Atla

İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları


İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları

İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları

İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları

A. KIDEM İHBAR TAZMİNATIB. FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞIC. YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞID. MAAŞ ALACAĞI DAVASI

İŞÇİ TAZMİNAT DAVALARI İLE İLGİLİ YARGATAY KARARI

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE FESHİ - ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI - DAVANIN KISMEN KABULÜ - USUL VE KANUNA UYGUN OLAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ ÖZET: Yapılan inceleme, celp edilen kayıtlar, taraf açıklamaları, tanık beyanları, bilirkişi raporu ile tüm dosya kapsamından, davacının 01.03.2003-04.05.2012 tarihleri arasında toplam 9 yıl 2 ay 4 gün süre ile özel güvenlik görevlisi olarak … TL net ücret ile çalıştığı, iş sözleşmesinin işçilik alacaklarının ödenmemesi haklı nedeniyle davacı tarafından feshedildiği değerlendirilmiş, denetime elverişli hükme esas alınan 19.08.2013 havale tarihli bilirkişi raporundaki tespit ve miktarlar ile son oturumda davacı vekilinin ücrete ilişkin … TL nin ödendiği hususundaki beyanı da dikkate alınarak davanın kısmen kabulüne, kıdem tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin ücret alacağı talebinin reddine karar verilmiş olması isabetli olup hükmün onanması gerekir. (1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 32, 41, 57, 59)
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak