Atla

İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı


İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı

İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı

İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı

İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı Giriş İşyerinde işçinin sosyal medya kullanması nedeniyle iş sözleşmesinin nasıl feshi edeceği, bu durumda işçinin kıdem tazminatı ihbar tazminatı alınıp alınmayacağını incelemiştir. Yargıtayın vermiş olduğu kararda İşyerinde Facebook kullanan işçinin, işini aksatıp aksatmadığını tespit edilmesi istenmektedir. Eğer işçi facebook a işini aksatmadan girmesi durumunda işveren işçinin geçerli nedenle iş sözleşmesini feshetmesi gerektiğini, bu durum karşısında da işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını ödemesi gerektiğini belirtmiştir.  İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

Yargıtay Kararı İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2014/27212 Karar: 2016/620 Karar Tarihi: 13.01.2016İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI. ECZACI KALFASI OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE FACEBOOK İNTERNET SİTELERİNE GİRDİĞİ. İŞİNİ AKSATMADAN İNTERNETE GİREN DAVACININ İŞ AKDİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHEDİLEBİLECEĞİ. HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak eczacı kalfası olarak çalışan davacının mesai saatleri içerisinde facebook internet sitelerine girdiği sabit olmakla birlikte bu davranışının yaptığı işi ne düzeyde etkilediği konusunda yada işlerini aksattığının ispatlanamadığı, işini aksatmadan internete giren davacının iş akdinin haklı nedenle değil geçerli nedenle feshedilebileceği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulüne, ödendiği ispatlanamayan fazla çalışma talebinin kısmen kabulüne, ücret alacağının kabulüne karar verilmiştir. (4857 S. K. m. 17, 32, 41) Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak eczacı kalfası olarak çalışan davacının mesai saatleri içerisinde facebook internet sitelerine girdiği sabit olmakla birlikte bu davranışının yaptığı işi ne düzeyde etkilediği konusunda yada işlerini aksattığının ispatlanamadığı, işini aksatmadan internete giren davacının iş akdinin haklı nedenle değil geçerli nedenle feshedilebileceği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulüne. Ödendiği ispatlanamayan fazla çalışma talebinin kısmen kabulüne, ücret alacağının kabulüne karar verilmiştir.  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Temizer -
    22 Aralık 2016

    İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

    Cevapla
Yorum Bırak