Atla

Kefil Olmak İçin Eş İzni


Kefil Olmak İçin Eş İzni

Kefil Olmak İçin Eş İzni

Kefil Olmak İçin Eş İzni

Genel Düzenleme; TBK 584’e göre kefil olmak isteyen kişi kefalet sözlmesi yapacağı sırada evli ise inin rızasını alması gerekir. Bunun için lerden birinin mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmaması veya yasal olarak ayrı yaşama hakkının doğmaması gerekir. inin rızasının kefalet sözlmesinden önce veya en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Örnek yargı kararında ise;

Mahkememizce yapılan yargılama, incelenen icra dosyası ve toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde; İİK'nun 38. maddesi gereğince icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. İcra kefaletinin şekli hakkında İİK'da herhangi bir özel hüküm bulunmadığından, bu durumda Borçlar Kanununun kefalete ilişkin hükümlerinin uygulanması gereklidir. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanununun 583/1 maddesi gereğince; kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça ive kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz.

Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

6098 sayılı Borçlar Kanununun 584/1 maddesi gereğince de eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

NOT: Bankalardan ticari işletmelere alınan veya işletme adına kefil olunan kredilerdeki eş rızası uygulaması kalktı. Bankaların tüketici, konut ve araç gibi bireysel kredilerinde ve kefaletlerinde ise eş rızası istenmeye devam edecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Uyuşmazlık konusu kredinin ticari kredi olduğu, müteselsil kefil olan borçlu şahısların, bizzat kendi vekillerinin beyanında da belirtildiği üzere, asıl borçlu şirketin ortağı oldukları anlaşılmaktadır. 818 S. BK'nın yürürlük tarihindeki sözleşme bakımından kefalet için eş rızası aranmadığı gibi, 6098 S. TBK'nın yürürlük tarihindeki sözleşme bakımından ise, kefaletlerin tarihi 10.11.2013 olup, aynı yasanın 584/3. maddesi (6455 S. Yasa ile 28.03.2013 tarihli değişiklik) uyarınca şirket ortağı olan borçlular için eş rızasının aranmayacağı açık olduğundan borçlular vekilinin bu yöndeki istinaf itirazlarının reddi gerekmiştir.

ÖZET: İcra kefaleti ve taahhütü içeren kısmın, kefilin olacak kişi kendi el yazısı ile yazılmadığı ve kefilin inin yazılı olarak rızasını kapsammadığı, görülmekte olup, bu şekliyle, kefalet belgesinin, kefalet şartlarını düzenleyen maddelerde belirtilen hususları kapsamadığı anlaşılmaktadır. O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Kefil Olmak İçin Eş İzni - Yorum
    MEHMETCAN GENÇER -
    10 Ağustos 2016

    iyi günler kolay gelsin. Kefil Olmak İçin Eş İzni hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

    Cevapla
Yorum Bırak