İş Kazası Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Kazası Tazminatı

İş Kazası Tazminatı

İş Kazası Tazminatı

İş Kazası Tazminatı

İş Kazası Karşısında Tazminat Talebi

İş kazası temel olarak bir işverenin sorumluluğundayken çalışan kişinin manevi ya da fiziksel şekilde incinmesi ya da zarar görmesidir. İş kazası hukuki olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesinde açıklanmaktadır. Bu noktada iş kazası,

Çalışan iş yerindeyken,

Bir işverene bağlı şekilde çalışma içerisinde,

İş ile alakalı bir durum veya verilen görev esnasında,

Görevli olarak iş yerinden uzağa gönderilmesi durumunda,

Çalışanın işveren tarafından sağlanan taşıt ile işin yapıldığı yere gidişi ya da gelişi sırasında,

Emziren kadın çalışanların süt izni saatlerinde,

Meydana gelen olaylardır. Bu olaylar esnasında yaşanan durumlar kişiye hemen ya da daha sonra ortaya çıkacak şekilde zarar vermiş olabilir.

İş kazası tazminatı bu şartlara uyan durumlarda yaşanan kazaların sonucunda işverenin fiziksel ya da ruhsal olarak zarar gören kimseye ödediği tazminattır. İş kazası ölümlü ya da yaralanmalı olarak kategorilere ayrılmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki bir çalışanın iş kazası tazminatı alabilmesi adına illa işveren tarafında güvenlik açığı ya da ihlali aranmaz. Kişinin iş saatleri içinde iş yerinde kaza geçirmesi yeterlidir. Hatta doğal afetlerin yarattığı sıkıntılar ile üçüncü bir kişinin neden olduğu zararlar dahi iş kazası kapsamında incelenebilmektedir. Burada aranan tek bağ nedenselliktir, bu da kaza, iş ve zarar arasında aranmaktadır.

İş kazası sonucu tazminat isteyecek çalışanlar manevi ya da maddi tazminat isteyebilmektedir. Eğer çalışan gözle görülür zararlar aldıysa bu noktada maddi tazminat isteyebilmektedir. Bu tazminat en çok kişinin tedavi giderleri, çalışamadığı için gelirinden olması, gelecek zaman adına çalışma gücünün azalmış olması gibi nedenlerle istenmektedir. Bu zararların sosyal sigorta tarafından ödenmeyen kısımları ya da tamamı işverenden istenir. Uygun koşullarda çalışan, kişinin ölmesi durumunda ise çalışanın yakınları, manevi tazminat talep edebilmektedir.

Çalışan açısından bunun yolu ruh ve beden bütünlüğünün bozulduğunu göstermesidir. Tabii ki bedenen ağır hasar almış bir kişi ruhen sıkıntılar da yaşayabilmektedir. Çalışanın yakınlarına verilen manevi tazminat ise daha çok duygusal sarsıntı, üzüntü ve hanenin yoksun kaldığı gelir düşünülerek verilmektedir.

İş kazasının tanımı, iş yerinde ya da işle ilgili bir yerde çalışırken işçinin başına gelen bir olay sonrasında, ruhen veya bedenen zarara uğraması olarak yapılabilir. Bu kaza işverenin ihmali ile ya da alınması gereken bir tedbirin alınmaması dolayısı ile gerçekleşmiş ise işçi iş kazası tazminat davası açmaya hak kazanır. İş kazası tazminat ödenerek ortaya çıkan zarar bir miktar karşılanmaya çalışılır. İş kazasında manevi tazminat almak mümkündür.

İşçinin yaşadığı travma sonrasında psikolojinin bozulması gibi nedenler ile işçi manevi tazminat almaya hak kazanır. İş kazasında tazminat miktarı ve iş kazası manevi tazminat miktarı dava sonunda belirlenir. Kazanın ve yaşanılan kaybın derecesi, miktarın belirlenmesinde önemlidir.

Bunun yanında işverenin olaydaki sorumluluğu ve ihmali, miktarı etkileyen en büyük etkendir. İş kazaları sonucu uğranılan kaybın giderilmesi amacı ile dava açmak isteyen işçiler, bir iş kazası avukatı ile görüşerek profesyonel destek alabilirler. Böylece kaza sonrasında oluşan zararın giderilmesinde gerekli olan en ideal miktara elde edilmeye çalışılır.

0 Yorum

Yorum Bırak