Atla

Kira Davaları Avukatı


Kira Davaları Avukatı

Kira Davaları Avukatı

Kira Davaları - Tahliye - Kira Alacağı

Borçlar Kanunu kapsamındaki taşınmazlara ilişkin süreli kira sözleşmeleri, süre sonunda sona erer. Bu durumda, tahliye davasının İİK.'nun 272. maddesi uyarınca akdin sonunda ve bir ay içinde açılması ya da icra takibi yapılarak tahliye istenmesi mümkündür.

Süre bitiminden önce veya bir aylık dava açma süresi içinde fesih iradesi kiracıya bildirilirse davanın kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde açılması zorunlu değildir. Bu durumda akit süresiz hale gelmeyeceğinden Borçlar Kanununun 262. maddesi koşulları aranmaz. Borçlar Kanununa tabi süreli kira sözleşmesinin sonunda, tahliye davası açıldığında, başka bir sebep aranmaksızın tahliyeye karar verilir.

TAHLİYE VE KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

KİRA TESPİT DAVASI

Kiralayanın tespit davası açmak için kiracıya önceden ihtar göndermesi gerekli değildir. Kiralayan yeni dönem için her zaman tespit davası açabilir. Kira tespit davası hakkındaki dava dilekçesi kira döneminin sonundan yeter süre önce tebliğ edildiği takdirde kiracı yeni dönemde yeni kira parası ile sorumlu tutulacaktır. Bu yeter süre, kiracının tahliye hakkını kullanabileceği 15 günden önce düşünme olanağı sağlayacak bir süre olmalıdır.

KİRA TAHLİYE DAVALARI 

Kiracı; Borçlar Kanunu'nun 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun'a aykırı olmayan hükümlerine ve Kira Sözleşmesine uygun hareket etse bile, kiralayan 6570 sayılı Kanun'un 7. Maddesine gösterilen hallerde Tahliye Davası açabilir.

MESKEN İHTİYACI SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI

Kiralayan, gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacında kalırsa, kira sözleşmesinin sonunda Tahliye Davası açabilir. Bu konudaki davanın, kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içinde açılması gerekir. Bu süre geçirilirse, sözleşme yenilenmiş sayılır.

Yargıtay Kararları - Kira Davaları Avukatı

 6.Hukuk Dairesi Esas:  2011/1302 Karar: 2011/5774 Karar Tarihi: 03.05.2011-Kira Davaları Avukatı
TAHLİYE DAVASI - FESHİ İHBAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ - İHTARNAMENİN SÖZLEŞMENİN SON BULDUĞU TARİHTEN İTİBAREN BİR AYLIK SÜREDE TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ - DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ GEREĞİ
 
ÖZET: Olayda, davacılar tarafından 14.08.2009 tarihinde davalıya tebliğ ettirilen sözleşmenin yenilenmeyeceğini ilişkin ihtarnamenin, bu sözleşmenin son bulduğu 01.07.2009 tarihinden itibaren bir aylık sürede tebliğ edilmediğinden süre koruyucu nitelikte olmadığının kabulü gerekir. Bu itibarla, 18.09.2009 tarihinde açılan davanın süre yönünden reddi gerekir. Borçlar Kanunu kapsamındaki taşınmazlara ilişkin süreli kira sözleşmeleri, süre sonunda sona erer.
Bu durumda, tahliye davasının İİK.'nun 272. maddesi uyarınca akdin sonunda ve bir ay içinde açılması ya da icra takibi yapılarak tahliye istenmesi mümkündür. Süre bitiminden önce veya bir aylık dava açma süresi içinde fesih iradesi kiracıya bildirilirse davanın kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde açılması zorunlu değildir. Bu durumda akit süresiz hale gelmeyeceğinden Borçlar Kanununun 262. maddesi koşulları aranmaz. Borçlar Kanununa tabi süreli kira sözleşmesinin sonunda, tahliye davası açıldığında, başka bir sebep aranmaksızın tahliyeye karar verilir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • EKİN AKYON -
  7 Ağustos 2016

  Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

  Cevapla
 • UZAY BALIK -
  14 Ağustos 2016

  Kira Davaları Avukatı Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
 • NESİBE DAYANIR -
  18 Eylül 2016

  Kira Davaları Avukatı Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • Kerem -
  3 Mart 2017

  Kira Davaları Avukatı Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
Yorum Bırak