İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır konusu ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

İşyeri Sözleşmesi Hazırlanırken, Giriş kısmından başlayarak maddeler şeklinde, Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları; Kiralayan : Kiracı : Kiralanan Yer : ……. …… …….. …….. üzerinde bulunan …… Alışveriş Merkezinde ekli krokide işaretlenmiş …… no.lu …… m²’lik işyeri. şeklinde yazılır.

Giriş kısmı tamamlandıktan sonra İşyeri Sözleşmesinin diğer önemli maddeleri olan, Madde 2 – Kira Süresi, Madde 3 – Kira Parası, Madde 4 – Depozito ve İadesi, Madde 5 – Kullanım Şekli, Madde 6 – Giderler ve Vergiler, Madde 7 – Sözleşmenin Feshi, Madde 8 – Alışveriş Merkezinin Yönetimi, Madde 9 – Kiralanan Yerin İadesi, Madde 10 – Yürürlük (kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin ve süresinin bilinmesi zorunludur) gibi maddeler yazılır. Duruma göre eklenecek özel durumlar varsa bunlarda sözleşmeye eklenir. Sonuç kısmında ise imzalar atılılaral hazırlanan İşyeri Sözleşmesi tamamlanmış olur.

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır sorusunu cevaplarken, Kira sözleşmesi  “Yazılı” veya “Sözlü” olarak yapılabilir. Sözleşmenin ispat açısından yazılı yapılması daha uygundur. Önemli kira getirisi yüksek Kira sözleşmelerinin hazırlanmasında avukat ve hukuki destek alınmasında fayda vardır. Sözleşmenin Avukat ile hazırlanması ve ilerde meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davaları, Tahliye davaları ve diğer davalarda ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü Tahliye davaları ve alacak davaları, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır.

İş yeri kira sözleşmeleri on yıllık süre bitiminde en az üç ay önceden ihtarda bulunarak kira sözleşmesini sonlandırabilir.

Yargıtay Kararı – İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6677 Karar: 2015/9299 Karar Tarihi: 02.11.2015 – İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

TAHLİYE DAVASI – ON YILLIK KİRA SÜRESİNİN DOLMADIĞI – KOŞULLARI GERÇEKLEŞMEDEN AÇILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, TBK maddesine dayalı on yıllık uzama süresinin dolması nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Taraflar arasında geçerli olan sözleşmenin son sözleşme olan … başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi olduğunun kabulü gerekir. TBK ‘ nın yürürlüğe girdiği … tarihinde henüz on yıllık kira süresinin dolmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece koşulları gerçekleşmeden açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Makalemizde İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır konusu örnekler ile bilgi amaçlı verilmiştir. Ankara Avukat