Atla

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır


Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır

Kıdem tazminatının alınması konusunda işçilerin ve vefat eden işçilerin yakınları bu işlemi nasıl yapacaklarını ve kıdem tazminatının alınması konusunda nelerin gerekli olduğunu merak etmektedirler.

Herkes hukuk konusunda bilgili olmayabilmekte eve detayları konusunda bilgili olmaya gerek olmamaktadır. Bu konuda avukatlardan da detaylı bilgiler alınabilecektir.

Kıdem tazminatının alınması konusunda aşağıda izlenecek yollar ve kıdem tazminatının kimlerin alabileceğinden ve ne şartlarda alabileceklerinden bahsedilmiştir. İşçiye çalıştığı görev süresine bağlı olarak ve gereken şartlar gerçekleşmesi durumunda ödenen paraya kıdem tazminatı denir.

Kıdem tazminatı davasının açılabilmesi için kanun koyucu kanunda belli şartlar aramıştır. Bu şartlara baktığımızda şunları söyleyebiliriz:

İşçinin İş Kanunu kapsamında çalışması gerekir. Yani işçi bu kanunun hükümleri altında değil de illegal yollar altından çalışıyorsa kıdem tazminat almak için dava açmaya hak kazanamayacaktır.

İşçinin işvereni tarafından haksız yere işten çıkarılması veya işçinin haklı bir nedene dayanarak işten çıkması. Bu haklı nedenler kanunda sayılmıştır.

Örneğin iş yerinde hakarete ve şiddete maruz kalan, insan haklarının ihlal edildiği bir ortamda çalışan işçinin istifa etmesi haklı bir neden olarak sayılacak ve diğer şartlar gerçekleştiği takdirde davayı açmaya hak kazanacaktır.

İşçinin belli bir süre çalışması gerekmektedir. Bu süreyi kanun koyucu en az 1 yıl olarak belirlemiştir.

Sonuç olarak işçi en az 1 yıl olarak iş kanunu kapsamında çalıştığı yerden işvereninin haksız bir şekilde nedene dayanmadan işten çıkarması sonucu veya kendisinin haklı bir nedene dayanarak işten çıkması sonucu mağduriyetinin giderilmesi ve ekonomik olarak daha fazla zarara uğramamak için açtığı davaya kıdem tazminat davası denir.

İşveren işçiyi işten çıkardığı takdirde kıdem tazminatı vermekle yükümlüdür. Fakat bazen işverenler işçiye kıdem tazminatını ödemezler.

Bu durumda işçi kıdem tazminatı davası açarak kıdem tazminatını alabilir. İş hukuku avukatı ve tazminat davaları hakkında ki makaleye göz atabilirsiniz.

Kıdem Tazminat Davası  nasıl açılır

Kıdem tazminatı 10 yıl içinde açılır. 10 yıl içerisinde açılmayan kıdem tazminatı davası zaman aşımına uğrayarak dava açma hakkını işçi kaybetmektedir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Bir iş yerinden en az bir yıl çalışmış olan kişinin belirli durumlar ile işten çıkartılması veya çıkması durumunda hak ettiği ücrete kıdem tazminatı denmektedir. Kıdem tazminatı konusunda bir iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

Bir yılın geçilmesi sonrasında İş Kanunda belirtilen şekillerde ve nedenlerden iş sözleşmesi feshedilen işçilere işveren kıdem tazminatı ödemelidir. Ayrıca bazı durumlar işçilerin kendilerinin de işten çıkması ve iş sözleşmelerini feshetmesi durumunda kıdem tazminatı alma hakları bulunmaktadır.

Bu durumlar İş Kanunun ilgili maddelerinde detaylı olarak belirtilmiştir.

Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçiler için kıdem tazminatının hesaplanması, iş yerinde çalışılan her yıl için o yılın bir aylık bürüt ücreti olarak hesaplanmaktadır.

Bir işçinin iş sözleşmesi ile çalışmaya başlamasından bir sene geçmesi ile işe sözleşmesinin yasalarda belirtilen belirli sebepler nedeni ile feshedilmesi durumunda iş verinin ödemek zorunda olduğu tazminat türüne kıdem tazminatı denmektedir.

Kıdem tazminatının hak edilmesi konusunda yasalarımızda bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi bir yıl çalışmış olmaktadır. Bunun yanında işten çıkmak ve çıkartılmak nedenleri de kıdem tazminatının alınması konusunda oldukça önemlidir.

Kıdem Tazminat Davaları Nereye Açılmalıdır?

İşçilerin işverenler ile alakalı tüm anlaşmazlıklarını çözen mahkemeler iş mahkemeleri olmaktadır. İşçilerin İş Kanuna uygun bir şekilde düzenlenen iş sözleşmelerinin feshedilmesi ve sonrasında kıdem tazminatının alınamaması durumlarındaki davalar İş Mahkemelerine açılır.

