Atla

Kat Maliklerinin Hak Ve Borçları


Kat Maliklerinin Hak Ve Borçları

Kat Maliklerinin Hak Ve Borçları

Kat Maliklerinin Hak Ve Borçları

Kat Maliklerinin Hak Ve Borçları konusuna örnek karar da, Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin dava konusu taşınmazda 5 nolu bağımsız bölüm maliki, davalının ise site yöneticisi olduğunu, davaya konu taşınmazın 6306 sayılı kanun gereğince kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli yapıdır ibaresinin bulunduğunu, 6.madde uyarınca kat malikleri kurulunun toplanarak arsa payı inşaat sözleşmesi teklifini kabul ettiklerini,

Müvekkilinin alınan karar doğrultusunda açıkça zararına olan mülkiyet hakkını hiçe sayan karara katılmaya zorlandığını bu nedenle kararın iptali, hakimin müdahalesi talep ve dava edilmiş olup,

6306 sayılı yasanın 6.maddesi ve 15.maddesi uyarınca yapılacak olan işlemlerin (özellikle müvekkile ait arsa payının açık artırma yönünden anlaşma sağlayan diğer maliklere satılması işleminin) ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasını talep etmiştir.

Kat Maliklerinin Hak Ve Borçları Hakkında Örnek Yargı Karar

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI - İLK DERECE MAHKEMESİNCE AYNI KONUDA DAHA ÖNCE KARAR VERİLDİĞİ GEREKÇESİYLE İKİNCİ İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ REDDEDİLMİŞ İSE DE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLAN İHTİYATİ TEDBİR TALEPLERİYLE FARKLI TARİHLİ İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN AYNI OLMADIĞI DOLAYISIYLA İSTİNAFA KONU İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ HAKKINDA VERİLMİŞ BİR KARAR BULUNMADIĞI.

ÖZET: Davacı vekili istinaf talebinde; talep dilekçelerinde de ayrıntılı olarak belirttiklerini açmış oldukları davanın kat melikleri kurulu kararlarının iptali davası olmasına rağmen tedbir taleplerinin 2/3 çoğunluğunun oluşturduğu işbirliği sonucunda binanın yeniden inşasına yönelik haksız ve hukuka aykırı paylaşımla hazırlanacak projenin ... Belediye Başkanlığına verilerek onay işleminin durdurulması talebi olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talepleri doğrultusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Talep; 2/3 çoğunluğunun oluşturduğu işbirliği sonucunda binanın yeniden inşasına yönelik haksız ve hukuka aykırı paylaşımla hazırlanacak projenin Kadıköy Belediye Başkanlığına verilerek onay işleminin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasıdır.

Tüm dosya kapsamı incelendiğinde; ilk derece mahkemesince, aynı konuda daha önce karar verildiği gerekçesiyle ikinci ihtiyati tedbir talebi reddedilmiş ise de daha önce verilmiş olan ihtiyati tedbir talepleriyle,

25/12/2017 tarihli ihtiyati tedbir talebinin aynı olmadığı, dolayısıyla istinafa konu ihtiyati tedbir talebi hakkında verilmiş bir karar bulunmadığından, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, H.M.K'nun 353/1-a-6 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak