Atla

Kıdem İhbar Tazminat Davası


Kıdem İhbar Tazminat Davası

Kıdem İhbar Tazminat Davası

Kıdem İhbar Tazminat Davası

A. İŞÇİ KIDEM İHBAR TAZMİNAT DAVASI, B. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NASIL ALINIR, C. KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT ŞARTLARIKIDEM İHBAR TAZMİNAT DAVASIİşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya "kıdem tazminatı" denilmektedir. Kıdem tazminatının koşulları, hesabı ve ödeme şekli doğrudan İş Kanunlarında düzenlenmiştir. İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanunun 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. 4857 sayılı İş Kanunun 41. maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır. Kıdem İhbar Tazminat Davası.

Yargıtay Kararı - Kıdem İhbar Tazminat Davası

7.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6604 Karar: 2016/8046 Karar Tarihi: 12.04.2016 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESAPLANMASINA ESAS GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN MİKTARLARA İTİBAR EDİLMESİ GEREKİRKEN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBARLA HÜKÜM KURULDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: İşçi alacaklarını konu alan davada davacının kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanmasına esas giydirilmiş ücreti, işe başlatılmayıp iş akdi sonlandırıldığı tarihteki Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen bu miktarlara göre hesaplanan ücreti üzerine devamlılık arz eden para veya para ile ölçülebilen yardım ve alacakların eklenmesi suretiyle hesaplanması gerekirken, ilk işten çıkarıldığı tarihteki ....' na bildirilen matrah üzerinden hesaplayan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 32)
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • VACİDE KARATÜRK -
    5 Ağustos 2016

    Ülkelerine düzeni getirmek isteyenler önce kendi ailelerini ıslah etmelidirler.

    Cevapla
Yorum Bırak