Kıdem ve İhbar Tazminatı | Ankara Avukat

Kıdem ve İhbar Tazminatı

Kıdem ve İhbar Tazminatı

Kıdem Ve İhbar Tazminatı 

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Kişinin yaşadığı süreç boyunca birçok sorumluluğu olduğu gibi, sahip olduğu birçok da hakkı vardır. Bu haklar, kişiyle birlikte yaşar ve kişinin haklarının farkındalığı dahilinde uygulanır. Fakat birçok vatandaş sahip olduğu hakları, hakların izahını, hangi durumlarda ne yapması gerektiğini bilmediğinden çoğu zaman mağdur bir duruma düşer.

Oysaki adaletin amacı hiçbir hakkın çiğnenmemesinin yanı sıra haklının hakkının verilmesidir. Kişinin sahip olup da farkına varmadığı haklardan bir tanesi de hiç şüphesiz “Kıdem ihbar Tazminatı” dır. Kişinin çalıştığı kurumda sahip olduğu haklardan bir tanesi olan Kıdem ihbar tazminatı daha detaylı inceleyerek,

kıdem ve ihbar tazminatı nasıl alınır, kıdem ve ihbar davası açmak için neler yapılmalıdır? gibi sorulara cevap bulalım. Öncelikle kıdem tazminatının tanımına değinecek olursak; kıdem tazminatı, kendi isteği haricinde işten ayrılmış yahut ayrılmak zorunda kalmış çalışanların işyerinden çıkışı yapılırken kanun gereği almaya hak kazandığı tazminat türüdür.

Her tazminatta olduğu gibi, kıdem tazminatında da birtakım koşulla vardır. Bu koşullardan en önde geleni, işçinin kıdem tazminatına hak kazanması için, ayrıldığı işyerinde bir yıldan fazla çalışmış olması gerektiğidir. Aynı zamanda tanımda da belirtildiği üzere, kendi isteğiyle işten ayrılmış olan çalışanlara hiçbir şekilde kıdem tazminatı ödenmez.

Bunun yanı sıra kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin sigortalı olması gerektiği de öne sürülür. Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın işten ayrılmadan önceki aldığı son brüt maaşı göz önüne alınır.

Ve alınan bu son brüt maaşı, kişinin işyerinde çalıştığı yılla çarpılarak kıdem tazminatının miktarı ortaya çıkmış olur. Kıdem tazminatının bir de süresi mevcuttur. Çalışan 10 (on) yıl içerisinde tazminat hakkına ulaşmış olmalıdır. 10 yıl içerisinde hala daha tazminatına erişmemiş olan işçiler bu haklarını kaybederler.

4857 sayılı İş Kanunu gereği bitiş süresi belli olmayan bir iş sözleşmesini, tek bir tarafın bitirmek istemesi durumu, işi bırakmak isteyen tarafın (işçi yahut işverenin) sözleşmede yazan süre kadar önceden, karşı tarafa durumu belirtmesi yani ihbar etmesi gerekir.

İşte bu, ihbar etme durumuna uymayan işçi yahut işverenin sözleşmede belirtilen ihbar süresinin ücreti değerinde bir tazminat ödemesi hali söz konusudur. Bu tazminata da ‘İhbar tazminatı” adı verilir. İhbar tazminatıysa, kişinin çalıştığı süre zarfınca hesaplanır.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Avukatı Ne Yapar?

Kıdem ve ihbar tazminatları İş Kanunu’nun vatandaşlara tanıdığı haklardandır. İş Kanunu’nun birçok maddesinde, karşılaşabilecek farklı durumlarda ne yapılması gerektiği açıkça belirtildiği gibi, hakların hangi durumda çizgi dışına çıkartılıp hangi durumda devreye gireceği de ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir.

Daha detaylı bir bilgiye ulaşarak, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarınızı yaptırmak ve herhangi bir mağduriyete bürünmemek için kıdem ihbar tazminat avukatlarımıza başvurmak en doğrusu olacaktır.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacakları

İş Hukukunda Sözleşmenin tazminatı gerektirmeyecek şekildi fesih edildiğinin ispat külfeti işveren üzerindedir. İş sözleşmesi ihbar ve kıdem tazminatı ödenerek işveren tarafından fesih edilmiştir.

Bu fesih şekline göre işveren davacının çalışma süresine göre akdin feshindeki giydirilmiş brüt ücret üzerinden ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorundadır. İş Hukukundaki ücretin miktarının ispati işçi üzerindedir.

Yargıtay 9. HD nin uzun yıllardır işçinin ücretinin ispati için tanık anlatımları, Ticaret odası, Meslek Odası, Sendika yazıları ve ücret ödeme bordrolarının karşılaştırılarak akdin feshindeki ücretin belirlenmesi gerektiği görüşünde bulunmaktadır.

Mahkemece de bu araştırmalar her dosyada sürekli yapılmaktadır. Buna göre, ücret belirlenmiştir. Kaldı ki davalı tanığı da davalının ücretinin davacının iddiası gibi doğrulamıştır. Bilirkişi tarafından belirlenen ücret üzerinden ihbar ve kıdem tazminatı hesabı yapılmıştır. İşveren tarafından ödenen meblağlar düşülmüş fark rakamlar bulunmuştur. Davacının fazla çalışma ücreti talebi bulunmaktadır. Fazla çalışmanın, 4857 Sayılı İş Kanununun 41, 42, 43. maddeleri ile 63. maddelerinde hükümleri bulunmaktadır.

4857 Sayılı Kanunun 63/1. madde hükmüne göre fazla çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. 45 saatten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılmaktadır. İş Hukukunda haftada 45 saatten fazla çalışma yapıldığının, ispat külfeti işçi üzerindedir. İş görme borcu bir yapma borcudur. Fiili bir olgudur. Hukuki işlem değildir.

İşçi iş görme borcunu haftada 45 saatten fazla yapmış ise, bunların HMK un ön gördüğü her çeşit delille ispatlayabilecektir. Davacı dinlettiği tanıklarla fazla çalışma yaptığını, tanıklarla kanıtlamıştır. HMK un 255. madde hükmüne göre tanıkların doğru söylemesi asıldır. Arkadaşlık, aynı işyerinde çalışma, akrabalık vesaire gibi olgular bu kanuni karineyi değiştirmeyecektir.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hesaplama – Kıdem Ve İhbar Tazminatı Avukatı

İşçi alacaklarının en önemli 2 kalemini en az bir yılını doldurmak suretiyle hak kazanılan kıdem tazminatı ile Haksız olarak işten çıkarılan işçinin ihbar tazminatı oluşturmaktadır.

Kıdem tazminatı Hesaplanmasında işveren sürekli düşük ücretten hesaplanması neticesinde Kıdem tazminatı düşük çıkmaktadır. Oysaki Kıdem tazminatı Bürüt maaştan hesaplanmaktadır. İhbar tazminatının hesaplanmasında çalıştığı süreler önemlidir. İhbar tazminatını İşçi işverende isteyeceği gibi İşverende işçide ihbar tazminatı isteyebilir.

Kıdem ve İhbar tazminat avukat aracılığı ile takip edilmesinde fayda vardır. Yada Kıdem ve İhbar Tazminatı avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. İşçinin yasal hakları olan Kıdem ve ihbar tazminatını dava olarak nasıl açılacağı, nasıl talep edileceği, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshi edilmesi, talep edilecek miktarlar dava açılmasında önemli konulardır.

Kıdem ve İhbar Tazminat sebebiyle açılan İşçi Alacakları davasının yanlış açılması durumunda davanın kaybedilmesi ve red edilmesi durumunda karşı avukat ücreti ödemek zorunda kalınabilir. Makalede Kıdem Ve İhbar Tazminatı Avukatı konuları bilgi amaçlı yer verilmiştir. Diğer makaleler için Sigorta Avukatı sayfasına göz atınız.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri