Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı

İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışı

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı, İş hayatına yönelik süreçlerin yanı sıra işçi ve işverenler arasındaki ilişkinin, hakların, sorumlulukların ve borçların tanımladığı 4857 sayılı İş Kanun’unda, haklı sebeplerle iş akdinin feshedilmesi gerekçeleri de düzenlenmiştir.

İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı

Günlük yaşantımızın çok büyük bir bölümünü kapsayan iş hayatımızda, kendimiz ya da çevremizdekiler birçok farklı gelişmelere şahit oluyoruz. Ve bunlardan bazıları, işçi ve işverenler için bir takım haklar ve sorumlukları da beraberinde getirir. Bunlardan bir tanesi de iş akdinin feshedilmesidir.

Bazı durumlarda çalışan tarafından iş akdinin haklı gerekçe ile feshi söz konusu iken bazı durumlarda ise aynı hak işveren için doğabilir. Eğer çalışan haklı gerekçe ile iş akdinin feshederse kıdem tazminatı ve bazı durumlarda da ihbar tazminatını alma hakkı vardır.

Bu içeriğimiz de İş Kanun’unun 25. maddesinin ikinci fıkrasında açıklanmış olan ve işverenlerin çalışanların iş akdini tazminatsız olarak feshedebileceği ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları inceleyeceğiz.

İşe Girerken Gerçek Dışı Beyanlardan Uzak Durun!

İlgili kanun maddesinde en sık rastlanan ve dava konusu olmuş durumların başında işe girerken yapılan iş sözleşmesinde iş için gerekli vasıfları ve şartları taşımamasına rağmen yapılan gerçek dışı beyanlar geliyor. Yani Almanca bilmediği halde bildiğini beyan eden bir çalışan iseniz, Almanca bilmediğiniz anlaşıldığı takdirde bunu ispatlayan işveren sizi tazminatsız işten kovabilir.

Yine buna benzer şekilde işverenin size olan güvenini sarsarak, şirketinizin meslek sırlarını açıklama, doğruluk ve dürüstlüğe uymayan davranışlar, sözleşmede tanımlanan görevleri uyarılara rağmen yerine getirmeyenler, kendi zimmetindeki mallara, iş yerine ait kullandığı makine araç ve gereçlere kasıtlı bir şekilde zarar vermek ispatlanması halinde iş akdinizin tazminatsız feshine sebep olur.

Ayrıca izinsiz bir şekilde arka arkaya üç gün ya da bir ayda toplamda beş gün işe gitmemek, işe sarhoş ya da uyuşturucu kullanıp gitmek, özel hayatına ve sağlığına dikkat etmeyerek iş için elverişsiz hale gelmek de işten tüm haklarınızı bırakarak çıkarılmanıza yol açacaktır.

Öte yandan işverene, işverenin yakınlarına ya da diğer iş arkadaşlarına hakaret, saldırı ile cinsel tacizde bulunulması işten tazminatsız kovulmanızı neden olduğu gibi çok daha farklı davalarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Özel bir durum olarak 7 günden fazla süreli olarak hapis cezasına çarptırılan çalışanlar tazminatsız bir şekilde işten çıkarılacaktır.

İş hukuku avukatı ve tazminat hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor