosyadaki delil durumu tazminat davalarının sonuçlanma süresine doğrudan etki etmektedir.

Bununla birlikte haksız fiilden kaynaklanan iş kazası tazminat davalarında Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılında hedef yargılama süresi belirlenmiştir. Yeni getirilen uygulamaya göre bu süre 450 gündür.

İş kazası tazminat davalarında haksız fiilin ispatı ve işverenin kusurunun ortaya çıkartılması önem arz etmektedir.

Bu sebeple iş davalarına bakan avukatlık ofisleriyle davanın bütün detaylarını takip etmek ve bu avukatlık bürolarından hukuki yardım almak davanın daha hızlı ve istenilen bir şekilde sonuçlanmasına katkı sunacaktır.

İş kazası avukatlık ücretleri tazminat miktarı, dava açılacak il ve ilçeye göre değişmekte olduğundan avukatlık bürolarıyla yüz yüze görüşmekte fayda vardır.

Yargıtay Kararı – İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR – İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ.  İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI – AVUKATLIK ÜCRETİNİN DE HER BİR DAVACI İÇİN AYRI AYRI HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacılar ölen işçinin yakınları olup bu kişilerden her biri ayrı ayrı dava açabileceği gibi isterlerse birlikte de dava açabilirler. Davacılar arasında ihtiyari (isteğe bağlı) dava arkadaşlığı olup gerçekte dava arkadaşı sayısı kadar bağımsız dava bulunmakta ise de bu davalar zaman, emek ve masraftan tasarruf sağlamak, tahkikat ve yargılamayı kolaylaştırmak ve çelişkili hükümlerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla birlikte görülmektedir.

Bu nedenledir ki her bir davacı hakkında ayrı ayrı hüküm kurulmalı, her bir davacının hak, alacak ve yükümlülükleri karar yerinde açıkça ve ayrıca gösterilmelidir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – İŞİN BİR BÖLÜMÜ DEVROLUNMASINDAN İŞVERENLİK SIFATI DEVAM ETTİĞİNDEN SORUMLU OLUNDUĞU.

ASIL İŞVEREN OLARAK TAŞERON ŞİRKETLE BİRLİKTE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞUN DEVAM ETTİĞİ

ÖZET: İşin tamamı yerine bir bölümü devrolunduğu, devreden kişinin işverenlik sıfatı devam ettiğinden kusuru olmasa da sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

Bu durumda, enerji iletim hatlarının yapımı işi, davalılardan Türkiye Genel Müdürlüğü’nün asıl işi olup, bu işi başka birine verse dahi işi alanla birlikte sorumluluğu devam edeceğinden, asıl işveren olarak taşeron şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun düşünülmesi gerekir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT.

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ. GEÇTİKTEN SONRA ISLAH DİLEKÇESİ İLE DİLE GETİRİLDİĞİ – ZAMANAŞIMI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ.

ÖZET: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Somut olayda, davacının 05/09/2001 tarihinde geçirdiği iş kazasından kaynaklanan manevi tazminat talebinin on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra.

Tarihli ıslah dilekçesi ile dile getirildiği ve davalı tarafından süresinde zamanaşımı defninden bulunduğu anlaşıldığından, mahkemece zamanaşımı nedeniyle manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, istemin kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR – MAHKEMECE DAVACININ KAZA TARİHİ İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE AYLIK GELİRİ OLDUĞU.

NAZARA ALINARAK BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINARAK USULÜ KAZANILMIŞ HAKLARDA NAZARA ALINMAK. SURETİYLE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ.

Makalede İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat sayfasında bulabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri