Atla

İşçi Alacağı İhtarname Örneği


İşçi Alacağı İhtarname Örneği

İşçi Alacağı İhtarname Örneği

İşçi Alacağı İhtarname Örneği

İş sözleşmeleri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar, kanuna uygun olmayan şekilde ücret ödememe, işten çıkarma ve benzeri konularda olabiliyor. İşçi sözleşmeye bağlı olan haklarının yanı sıra kanunlarda yer alan haklara da sahiptir. Hak aranması söz konusu olduğunda ise ihtarname gibi resmi uyarılar büyük önem taşır.

İhtarname Nedir?

İhtarname ile işçi resmi olarak işvereninden hak talebinde bulunur ve bu talep gerekli şekilde yerine getirilmezse hukuki sürece başvurulacağının son uyarısıdır. İleriki aşamada dava içerisinde ihtarname, davanın gidişatını değiştirecek ağırlık kazanabilir. Bu sebeplerle ihtarnameler Noter aracılığıyla gönderilmelidir.

Noter aracılığıyla gönderilmiş ihtarnameler, karşı tarafça alınmadığı ve konuyla ilgili bilgisi olmadığına dair iddiaların çürütülmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte her olayla ilgili ihtarnamelerde bulunması önemli olan hususlar vardır. İhtarnamelerin hazırlanırken açık bir şekilde ve olması gerekenden uzun olmaması sağlanmalıdır. Ancak olayın türüne göre içerisinde bulunması önemli olan bilgilerle ilgili mutlaka alanının uzmanlarından yardım talep edilmelidir.

Ne Zaman İhtarname Gönderilmeli?

İşçinin işyerinden emeklilik, askerlik, evlilik, malulen emeklilik gününü doldurma, maaş ödenmemesi ve benzeri nedenlerle ayrılırken, üzerinde durumun net bir şekilde açıklandığı bir ihtarnamenin gönderilmesi, birçok hukuki hakkın oluşmasını sağlar. İşçinin işverene göndereceği ihtarnamelerde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal bayram, ücret alacakları, bayram tatili ve benzeri her konuda ki alacaklarını yazması gereklidir.

Bu konularla ilgili herhangi bir rakam yazılmasa dahi, Yargıtay tarafından bu türlü alacakların ihtarnamede yer almasının yeterli olduğu hakkında görüşü vardır. Bu nedenle tüm alacak ve hak türlerinin ihtarname üzerinde olması, bu haklardan doğan alacakların miktarlarının rakam olarak ihtarnameye yazılmasının gerekli olmadığı unutulmamalıdır.

Hazırlanacak ihtarname hangi hakkın talep edildiğine bağlı olarak, bir avukat yardımıyla hazırlanıp Noter aracılığıyla gönderildiğinde, ileriki aşamada işçi açısından pek çok hakkın kazanılmasını ve zamanaşımına karşı korunmasını sağlar. Belirsiz sözleşmelere sahip işlerde, işten çıkarmadan önce işverenin belirli bir süre önce belirli şartlar dahilinde tebligat yapması gerekir. Gerekli bildirim kurallarına uymayan işveren işten çıkarmayı gerçekleştirdiğinde, işçinin bu konuda da çeşitli hakları oluşur.

Bu hakların talep edilmesi için de ihtarname yolu kullanılmalıdır. İşveren ile ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık ve hatta anlaşma olsa bile belirli hakların kanun karşısında kazanılabilmesi veya zamanaşımına karşı korunması için gerekli ihtarnamenin noter aracılığıyla işverene yapılması gereklidir. Bu doğrultuda içerisinde bulunduğunuz durumla ilgili hangi türde bir ihtarname hazırlamanız gerektiği, ihtarnamenin içeriği ve benzer konular için, kanunlarla ilgili uzmanlaşmış olan avukatlardan yardım almanız, ileride yaşayabileceğiniz tüm hak kayıplarının önüne geçebileceği gibi, bazı hakların da kanun karşısında kazanılmasını sağlar. Yaşadığınızı düşündüğünüz tüm hak kayıplarıyla ilgili avukatlara danışarak, bilmediğiniz pek çok farklı hakkın da kazanılmasının mümkün olabileceği unutulmamalı, gerekli görüldüğünde ihtarnamenin Noter aracılığıyla işverene gönderilmesinden kaçınılmamalıdır.

