İzaleyi Şuyu Davası | Ankara Avukat | Miras Hukuku | İlkay Hukuk Bürosu

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

İzaleyi Şuyu Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku  > İzaleyi Şuyu Davası

İzaleyi Şuyu Davası

İzaleyi Şuyu Davası

İzaleyi Şuyu Davası, hukuki bir işlem gereğince ortak olunan mallar için paydaşlar paylaşılmasını isteyebilirler. Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız taşınmazların paylaşılamaması olayı üzerine oluşan anlaşmızlıkları çözmek adına başvurulan hukuki kanallar vardır.

Türkiye de bir hukuk devleti olduğundan ötürü bu gibi durumlarda en iyi çözüm hukuk yoluna başvurmaktır. Burada İzaleyi Şuyu Davası yani ortaklığın giderilmesi davası, diğer bir anlamı ile izale-i şüyu davası devreye girmektedir.

Örnek vermek gerekirse anne veya babanızın ölümü üzerine kalan malların çocuklar arasında paylaşılması sorununda hukuk yolu ile İzaleyi Şuyu Davası yani ortaklığın giderilmesi davası açılır.

Burada çocuklar arasında bir anlaşmazlık var ise, yani bir kısmı malları satmak isterken bir kısmı istemiyor ise bu durumda mahkeme kararına başvurularak, bu sorunun giderilmesi yolu seçilir. Seçilen bu yol kapsamında hakimler satışına karar vererek gelirin bölüşülmesini karara bağlayabileceği gibi, satışı yapılmaksızın değeri hesaplanarak paylaşıma gitme kararı da alabilirler.

İzaleyi Şuyu Davası Nasıl Açılır?

Diğer bir deyişle birden fazla kişi fiziki olarak bölünmemiş  bir bütünün tamamı  üzerinde ve belirli paylarda malik olursa buna paylı mülkiyet bir diğer adıyla müşterek halinde mülkiyet denir.

Paydaşlar kimi zaman bu paydaşlığın bitmesini isteyebilirler. Bu durumda paydaşlara dava açma hakkı doğar.  Türk Medeni Kanunu 698/I’de de bu durum açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre ortaklığın giderilmesi davası paydaş olan kişilerce açılma durumu  ortaya çıkar. Doğal olarak uzlaşamama sonucu açılan bu davada iki tarafın olması gerekmektedir.

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise ortaklığın giderilmesi davasının hangi şart ve koşullarda mahkeme yolunun kapalı olmasıdır. Eğer miras yolu ile kalan mallar kayıt altında değilse taşınmaz malların üzerinde paydaşların dava açması mümkün değildir. Öncelikle taşınmazların tapuda kayıtlı olmaları gerekmektedir.

İzaleyi Şuyu Davası Nasıl Görülür?

Dava açıldıktan sonra dava konusu taşınmazın mevcut durumu8na bakılır. Burada önemli olan kayıtlı olup olmadığı, miktar ve değeridir. Eğer mahkeme tarafından malın bölünmesi konusunda bir problem yok ise, bölme işlemi gerçekleştirilir.

Yine mahkeme tarafından satılması uygun görülürse satılır ve elde edilen miktar paydaşlar arasında bölüştürülür. Aynı şekilde açılmak istenen dava taşınmazın bir kısmı için söz konusu olamaz. Eğer bir dava açılıyor ise burada bütün taşınmaz için açılması zorunludur. Yani taşınmazın bir kısmının üzerinde bu davanın açılması olanaksızdır. Aynı zamanda eğer söz konusu bina ise Kooperatif Tüzüğü’dne devri  kesinlikle başkasına yapılması yasaklanmışsa bu durumda da bu davanın açılması mümkün olmamaktadır.

Sonuç olarak, ister miras yolu ile olsun, ister ortaklığın bozulması durumunda olsun, oluşan anlaşmazlıkların çözümleri hukuk yolu ile halledilebilinmektedir. Özellikle eski dönemlerden günümüze, üzerinde anlaşmazlık yaşanan en çok olaylardan biri olan mülkün paylaşılamaması durumu belirtilen hukuki çerçeve içerisinde daha kolay sonuca ulaşabilmektedir.

Önemli olan bu durumda paydaşların mülkün paylaşılması üzerine doğan haklarını bilmesi gerekmekle beraber hangi koşullarda bu davanın açılmasının mümkün olmadığının bilincinde olmalarıdır. Hukuk her zaman anlaşmazlıkların giderilmesi durumunda başvulabilecek en iyi ve en güvenli yoldur.

Dava Nerede Açılır – İzaleyi Şuyu Davası

İzalei Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası, Sulh hukuk mahkemelerinde açılır. Dava taşınmazın olduğu yer mahkemesinde görülür.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor