Atla

İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır


İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır 

Kıdem tazminatı işçinin hak edebilmesi için en önemli şartlardan birisi, işçinin iş yerinde deneme süresi dahil toplam 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bunun dışında işçi askerlik görevini yerine getirmek için iş yerinden ayrılırsa askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alır. 

Kadın çalışan evlendiği yıl içerisinde işyerinden ayrılırsa, Evlilik nedeniyle kıdem tazminatını alır.  İşçi 15 yıl içerisinde toplam da 10 yıl 3600 gün ssk primi varsa ve bu konuda SGK da yazı almış ise Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını alır.

Yukarıda anlatılan şartlar dışında işçinin sağlık nedenlerinden dolayı tehlikeli olursa is akdinin derhal feshetme hakkına sahiptir.

Ayrıca  Ahlak Ve Iyi Niyet Kurallarina Uymayan Haller Ve Benzerleri sebepler,  İşyerinde Zorlayıcı Sebepler ortaya çıkarsa isçi hizmet akdini feshederek kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4487 Karar: 2014/17863 Karar Tarihi: 17.06.2014

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI VE AYLIK ÜCRET ALACAKLARI YÖNÜNDEN İŞVERENİN DAVA AÇILMADAN ÖNCE TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLÜP DÜŞÜRÜLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ - TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, uyuşmazlık konusu yıllık izin ücret alacağı ve aylık ücret alacakları yönünden işverenin dava açılmadan önce temerrüde düşürülüp düşürülmediği belirlenmeli ve davalının temerrüde düşürüldüğü tespit edildiği takdirde temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmelidir.

  YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2013/24939 Karar: 2014/6126 Karar Tarihi: 14.03.2014

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - KIDEM TAZMİNATINA VE DİĞER ALACAKLARA ESAS ALINMASI GEREKEN SÜRE - ŞAHİT BEYANLARI VE SİGORTALI HİZMET CETVELİNE GÖRE DAVACININ KESİNTİSİZ OLARAK AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞI - KIDEM SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Tüm dosya kapsamı şahit beyanları ve sigortalı hizmet cetveline göre davacının kesintisiz olarak aynı işyerinde çalıştığının anlaşılmasına göre kıdem sürelerinin birleştirilmesi gerektiği ve buna göre talep edilen alacaklar bakımından hesaplama yapılması gerekmektedir.

 YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/153 Karar: 2014/6458 Karar Tarihi: 18.03.2014

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI NİTELİKTE DEĞİŞİKLİK - İŞYERİNDE BÜRO GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI İŞÇİNİN TEMİZLİK İŞİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ  - FESHİN HAKLI NEDENE DAYANDIĞI - KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜ GEREĞİ.

ÖZET: Olayda, taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirlenmiş olan çalışma şartı ile işyerindeki fiili uygulamadan kaynaklanan çalışma koşulları arasında çatışma bulunduğundan ve fiili uygulama ile oluşan çalışma koşullarının işçinin yararına olduğu anlaşıldığından, fiili uygulama ile belirlenen görevin geçerli olduğu kabul edilmelidir. İşyerinde, büro görevlisi olarak çalışan davacı işçinin temizlik işinde görevlendirilmesi üzerine, çalışma koşullarında esaslı nitelikte değişiklik yapıldığı gerekçesi ile gerçekleştirdiği feshin haklı nedene dayandığı sabittir. Saptanan bu durum karşısında kıdem tazminatı istemi yönünden davanın kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

YARGITAY: DAVACININ İŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİNİN YASAL HAKKI OLMASI 

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/47692 Karar: 2013/34420 Karar Tarihi: 23.12.2013

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ İŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİNİN YASAL HAKKI OLMASI - DİSİPLİN CEZASININ VERİLMESİNİN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMASI - DAVANIN KABULÜNE KARAR VERMESİNİN YERİNDE OLMASI.

ÖZET: Davalı işverenin kararından sonra daimi kadroya geçme sırasında uygulanan ve bu tarihten sonra uygulanması olanağı kalmayan genelgeyi gerekçe göstererek davacının ustabaşı kadrosunu iptal etmesi ve tekrar usta kadrosuna ataması, İş Kanunu'nun ilgilimaddesi uyarınca iş şartlarında esaslı değişikliktir. Davacının iş şartlarında değişikliği kabul etmemesi yasal hakkıdır. Bu nedenle disiplin cezası verilerek yevmiye kesme cezası verilmesi yasaya aykırıdır. Ayrıca davacının geçici olarak kadrosu … Müdürlüğünde iken … Müdürlüğü'nde görevlendirilmesini de davacı kabul etmediğinden ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine uygun olmadığından disiplin cezasının verilmesi sözleşme hükümlerine de aykırıdır. Mahkemenin sonuç itibari ile davanın kabulüne karar vermesi belirtilen gerekçeler karşısında yerindedir.

YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/20988 Karar: 2013/21537 Karar Tarihi: 09.09.2013

İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI - DAVACININ ÖNEL VEREREK İŞ SÖZLEŞMESİNİ NEDENSİZ SONA ERDİRMESİ VE DAHA SONRA KURUMA BAŞVURARAK BELGE ALMASININ KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI - HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta davacı işçi önel vererek fesih bildiriminde bulunduğu tarihte Kanunun maddesi uyarınca yaş hariç sigortalılık süresini ve pirim gün sayısını tamamlamış ve kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Davacının önel vererek iş sözleşmesini nedensiz sona erdirmesi ve daha sonra kuruma başvurarak belge alması, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. Davacının hesaplanan kıdem tazminatı bir değerlendirmeye tabi tutularak kabul edilmelidir.

 

Tazminat Hesaplama Araçları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • TOYGUN DIŞBUDAK -
  11 Ağustos 2016

  İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • ONURCAN SONCU -
  12 Ağustos 2016

  İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

  Cevapla
 • MUHAMMET İMRE -
  17 Eylül 2016

  İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • Özgül -
  30 Aralık 2016

  6 yil calişmiş oldugum şirket tarafindan isten cikartildim.tazminat davasi acip kazandim.yargitay ve yerel mahkeme alacaklarimin tarafima odenmesine hukmetti. Bundan sonra ki süreç hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Günaydın -
  8 Mart 2017

  Merhabalar ben iş yerimde 2.5 yildir calisiyorum sözlesmeli olarak sozlum yurtdışında ve turkiyeye gelemiyor buna bagli olarak da burda resmi nikah kiyamiyoruz yurtdışında kiyilacak nikah ile kidem tazminati alabilecek miyim lutfen yardimci olur musunuz

  Cevapla
Yorum Bırak