Atla

İtirazın İptali Davası Borca İtirazının İptali


İtirazın İptali Davası Borca İtirazının İptali

İtirazın İptali Davası Borca İtirazının İptali

İtirazın İptali Davası Borca İtirazının İptali

İtirazın İptali Ne Anlama Gelir?

İcra hukuku içerisinde kişilerin alacaklı oldukları sırada haklarını alabilmeleri için yasal süreler içindeki talepleri sonrasında itiraz etmeleri halinde icra takipleri durdurulacaktır. Alacaklılar bu durumla karşılaştıkları takdirde icradan doğan haklarını elde etmek istediklerinde iki farklı yolla bunu mümkün kılabiliyorlar. İtirazın kaldırılması ya da itirazın iptali ile alacaklıların isteğine ulaşması mümkün oluyor.

Kişilerin bu yollardan hangisini takip edeceğinin belirlenmesinde İflas Kanunu içerisinde yer alan 68. maddedeki kurallara dikkat edilerek kişilerin icra takibi ile ilgili olarak elinde tutmuş olduğu belgelere bakılır. Eğer bu maddelerde belirtilmiş olan belgeler alacaklı da bulunuyorsa bu durumda kişiler hem itirazın kaldırabilme hem de itirazın iptali davasını açmaya hak kazanabilmektedir.

Fakat daha sık karşılaşılan bu belgelerin yokluğu durumunda kişilerin sadece itirazın iptali için başvuruda bulunması mümkün oluyor. İcra İflas Kanunu'na göre alacaklı olan kişilerde bulunması gereken belgeler borç bilgisini içinde barındıran senettir. Eğer itirazın iptali mahkeme tarafından alacaklı açısından olumlu şekilde sonuçlanırsa bu durumda icranın takibine devam kararı verilecektir.

İtirazın İptali Davası Borca İtirazının İptali Davası

İtirazın İptali Davası Açmak için Gerekenler

İtirazın iptali davaları aslında icra sürecindeki ayrı bir dava olarak genellikle değerlendiriliyor olsa da tıpkı bir hukuk davası gibi genel mahkemelere başvuru yolu ile açılması gereken davalardan olmaktadır. İcra takibi sırasında alacaklı konumunda olan kişilerin davacı olduğu bu davalarda davalı konumunda ise borçlu olan kişiler bulunur.

Hukuk davası niteliğinde davalar olduğu için itirazın iptali davalarında mutlaka bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ancak bu şartlar eksiksiz ve hatasız şekilde yerine getirildiği takdirde davaların açılması mümkün olmaktadır. Öncelikle icra takibinin hali hazırda gerçekleşiyor olması gerekmektedir. Kanunlara uyacak şekilde itirazın gerçekleşmesine de dikkat edilmelidir.

Zamanaşımı sürelerine dikkat edilmeli ve davacının bu davayı açmaktan başka haklarını alabilmesi için bir yolunun olmaması gerekmektedir. İcra takibi kararlarının sonuca ulaşmaması ve bu konuda hakkında daha önce başka bir mahkeme tarafından hüküm verilmemiş olması da mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Eğer icra alacaklısı olan icra inkar tazminatı verilmesini talep ediyorsa mutlaka bu durumu dava dilekçesine ekleyerek mahkemenin bilgisine sunmalıdır.

İtirazın İptali Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hukuk davası niteliğinde tüm süreci işleyen itirazın iptali davalarında davaların açılacağı ve dilekçe başvurularının yapılacağı yerler belirlenirken de Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan detaylara göre mahkemelere başvurmak gerekmektedir. Yetkili mahkeme ve görevli mahkeme bilgisinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu içerisinden kesin olarak öğrenilmesi mümkün oluyor.

Yer mahkemelerinin belirlenmesinde ise davalı olan icra borçlusunun ikamet ettiği yere göre mahkemeler belirlenir. Eğer belirli bir yer bulunmuyorsa bu durumda son yerleşim yerine göre mahkemelere başvurulur.

İtirazın İptali Davalarında Zamanaşımı Süresi

İtirazın iptali davalarında genel olarak zamanaşımı süreleri için bir yıllık bir süre belirlenmiştir. Kişiler icra takibi için yapılan itirazların alacaklıya ya da kişinin vekiline tebliğ edilmesinin ardından bu süreleri başladığına mutlaka dikkat etmelidir. Bir yıllık süre içinde davayı açmayan kişilerin itirazın iptali haklarını kaybetmeleri söz konusu olacaktır. Bu durumda davanın bir itirazın iptali davası olarak değil alacak davası olarak görülmesi söz konusu oluyor. Bu sebeplerle süreleri kaçırmamak ve davaların takibini sağlamak adına mutlaka deneyimli avukatlardan destek alınmalıdır.

İtirazın İptali Davası Borca İtirazının İptali

İtirazın İptali Davasının Reddinde Neler Olur?

İcra alacaklısı olan davacı tarafı çoğu zaman itirazın iptali yönünde olumlu karar çıkacağını beklerken zaman zaman ret kararı da alabilmektedir. Mahkemenin bu kararı vermesindeki en temel sebep alacağın varlığının icra takibine değmeyecek bir niceliğe sahip olduğunun tespit edilmesidir. Karar hüküm aşamasına gelip kesin olarak sonlandırıldıktan sonra icra takibi sona erdirilir. Eğer mahkeme tarafından icra alacaklısı olan kişinin kötü niyetli bir tavır içinde olduğu tespit edilirse bu durumda alacaklı olduğu miktar üzerinden yüzde 20 oranla bir tazminat ödenmesine de karar verilebilmektedir.

İtirazın İptali Davası Kabul Edilirse Neler Olur?

İcra hukukunda itirazın iptalinin kabul edilmesi halinde ortaya çıkan ilk durum icra takibi sürecine devam edilmesidir. Bu durum gerçekleştiği takdirde icra alacaklısı mahkeme kararını icra dairesi aracılığı ile takibe işler kılabiliyor. Bir diğer yol olan icra inkar tazminatında icra borçlusunun tazminat ödemesine de karar verilebilmektedir.  

Yargıtay Kararı -İtirazın İptali Davası Borca İtirazının İptali

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2015/16283 Karar: 2016/5043 Karar Tarihi: 03.05.2016 BORCA İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - TÜKETİCİNİN SATICI VE SAĞLAYICI KAPSAMINDA OLMADIĞI - TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VEKALET İLİŞKİSİ OLDUĞU VE BU İLİŞKİNİN DAVA TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALDIĞI - ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

ÖZET: Dava, Borca itirazın iptali istemine ilişkindir. Tarafların, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımı yapılan tüketici satıcı ve sağlayıcı kapsamında olmadığı, taraflar arasındaki ilişkinin vekâlet ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin dava tarihinde yürürlükte bulunan Kanun kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, uyuşmazlığın genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • UMUT KARATAŞ -
  5 Ağustos 2016

  Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • ENES ŞAHİN -
  7 Ağustos 2016

  Eşitlik arayan mezara gitmeli

  Cevapla
 • ZELİHA CIBIR -
  7 Ağustos 2016

  İtirazın İptali Davası Borca İtirazının İptali Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

  Cevapla
 • Eliz -
  22 Aralık 2016

  İtirazın İptali Davası Borca İtirazının İptali Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Anonim -
  21 Nisan 2017

  nafaka davası hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz..

  Cevapla
Yorum Bırak