Atla

İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır


İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır 

Kıdem tazminatı işçinin hak edebilmesi için en önemli şartlardan birisi, işçinin iş yerinde deneme süresi dahil toplam 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Bunun dışında işçi askerlik görevini yerine getirmek için iş yerinden ayrılırsa askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alır. 

Kadın çalışan evlendiği yıl içerisinde işyerinden ayrılırsa, Evlilik nedeniyle kıdem tazminatını alır.  İşçi 15 yıl içerisinde toplam da 10 yıl 3600 gün ssk primi varsa ve bu konuda SGK da yazı almış ise Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını alır.

Yukarıda anlatılan şartlar dışında işçinin sağlık nedenlerinden dolayı tehlikeli olursa is akdinin derhal feshetme hakkına sahiptir.

Ayrıca Ahlak Ve Iyi Niyet Kurallarina Uymayan Haller Ve Benzerleri sebepler, İşyerinde Zorlayıcı Sebepler ortaya çıkarsa isçi hizmet akdini feshederek kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI VE AYLIK ÜCRET ALACAKLARI YÖNÜNDEN İŞVERENİN DAVA AÇILMADAN ÖNCE TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLÜP DÜŞÜRÜLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ - TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ.

Somut olayda, uyuşmazlık konusu yıllık izin ücret alacağı ve aylık ücret alacakları yönünden işverenin dava açılmadan önce temerrüde düşürülüp düşürülmediği belirlenmeli ve davalının temerrüde düşürüldüğü tespit edildiği takdirde temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmelidir.

YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - KIDEM TAZMİNATINA VE DİĞER ALACAKLARA ESAS ALINMASI GEREKEN SÜRE - ŞAHİT BEYANLARI VE SİGORTALI HİZMET CETVELİNE GÖRE DAVACININ KESİNTİSİZ OLARAK AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞI - KIDEM SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Tüm dosya kapsamı şahit beyanları ve sigortalı hizmet cetveline göre davacının kesintisiz olarak aynı işyerinde çalıştığının anlaşılmasına göre kıdem sürelerinin birleştirilmesi gerektiği ve buna göre talep edilen alacaklar bakımından hesaplama yapılması gerekmektedir.

YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI NİTELİKTE DEĞİŞİKLİK - İŞYERİNDE BÜRO GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI İŞÇİNİN TEMİZLİK İŞİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ  - FESHİN HAKLI NEDENE DAYANDIĞI - KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜ GEREĞİ

Olayda, taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirlenmiş olan çalışma şartı ile işyerindeki fiili uygulamadan kaynaklanan çalışma koşulları arasında çatışma bulunduğundan ve fiili uygulama ile oluşan çalışma koşullarının işçinin yararına olduğu anlaşıldığından,

Fiili uygulama ile belirlenen görevin geçerli olduğu kabul edilmelidir. İşyerinde, büro görevlisi olarak çalışan davacı işçinin temizlik işinde görevlendirilmesi üzerine, çalışma koşullarında esaslı nitelikte değişiklik yapıldığı gerekçesi ile gerçekleştirdiği feshin haklı nedene dayandığı sabittir.

Saptanan bu durum karşısında kıdem tazminatı istemi yönünden davanın kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

YARGITAY: DAVACININ İŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİNİN YASAL HAKKI OLMASI 

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ İŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİNİN YASAL HAKKI OLMASI - DİSİPLİN CEZASININ VERİLMESİNİN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMASI - DAVANIN KABULÜNE KARAR VERMESİNİN YERİNDE OLMASI

Davalı işverenin kararından sonra daimi kadroya geçme sırasında uygulanan ve bu tarihten sonra uygulanması olanağı kalmayan genelgeyi gerekçe göstererek davacının ustabaşı kadrosunu iptal etmesi ve tekrar usta kadrosuna ataması, İş Kanunu'nun ilgilimaddesi uyarınca iş şartlarında esaslı değişikliktir.