İşçi Alacağı İhtarname Örneği Nasıl Hazırlanır

(ÖRNEK İHTARNAME)

…. .....  NOTERLİĞİ' NE İHTARNAME      :

İHTAR EDEN      :

VEKİLİ                   :  Av. İlkay Uyar Kaba

İHTAR EDİLEN  :

KONU                        :  Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, dini ve resmi tatil ücreti alacağının ödenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkilimiz, tarafınızla …/ …/… tarihinde yapmış  olduğu iş sözleşmesi gereği, ….…  Caddesi  ….. Sokak …. Nolu adresinde bulunan .……. adlı  şirketinizde  .…-TL  ile … elemanı olarak çalışmaktadır.

2) Şirketiniz tarafından müvekkilimizin iş sözleşmesi haksız, dayanaksız ve tek taraflı olarak ../../…. tarihinde feshedilmiştir.

3) 4857 sayılı İş Kanunu' nun 32. maddesinde; "İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur." düzenlemesi yer almaktadır.

4) Yapılan bu haksız fesih nedeniyle  işçi müvekkilimiz …. ….. adına doğmuş olan; kıdem ve ihbar tazminatı alacağımızı, maaş alacağımızı, yıllık izin ücreti alacağımızı, dini ve resmi tatil ücreti alacağımızı, fazla mesai ücreti alacağımızı, sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımızı …. gün içinde tarafımıza ödemenizi, aksi takdirde alacakların tahsili için hukuksal yollara başvuracağımızı, ileride açılması muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiriyoruz. ../../….

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. İlkay Uyar Kaba

SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ Av. İlkay Uyar Kaba Diğer makalemiz olan iş kazası davaları hakkında sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İşçi Alacağı İhtarname Örneği - Yorum
  ATAKAN ELDEM -
  7 Ağustos 2016

  Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir. (Oliver Goldsmith)

  Cevapla
 • İşçi Alacağı İhtarname Örneği - Yorum
  ILGIN BAYAV -
  7 Ağustos 2016

  Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. (Konfüçyus)

  Cevapla
 • İşçi Alacağı İhtarname Örneği - Yorum
  GÜLAY NURLU -
  10 Ağustos 2016

  İşçi Alacağı İhtarname Örneği Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • İşçi Alacağı İhtarname Örneği - Yorum
  AYŞIN PİNAR -
  11 Ağustos 2016

  İşçi Alacağı İhtarname Örneği Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

  Cevapla
 • İşçi Alacağı İhtarname Örneği - Yorum
  NİLAY ERDURAN -
  22 Ağustos 2016

  İşçi Alacağı İhtarname Örneği Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
 • İşçi Alacağı İhtarname Örneği - Yorum
  NESİBE GÖÇER -
  22 Ağustos 2016

  İşçi Alacağı İhtarname Örneği Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
 • İşçi Alacağı İhtarname Örneği - Yorum
  GÖKCAN ENGİN -
  23 Ağustos 2016

  İşçi Alacağı İhtarname Örneği Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • İşçi Alacağı İhtarname Örneği - Yorum
  TUNGA KIRIMLIOĞLU -
  27 Ağustos 2016

  İşçi Alacağı İhtarname Örneği Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
 • İşçi Alacağı İhtarname Örneği - Yorum
  BEKİR VAROL -
  19 Eylül 2016

  İşçi Alacağı İhtarname Örneği Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

  Cevapla
Yorum Bırak