Bu davanın açılmasında yetkili olan İş Mahkemeleri olmaktadır. Bu davanın açılması gereken yer ise işçinin kararına kalabilmektedir. İşçi bu davayı isterse ikametgahının bulunduğu yerdeki İş Mahkemelerinde açabilmektedir.

Bunun yanında isterse çalışmış olduğu ve davalık olacağı iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemelerine de dava açabilmektedir. Dava açılmak istenen yerde İş Mahkemesi bulunmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemesine de dava açılır.

Kıdem Tazminat Davası Avukat Aracılığı ile Nasıl Açılır?

Öncelikle hukuk sistemimizde avukat bulundurmak gibi zorunluluk olmadığı bilinmelidir. Kıdem tazminat davalarında da bu durum geçerli olmaktadır. Ancak bu davaların işleyişinin ve yönetilmesinin hukuk ve yasaların bilinmeden yönetilmesi oldukça zor olabilmektedir.

Açılacak davaların fazla uzamadan kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması ve kıdem tazminatının doğru bir şekilde hesaplanarak bunun mahkemeden onaylanmasının sağlanması ile bunun işverenden tahsil edilmesi konusunda ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Bu davaların yönetilmesi ve gerekli tüm hukuki işlemlerin zamanında ve başarılı bir şekilde yapılması konusunda deneyimli ve konusunun uzmanı bir avukattan yardım alınması büyük fayda sağlamaktadır.

Kıdem tazminat alınması konusunda işçinin kendi ikametgahının bulunduğu yerdeki veya fiilin gerçekleştiği yerdeki İş Mahkemelerinde, İş Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde bu davaları açabilmektedir.

Kıdem tazminatının açılması için yetkili ve ilgili mahkemeye bir dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Mahkemeye sunulacak o dilekçede kıdem tazminat talebi bulunmalıdır. Bu durumda kıdem tazminat davası açılır, açılmış olacaktır. Açılacak kıdem tazminat davalarında profesyonel bir avukattan yardım alınması oldukça önemlidir.

Dava süresinin başarılı bir şekilde yönetilmesinin sağlanması için konusunda uzman bir avukat oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Bu avukat ile kıdem tazminat talebi doğru bir şekilde sunularak dava dilekçesi hatasız olarak hazırlanabilecektir. Dava süresindeki tüm işleyişlerde de avukat deneyimi ve bilgisi ile süreçleri yönetebilecektir.

İşverenin Kıdem Tazminatını Ödememek İstememesi

Kıdem tazminatı işçinin iş yerinde çalışması süresi ile alakalı olan bir tazminat türüdür. Bu durumda işyerinde çalışma süresinin artması ile kıdem tazminatının yükü de artacaktır.

Bu durum işverenler için yüksek bir miktar anlamına gelebilmekte ve bu miktarın ödenmesinde isteksiz olabilmektedirler. Böyle bir durumda kalan işçiler hak ettikleri kıdem tazminatının tam ve zamanında ödenmesi konusunda dava süreci başlatabilmektedirler. Böyle bir süreç ile karşılaşan işçilerin izlemesi gereken yol aşağıda detaylı olarak belirtilmektedir.

İşçinin Kıdem Tazminatını Almaya Hak Kazanarak İşten Ayrılması

Kanunlarda ve yönetmeliklerde açık bir şekilde kıdem tazminatının alınması gereken durumlar belli olmaktadır. Bunlar içerisinden bazılarında işçi ve işveren arasında bir anlaşmazlık çıkmamaktadır.

Bu haller genel olarak askerlik hizmetinin başlaması ile işten ayrılmak, kadın işçinin evlenme tarihinden itibaren bir sene içerisinde işten ayrılması ve 15 yıl çalışmış olan ve 3600 gün pirim ödeme süresini bitirmiş olarak emekli olacak kişilerin işten ayrılmaları durumları sayılabilmektedir.

Özellikle bu üç durum kıdem tazminatı alınması konusunda tartışmasız ve sorunsuz durumlar olmaktadır. Bunlar yanında işten çıkartılmanın haksız olduğu durumlar veya işçinin vefatı sonrasında yakınlarının tazminat talepleri gibi durumlarda bulunabilmektedir.

İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Tartışmalı Olduğu Durumlar

Kıdem tazminatı alınması konusunda işçilerin işi bırakma ve işverenin işten çıkartma nedenleri oldukça önemlidir. İşverenin yukarıda belirtilen üç neden itirazı olamasa da işten çıkmak için İş Kanundaki 24'üncü madde içerisindeki nedenler nedeni ile iş sözleşmesini fesheden bir işçinin kıdem tazminatı hakkını işveren kabul etmeyebilmektedir.

