Atla

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır


İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Bilindiği gibi, ülkemizde gelişmekte olan sektörlerden biri de inşaat sektörüdür. Bu sektör geliştikçe, doğal olarak “taşınmaz hukuku” ve “kira hukuku” gibi alanlar gittikçe değer ve güncellik kazanan hukuk dalları halini almaktadır.

Bunlardan biri olan kira hukuku, özellikle son yıllarda ciddi bir önem halini almış durumdadır. Kira hukuku, daha çok Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş bir hukuk dalıdır. Buna ilişkin hükümler, Türk Borçlar Kanunu’nun 299.maddesi ve devamında ele alınmıştır.

İş Yeri Kira Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Kira sözleşmesinin niteliğinin ve tanımının düzenlendiği 299.maddeye göre, “kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”

Yazımızda, iş yerinin kiraya verilmesine ilişkin ayrıntıları paylaşacağız.

“İş Yeri” Tanımının İçerisine Hangi Taşınmazlar Girer?

Kira sözleşmesinin mutlaka gayrımenkul bir eşya üzerinde kurulmasına gerek yoktur. Yani, kira sözleşmesi mutlaka bir taşınmazın kiralanmasıyla ilgili olmak zorunda değildir. Herhangi bir taşınır ya da taşınmaz üzerinde kira sözleşmesi kurulabilir.

Uygulamada genellikle taşınmaz üzerinde kurulan kira sözleşmelerine rastlansa da taşınırlar üzerinde de kira sözleşmesi kurulabilir. Üzerinde en çok kira sözleşmesi kurulan eşyalar, iş yerleri ve konutlardır. Bir iş yerinin üzerinde kira sözleşmesinin kurulabilmesi için, üzerinde kira sözleşmesi kurulacak olan taşınmazın, mutlaka bir ticari işin ya da bir mesleğin icra edildiği yer olması gerekir. Bu şartlar tamamsa, artık üzerinde kira sözleşmesi kurulan şey bir “iş yeri” olarak kabul edilir.

İş Yeri Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilecek Birtakım Detaylar

Normal koşullarda, Türk hukukunda sözleşmelerin bir şekil esasına bağlı tutulması söz konusu değildir. Yani, sözleşmeler tarafların kendi arzularına göre kurulur; sözlü ya da yazılı olarak, veya noter onayıyla kurulması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Kira sözleşmesi de şekle bağlı olmayan bir sözleşme türüdür. Ancak, İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ ŞEKLE BAĞLIDIR. Şöyle ki, bir iş yeri kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, bu sözleşmenin mutlaka noter  huzurunda yapılmasına gerek yoktur ancak, tarafların bunu en azından kendi aralarında YAZILI olarak düzenlemeleri aranır. Buna, “adi yazılı sözleşme” adı verilir. Ancak, her şeyin sağlama alınması için bu sözleşmenin bir noter huzurunda yapılması önerilir.

İşyeri Kira Sözleşmesi Maddeleri

İş yerinin kiralanmasına ilişkin sözleşmede dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, kiraya veren kişinin kiralanan üzerinde ne tür bir mülkiyet hakkının olduğunun kontrol edilmesidir. Yani, kiralayan kişi, söz konusu iş yeri üzerinde tek başına mülkiyet hakkı sahibi olmayabilir; paylı ya da elbirliği mülkiyeti söz konusu olabilir.

Bu gibi durumlarda, öteki maliklerin de mutlaka yazılı şekilde düzenlenmiş olan sözleşmede birer “imza” bulundurmaları gerekir. Aksi halde sözleşme geçerlilik arz etmeyecek, irade beyanı tam olarak kurulmamış sayılacağı için yokluk söz konusu olacaktır.

Bunların dışında, kiralanacak yer yapılacak işe uygun mudur değil midir, sözleşme öncesinde araştırılmalıdır. Eğer kiralanan iş yeri, kat mülkiyetine bağlı bir bağımsız bölüm ise, Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapılacak olan işin icra edilmesini engelleyecek kat malikleri kurulu kararı var mı, araştırılmalıdır. Ek olarak,  işle ilgili olarak belediyeden ruhsat alınıp alınamayacağı öğrenilmeli, buna göre sözleşme kurulmalıdır.

Sözleşmede, gerekli her tür detayın yer aldığı iyice kontrol edilmelidir. Kira bedelinin Türk Lirası üzerinden ya da dövizle ödenmesi, miktarı, zam miktarı, süresi, taksitlendirme durumu, kira bedelinin hangi bankadan teslim edileceği, kiraya verenin temsilcisinin ya da vekilinin ödemeyi almaya yetkili olup olmadığı gibi…

İşyeri Sözleşmesi Hazırlanırken, Giriş kısmından başlayarak maddeler şeklinde, 

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları; Kiralayan : Kiracı : Kiralanan Yer : ……. ...... …….. …….. üzerinde bulunan ...... Alışveriş Merkezinde ekli krokide işaretlenmiş ...... no.lu ...... m²'lik işyeri. şeklinde yazılır. Giriş kısmı tamamlandıktan sonra İşyeri Sözleşmesinin diğer önemli maddeleri olan, 

Madde 2 - Kira Süresi, 

Madde 3 - Kira Parası, 

Madde 4 - Depozito ve İadesi, 

Madde 5 - Kullanım Şekli, 

Madde 6 - Giderler ve Vergiler, 

Madde 7 - Sözleşmenin Feshi, 

Madde 8 - Alışveriş Merkezinin Yönetimi, 

Madde 9 - Kiralanan Yerin İadesi, 

Madde 10 - Yürürlük (kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin ve süresinin bilinmesi zorunludur) gibi maddeler yazılır.

Duruma göre eklenecek özel durumlar varsa bunlarda sözleşmeye eklenir. Sonuç kısmında ise imzalar atılılaral hazırlanan İşyeri Sözleşmesi tamamlanmış olur.

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır sorusunu cevaplarken, Kira sözleşmesi  "Yazılı" veya "Sözlü" olarak yapılabilir. Sözleşmenin ispat açısından yazılı yapılması daha uygundur.

Önemli kira getirisi yüksek Kira sözleşmelerinin hazırlanmasında avukat ve hukuki destek alınmasında fayda vardır.

Sözleşmenin Avukat ile hazırlanması ve ilerde meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davaları, Tahliye davaları ve diğer davalarda ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir.

Çünkü Tahliye davaları ve alacak davaları, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır.

İş yeri kira sözleşmeleri on yıllık süre bitiminde en az üç ay önceden ihtarda bulunarak kira sözleşmesini sonlandırabilir. Diğer Kira hakkında makaleler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret ediniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Dava, TBK maddesine dayalı on yıllık uzama süresinin dolması nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Taraflar arasında geçerli olan sözleşmenin son sözleşme olan … başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi olduğunun kabulü gerekir.

TBK ' nın yürürlüğe girdiği … tarihinde henüz on yıllık kira süresinin dolmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece koşulları gerçekleşmeden açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. Makalemizde İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır konusu örnekler ile bilgi amaçlı verilmiştir. 


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır - Yorum
  SANDRA EMERCE -
  11 Ağustos 2016

  İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır - Yorum
  AYŞEGÜL ONAR -
  26 Ağustos 2016

  İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır - Yorum
  FIRAT KIZILCIK -
  8 Eylül 2016

  İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
Yorum Bırak