Davacının iş şartlarında değişikliği kabul etmemesi yasal hakkıdır. Bu nedenle disiplin cezası verilerek yevmiye kesme cezası verilmesi yasaya aykırıdır. Ayrıca davacının geçici olarak kadrosu … Müdürlüğünde iken … Müdürlüğü'nde görevlendirilmesini de davacı kabul etmediğinden ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine uygun olmadığından disiplin cezasının verilmesi sözleşme hükümlerine de aykırıdır. Mahkemenin sonuç itibari ile davanın kabulüne karar vermesi belirtilen gerekçeler karşısında yerindedir.

İşçi Kıdem

YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI

İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI - DAVACININ ÖNEL VEREREK İŞ SÖZLEŞMESİNİ NEDENSİZ SONA ERDİRMESİ VE DAHA SONRA KURUMA BAŞVURARAK BELGE ALMASININ KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI,

Somut uyuşmazlıkta davacı işçi önel vererek fesih bildiriminde bulunduğu tarihte Kanunun maddesi uyarınca yaş hariç sigortalılık süresini ve pirim gün sayısını tamamlamış ve kıdem tazminatına hak kazanmıştır.

Davacının önel vererek iş sözleşmesini nedensiz sona erdirmesi ve daha sonra kuruma başvurarak belge alması, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. Davacının hesaplanan kıdem tazminatı bir değerlendirmeye tabi tutularak kabul edilmelidir.

Tazminat Hesaplama Araçları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacı, kıdem tazminatı, izin ücreti, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dinlenen davacı tanıkları davacının işçilik ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle işten ayrıldığını açıkça beyan etmişlerdir.

Davacı işçi, ödenmeyen işçilik hakları sebebiyle iş sözleşmesini İş Kanunu uyarınca haklı olarak feshetmiştir. Bu durumda kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken bu isteğin reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  TOYGUN DIŞBUDAK -
  11 Ağustos 2016

  İyi akşamlar hocam ben sizin eski öğrencinizlerdenim. Rahatsız etmiyorum inşallah. İş hukuku ile ilgili bir soru soracaktım. Şimdi ben 09.09.2017 yılından bu yana bir kurumda çalışıyorum. Bugün şube değişikliği yapmamı istediler bu şube değişikliği ulaşım sıkıntısı veriyor bana ve işten çıkmak tek yol. Mart ayında çıkmış olan yeni kanuna göre kıdem tazminatımı alabilir miyim. Cevap verip yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Rahatsız etmişsem de kusura bakmayın.

  Cevapla
 • İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  ONURCAN SONCU -
  12 Ağustos 2016

  Avukat hanım merhaba önceki çalıştığım iş yerine 17 Kasım 2017 tarihinde girdim 16 Şubat 2018 tarihinde ihbarlı bir şekilde çıkışım verildi hesabıma 15 günlük maaşım artı ihbar tazminatınım yatması gerekirken hesabıma 900 küsür tl yatırıldı ihbar tazminatım hesaplayınca 797 TL tutuyor sadece yarım ay maaşımı ekleyince bu tutar 900 TL den fazla oluyor resmen kandırıldım geçmişe dönük bu parayı talep edebilir miyim teşekkür ederim

  Cevapla
 • İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  MUHAMMET İMRE -
  17 Eylül 2016

  İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  Özgül -
  30 Aralık 2016

  6 yil calişmiş oldugum şirket tarafindan isten cikartildim.tazminat davasi acip kazandim.yargitay ve yerel mahkeme alacaklarimin tarafima odenmesine hukmetti. Bundan sonra ki süreç hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  Günaydın -
  8 Mart 2017

  Merhabalar ben iş yerimde 2.5 yildir calisiyorum sözlesmeli olarak sozlum yurtdışında ve turkiyeye gelemiyor buna bagli olarak da burda resmi nikah kiyamiyoruz yurtdışında kiyilacak nikah ile kidem tazminati alabilecek miyim lutfen yardimci olur musunuz

  Cevapla
Yorum Bırak