Kefilliğin İptali Kefilliğin Sona Ermesi Düşmesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Kefilliğin İptali Kefilliğin Sona Ermesi Düşmesi

Kefilliğin İptali Kefilliğin Sona Ermesi Düşmesi

Kefilliğin İptali Kefilliğin Sona Ermesi Düşmesi

Kefilliğin İptali Kefilliğin Sona Ermesi Düşmesi

Kefilliğin İptali Sona Ermesi Düşmesi ile ilgili diğer konu başlıkları, kefillik iptali için ihtarname, kefillik iptali için ihtarname örneği, kredi kefillik iptali, kefillik nasıl sona erer, kefilliğin sona ermesi, kefilliğin düşmesi, kirada kefilin sorumluluğu, kefillik iptali için ihtarname örneği, Kefilliğin İptali Kefilliğin Sona Ermesi Düşmesi, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

Kefilliğin İptali Kefilliğin Sona Ermesi Düşmesi – KEFİLLİĞİN İPTALİ

Yeni Borçlar Kanunumuzun 591. Maddesinde Kefil, asıl borçluya veya mirasçılarına ait olan ve asıl borçlunun ödeme güçsüzlüğünden doğmayan bütün def’ileri alacaklıya karşı ileri sürme hakkına sahip olduğu gibi, bunları ileri sürmek zorundadır. Yanılma veya sözleşme yapma ehliyetsizliği ya da zaman aşımına uğramış bir borç sebebiyle borçlunun yükümlü olmadığı bir borca bilerek kefalet hali bu hükmün dışındadır demektedir. Asıl borçlu kendisine ait olan bir def’iden vazgeçmiş olsa bile kefil, yine de bu defiî alacaklıya karşı ileri sürebilir. Kefil, asıl borçluya ait def’ilerin varlığını bilmeksizin ödemede bulunursa, rücu hakkına sahip olur. Buna karşılık asıl borçlu, kefilin bu def’ileri bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat ederse kefil, bunlar ileri sürülmüş olsaydı ödemeden kurtulacağı ölçüde rücu hakkını kaybeder. Kumar veya bahisten doğan bir borca kefalette kefil, borcun bu niteliğini bilmiş olsa bile, asıl borçlunun sahip olduğu def’ileri ileri sürebilir. BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

  • İcra Hukuku Davaları
  • İş Hukuku Davaları
  • Anlaşmalı Boşanma 

Ankara Avukatları

0 Yorum

Yorum Bırak