Atla

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı


İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

4857 Sayılı İş Kanunu'nda işverenin sahip olduğu haklı nedenden dolayı derhal fesih hakkı, 25. madde de yer alır. İşveren bu hakkını kullanmak isterse, yapılan iş sözleşmesinin süresi önem taşımaz.

Yani sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olup olmadığı mühim değildir. Öyle ki haklı nedenle fesih, olağanüstü veya derhal fesih olarak da adlandırılmaktadır.

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Kavramı

Fesih, her iki süre kapsamındaki sözleşmelerde uygulanabilir. Bu fesih durumunun ortaya çıkması için, devam edilen iş ilişkisinin çekilmez duruma gelmiş olması gerekir. İşveren haklı nedenle fesih yapıyorsa, bu nedene fesih açıklamasınada yer vermelidir.

Öne sürülen bu sebebin, gerçeklik taşıyıp taşımadığının ispatı, işverenin sorumluluğundadır. Yani bu ispatı yapacak olan kişi, işverendir.

İşveren sunduğu sebebe karşı bağlı durumda olmaktadır. Çünkü sunulan haklı neden ilerleyen zamanlarda değiştirilemez. Haklı nedenle fesihte, sonuçlar karşı tarafa fesih açıklaması ulaştığı an açığa çıkmış olur. Karşı tarafa ulaşması demek, bildirimin işçinin öğreneceği alana ulaşması demektir.

İş Kanunu 25. maddede ‘'ve benzerleri' kullanılmasının sebebi, sınırları keskin olarak çizmemektir. Bu ifadeye göre, madde açıklamasında olan ahlak ve iyi niyet hükümlerine uymayan durumlar, objektif olarak ve şartların özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Şartları

Haklı nedenle fesih için iki türlü şart bulunmaktadır. Bunlardan biri sürekli bir hizmet sözleşmesinin var olmasıdır. Bu konu İş Kanunu 10. maddede yer almaktadır.

Maddeye göre, iş 30 günden fazla sürüyorsa, bu sürekli iş kapsamındadır. İkinci şart ise haklı nedenlerin var olmasıdır. İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı İş Kanunu 25. maddede açıklanmıştır. Haklı nedenler üç ana başlıkta toplanmıştır.

İşverenin Sağlık Sebepleri Nedeniyle İş sözleşmesinin Feshi

Sağlık sebeplerinin haklı neden olması için, işçi kusuruna dayalı olan hastalık veya sakatlık olmalıdır. Ayrıca tedavi edilemeyen hastalık veya çalışmasını engelleyen nedenler varsa, bunlar da haklı neden olan sağlık sebepleridir.

İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzer Sebeplerden İş sözleşmesinin Feshi

İş sözleşmesine bağlı olarak işçinin en temel borcu, işini yerine getirmesi ve bu faaliyetinde dürüstlük ve doğruluk kurallarına uygun olarak hareket etmesidir. Eğer bahsi geçen güvene ve ilkelere aykırı hareket söz konusu olursa, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi açığa çıkabilir.

Bu noktada ‘'ve benzerleri' ifadesi ve bendin yoruma açıklığı, birçok durum bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. İşçinin başka bir iş arayışı nedeni ile iş yerini terk etmesi, bu konuya örnek teşkil eder. Bent altında düzenlenen pek çok durum söz konusudur. İşçinin işvereni yanıltan davranış veya söylemleri, şeref ve namusa zarar getirecek sözlerin işçi tarafından sarf edilmesi, başka bir işçiye yapılan cinsel taciz veya sataşma bu durumlardandır.

Ayrıca işçinin içki ve uyuşturucu yasağına karşıt harekette bulunması, doğruluk ve bağlılık içermeyen davranışlar, işveren güvenini kötüye kullanma, hırsızlık, meslek sırrını açıklamak, işçinin iş yerinde işlediği suç, devamsızlık, yapmakla mükellef olunan görevlerin yapılmaması, iş güvenliğini tehlikeye atmak, iş yerinde zarar meydan getirmek de bu bent altındaki açıklamalardır.

İşverenin  Zorlayıcı Sebeplere Dayanan Fesih Hakkı

İşçi, iş yerinde çalışma devam ederken kendi çevresi kaynaklı zorlayıcı sebeplerden ötürü 1 haftadan fazla süreyle işe gidemezse, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı oluşur.

İş sözleşmesi bu andan itibaren sürekli bir ifa imkânsızlığı niteliği taşır. Ayrıca işçi kusurlu veya kusursuz fark etmez gözaltına

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı - Yorum
    DEĞER BOZ -
    5 Eylül 2016

    İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

    Cevapla
Yorum Bırak