Atla

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi


Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi

A. KESİNLEŞMİŞ CEZANIN ERTELENMESİ NEDİR, B. CEZANIN ERTELENMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR, C. KESİNLEŞMİŞ CEZANIN ZAMAN AŞIMI
 • Kesin olarak verilen hükümlerle niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan hükümler Adalet Bakanlığı'nın göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz olunur.
 • Temyiz isteği Yargıtay'ca yerinde görüldüğü takdirde, hüküm kanun yararına bozulur. Bu bozma hükmün hukuki sonuçlarını kaldırmaz.
 • Bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığı'na gönderilir ve Bakanlıkça Resmi Gazete'de yayınlanır.

Yargıtay Kararı - Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi

T.C. YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2014/27924 Karar: 2016/9634 Karar Tarihi: 18.05.2016 KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU - SANIKLARIN İKİ FARKLI MAĞDURA KARŞI SUÇU İŞLEDİKLERİ - SEVK MADDELERİNİN İKİ KEZ UYGULANMASI YÖNÜNDE İDDİANAMEDE AÇIKLIK BULUNMADIĞI - SANIKLARA EK SAVUNMA HAKKI VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Sanıkların iki farklı mağdura karşı konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işlediklerinin iddia edilmesine rağmen, sevk maddelerinin iki kez uygulanması yönünde iddianamede açıklık bulunmadığının anlaşılması karşısında, TCK'nın 116/1-4 maddelerinin iki kez uygulanması ihtimaline binaen, sanıklara ek savunma hakkı verilmesi gerektiği gözetilmeden hüküm kurularak CMK'nın 226. maddesine aykırı davranılması hükmün bozulmasını gerektirmiştir. (5237 S. K. m. 53, 116, 119) (5271 S. K. m. 226) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • DORUK BOSTANCIOĞLU -
  6 Ağustos 2016

  Yasaların bittiği yerde zulüm başlar.

  Cevapla
 • DORUK BOSTANCIOĞLU -
  6 Ağustos 2016

  Yasaların bittiği yerde zulüm başlar.

  Cevapla
 • ERHAN KARAGÖL -
  3 Ekim 2016

  Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

  Cevapla
Yorum Bırak