Atla

Kefil Olmak İçin Eş İzni


Kefil Olmak İçin Eş İzni

Kefil Olmak İçin Eş İzni

Kefil Olmak İçin Eş İzni

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuz bu konuda 584. Md'nin 1. fıkrası yeni bir düzenleme getirmiştir. MADDE 584-  Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Yargıtay Kararı - Kefil Olmak İçin Eş İzni

Kefil Olmak İçin Eş İzni konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.         YEREL İCRA MAHKEMESİNİN KARARI
 • Mahkememizce yapılan yargılama, incelenen icra dosyası ve toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde; İİK'nun 38. maddesi gereğince icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. İcra kefaletinin şekli hakkında İİK'da herhangi bir özel hüküm bulunmadığından, bu durumda Borçlar Kanununun kefalete ilişkin hükümlerinin uygulanması gereklidir. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir.
 • 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanununun 583/1 maddesi gereğince; kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça ive kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.
 • 6098 sayılı Borçlar Kanununun 584/1 maddesi gereğince de eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.
 • Davaya konu icra dosyasında alacaklı Y. D. tarafından borçlu Ö. G. aleyhine icra takibi başlatılmış, borçlu adresinde 25.12.2012 tarihinde yapılan haciz sırasında davacı İ. G. haciz mahallinde
 • Belirtilen nedenlerle, şikayetin kabulüne, davacı yönünden icranın geri bırakılmasına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
NOT: Bankalardan ticari işletmelere alınan veya işletme adına kefil olunan kredilerdeki eş rızası uygulaması kalktı. Bankaların tüketici, konut ve araç gibi bireysel kredilerinde ve kefaletlerinde ise eş rızası istenmeye devam edecek.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • MEHMETCAN GENÇER -
  10 Ağustos 2016

  iyi günler kolay gelsin. Kefil Olmak İçin Eş İzni hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

  Cevapla
Yorum Bırak