Atla

İş Sözleşmelerinde Cezai Şart


İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

A. İş Sözleşmelerinde Cezai Şart, B. İş hukukunda cezai şart, C. Hizmet sözleşmelerinde cezai şart, D. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde cezai şart, E. Sözleşmelerdeki cezai Şart.           İŞ SÖZLEŞMESİ CEZAİ ŞARTLARI
 1. İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN OLMASI VE  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLMASI GEREKİR.
 2. İŞÇİ VE İŞVEREN BAKIMINDAN KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞART MİKTARLARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMAMALIDIR.
 3.  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ BELİRTİLEN TARİH DOLMADAN ÖNCE SONA ERDİRİLMİŞ OLMALIDIR.
 4.  BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART TALEP EDEN İŞÇİ İSE SÖZLEŞME İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE VEYA İŞVEREN TARAFINDAN HAKSIZ NEDENLERE DAYANILARAK FESHEDİLMİŞ OLMALIDIR. CEZAİ ŞART TALEP EDEN İŞVEREN İSE SÖZLEŞME İŞVEREN BAKMINDAN HAKLI NEDENLE VEYA İŞÇİ BAKIMINDAN HAKSIZ NEDENLERE DAYANILARAK FESHEDİLMİŞ OLMALIDIR.
 

 Yargıtay Kararı - İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

 • 13.Hukuk Dairesi Esas:  2011/4532 Karar: 2011/11162 Karar Tarihi: 06.07.2011
 • ALACAK DAVASI - SÖZLEŞMENİN HAKLI SEBEPLE FESHİ İLE CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ - DAVACININ ISLAH DİLEKÇESİ İLE TALEBİNİ HASRETMİŞ OLMASI - ISLAH TALEBİ HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ
 • ÖZET: Dava, sözleşmenin haklı sebeple feshi ile yabancı para bazında ödenen ve sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın tahsiline ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle cezai şart talebinin reddine karar verilmiştir. Ne var ki davacı yargılama sırasında verdiği ıslah dilekçesi ile talebini hasretmiştir. Mahkemece, davacının usulüne uygun olarak verdiği ıslah talebi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 1- Davalılardan M... Şirketinin karar başlığında gösterilmemiş olması mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olduğundan sair temyiz itirazlarının reddine,
 • 2- Dava, sözleşmenin haklı sebeple feshi ile yabancı para bazında ödenen 85.560 Euro'nun ve sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın tahsiline ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle 85.560 Euro'nun tahsiline cezai şart talebinin reddine karar verilmiştir. Ne var ki davacı yargılama sırasında verdiği 27.7.2010 havale tarihli ıslah dilekçesi ile talebini TL'ye hasretmiştir. Mahkemece, davacının usulüne uygun olarak verdiği ıslah talebi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
 • Sonuç: 1. bentte açıklanan sebeplerle sair temyiz itirazlarının reddine, yukarda açıklanan sebeplerle temyiz olunan hükmün davacılar yararına bozulmasına, 06.07.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
         CEZAİ ŞART YARGITAY KARARI
 • Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/15-118 Karar: 2011/234 Karar Tarihi: 27.04.2011
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İMZALANAN SÖZLEŞMEDE AKDİN İFASI İLE BİRLİKTE CEZAİ ŞARTIN İSTENEBİLECEĞİNE DAİR HÜKÜM BULUNMADIĞI - DAVALINİN TESLİMDE GECİKMESİ - DAVACI TARAFINDAN İFADAN VAZGEÇİLEREK CEZAİ ŞART İSTENMEMESİ VE GECİKMİŞ İFANIN KABUL EDİLMESİ
 • ÖZET: Sözleşmede akdin ifası ile birlikte cezai şartın istenebileceğine dair hüküm bulunmadığı ve davalı yüklenicinin ek protokol gereğince teslimde gecikmesine rağmen davacı iş sahibince ifadan vazgeçilerek cezai şart istenmediği ve gecikmiş ifa kabul edildiğinden davanın tümden reddi gerekirken, cezanın niteliğinde yanılgıya düşülerek kabul kararı verilmesi doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İş Sözleşmelerinde Cezai Şart - Yorum
  BERKAY İLKYAZ -
  10 Ağustos 2016

  İş Sözleşmelerinde Cezai Şart Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • İş Sözleşmelerinde Cezai Şart - Yorum
  Hacıalioğlu -
  10 Mart 2017

  İş Sözleşmelerinde Cezai Şart Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

  Cevapla
Yorum Bırak