Özellikle bu konuda ihtilaf işçinin belirttiği işten çıkma nedeninin ortada olmadığını işverenin belirtmesi ile yaşanmaktadır.

 

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır Nasıl Alınır

Böyle durumlarda mahkeme kıdem tazminatının hak edilmesi konusunda nedenlerin geçerli olup olmadığını tespit etmeye çalışmaktadır.

İşçi işyerindeki çalışma koşullarının değiştirildiği, fazla mesaisinin ödenmediği ve maaşının eksik yatırıldığı gibi durumlarda iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı isteyebilmektedir. Bu durumda işveren bu gerekçelerin ortada olmadığını söyleyerek kıdem tazminatı ödemeye yanaşmayabilmektedir.

 

Kıdem Tazminatı Ödenmeyen İşçi Ne Yapmalıdır?

Bir şekilde kıdem tazminatı almaya hak kazandığını düşünen ve işveren tarafından bu kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda ilk olarak ihtarname çekilmesi gerekmektedir.

İş yerinden ayrılış nedeni kıdem tazminatı almaya kesin olarak hak kazandıracak bir neden olması durumda işçinin oldukça rahat bir şekilde bu kıdem tazminatını alması mümkün olabilmektedir.

Bunun yanında tartışmalı olabilecek ve işveren tarafından kabul edilmeyen nedenler konusunda mahkemeye ispat yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Kıdem Tazminat Hakkı Nedeniyle İşverene İhtarname Gönderilmesi

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi veya ödemeyeceğini belirtmesi durumunda ilk yapılması gereken ihtarname çekilmesi olmalıdır.

İşçi bir notere giderek oldukça kolay bir şekilde işverene ihtarname çekebilmektedir. Bu ihtarnamede kıdem tazminatı ve buna hak ediş konusundan bahsedilerek ödemenin yapılması istenebilmektedir.

Ödemenin yapılması konusunda işverene makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır

İhtarnamenin çekilmesinden ve işveren ulaşmasından sonra verilen süre beklenmelidir. Bu süre içerisinde işveren kıdem tazminatını ödemez ise İş Mahkemesine kıdem tazminat davası açılır Bu davanın açılmasında ve yönetilmesinde ihtarname oldukça önemlidir.

İhtarın çekilmiş olması işçi için büyük önem taşımaktadır. Sonrasında kıdem tazminatı almaya hak kazanıldığı mahkemeye ispat edilmelidir.

Bu ispat ile mahkeme kıdem tazminatı ödenmesi konusunda bir karar verebilmektedir.İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Görülür - Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır

Her hukuk dalının kurulmasının belli başlı nedenleri vardır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun amacı da işçiyi işverenine karşı ister işte çalışırken ister işten çıkma durumda korumak ve mağdur olmasını engellemektir.

İşçi işte çalışırken ve işten çıktıktan sonra birtakım haklara sahiptir. Bu haklar kanun koyucunun kanunlara koyduğu hükümler ile güvence altına alınmıştır. 

İşverenin işçiyi mağdur edecek davranışlarından biri haklı bir sebebe dayanmadan işçiyi işten çıkarmasıdır.

Kanun koyucu bu konunda da işçiyi işverene kaşı korumuş ve bu durumun önüne geçmek için kıdem tazminatı denilen tazminat türü ile haksız nedenden dolayı işten çıkarılan işçiye işveren tarafından ekonomik anlamda mağdur olmamasını göz önüne alarak bir bedel ödenmesini sağlamıştır.

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır Dava Nasıl Görülür
İş Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Aslında bu birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Bunun yanı sıra Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır? ve Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır? hepsi merak edilmektedir.

Aslında bunların hepsi de aynı yöntemle olmaktadır. Öncelikli olarak tazminatınızı alamamış ve haksızlığa uğramış olmalısınız. Daha sonra ise bu hakkınızı aramak için mahkemeye başvurmanız gerekmektedir.

Tazminat Davası Nasıl Kazanılır? diye merak ediyorsanız bu duruma bizimle irtibata geçerek bizden yardım almalısınız. Çünkü avukatlarımız size her konuda yardımcı olacak ve sizin tazminat davasını kazanmanızı sağlayacaklardır. Tazminat davası açmadan önce

Tazminat Davası Dilekçe Örneğini çok iyi bir şekilde incelemeli ve buna uygun bir dilekçe hazırlamalısınız. Tazminat davası başlamadan önce Tazminat Hesaplaması yapılır.

Daha sonra ise Tazminat Davası Harcı yatırılarak dava başlatılmış olunur. Ancak tüm bunları yaparken Tazminat Davası Açma Süresine dikkat etmeniz gerekmektedir.

Sizde davanızı avukat desteği almak için bölgenizde avukat ile irtibata geçerek daha detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Böylece haklarınız hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Somut olayda, davacı dava tarihinden önce işverene çektiği ihtarname ile fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının ödenmesini istemiş ve anılan alacaklar yönünden işvereni temerrüde düşürmüştür.

Dava ve ıslah dilekçesinde de söz konusu alacaklar yönünden temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi talep edildiğine göre; fazla çalışma ve genel tatil alacağına temerrüt tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz işletilmelidir. Dava ve ıslah tarihinden faize hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

ÖZET: Davacının istifa etmediği, belgeyi işsizlik aylığı almak için zorunlu olarak imzaladığı anlaşılmıştır. Davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiği işveren tarafından ispat edilemediğinden, davacı kıdem tazminatına ve ihbar önellerine uyulmadığı için ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Hüküm temyiz merciince onanmıştır.  

ÖZET: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile noter masrafı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Hesap bilirkişisi A.D. tarafından düzenlenen … tarihli bilirkişi raporundaki hesaplamalar ve tespitler yasal mevzuata ve yargısal içtihatlara uygun olduğundan mahkememizce de hüküm kurmaya elverişli ve yeterli görülmüş ve mahkememizce ayrıntılı ve gerekçeli bu rapora itibar edilmiş; dava dilekçesi, taraf beyanları, davacının işyeri şahsi sicil dosyası, SGK İl Başkanlığından celbedilen davacıya ait sigorta sicil dosyası ve belgelen ve tüm dosya kapsamı hep birlikte incelenip değerlendirildiğinde, dava, haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesinin feshi nedeniyle ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatı ile noter masrafı istemine ilişkindir.

Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları uyarınca, hizmet akdinin haklı sebeple feshedildiğinin ispat yükü davalı işverendedir Dosya kapsamında mevcut delillere göre davalı taraf, geçerli bu kayıl ve belge ibraz etmeyerek davacının iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshettiğini yada ihbar öneli kullandırıldığını kanıtlayamamıştır.

Bu sebeple davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı sonucuna varılmış ve hükme esas alınan ilk bilirkişi raporu doğrultusunda davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Hükmün onanması gerekmiştir.

ÖZET: Her ne kadar bu ödemeye ilişkin yargılama sırasında her hangi bir savunma yapılmamış, delil sunulmamış ve süresinde istinafa konu edilmemişse de, yerleşik Yargıtay kararlarına göre ibraz edilen bu belgeler itiraz mahiyetinde ve hakkı sona erdiren belgeler olup, yargılamanın her safhasında nazara alınması gerektiği görülmüştür.

Dekontlardan; davacıya kıdem tazminatına mahsuben toplamda 2.250,00-TL ödendiği, mahkemece hüküm altına alınandan, bu miktar mahsup edildiğinde davalıların ödemesi gereken kıdem tazminatının 8.748,00-TL olduğu anlaşılmakla, HMK. 353/b-2 maddesi gereğince Marmaris İş Mahkemesi'nin 2016/168 Esas - 2017/88 Karar sayılı kararının ortadan kaldırılması ile yeniden esas hakkında karar verilmesine karar verilmiştir.

ÖZET: Duruşmada dinlenen davacı tanığı beyanında davacının ihale süresi bittiği için işten çıkarıldığını söylemiş ise de Sgk'dan gelen kayıtlardan anlaşıldığı üzere davacının iş akdinin kıdem ve ihbar tazminatı hak edecek şekilde sonlandırılmadığı.

31/01/2014 tarihinde sgk.ya işten ayrılma bildirgesi verilmişse de aynı adresteki işyerinde 01/02/2014 tarihinde ara verilmeksizin çalışmaya devam edildiği, ihale süresi bitmesine rağmen aynı işyerinde güvenlik görevlisi olarak yeni ihaleyi alan firmada çalışmaya devam ettiği, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığı açıktır. Söz konusu alacak kalemlerinin reddi yerine kabulü hatalı olmuştur.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  MAHDİ KOÇAKOĞLU -
  5 Ağustos 2016

  Çok beğendim, tebrik ederim. Başarılar.

  Cevapla
 • Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  GÜLFİDAN SERVİ -
  5 Ağustos 2016

  Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır.

  Cevapla
 • Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  EGECAN HARAS -
  5 Ağustos 2016

  Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
 • Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  HAVVA KASAP -
  16 Ağustos 2016

  Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  SETANAY YANMAZ -
  22 Ağustos 2016

  Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  BALKİ AKYÜZ -
  30 Ağustos 2016

  Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

  Cevapla
Yorum Bırak