Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder? Ödenmeyen aidat borcundan kim sorumlu?

Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder? Ödenmeyen aidat borcundan kim sorumlu?
Apartman aidatları, hem daire sahipleri hem de kiracılar tarafından ödenebilir. Ev boş olsa bile, daire sahipleri apartman aidatı ödemekle yükümlüdür. Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder? Ödenmeyen aidat borcundan kim sorumlu?

Apartman aidatları, kat malikleri ve kiracılar arasında ortak alanların bakımı ve yönetimi için toplanan önemli bir gelir kaynağıdır.

Bu ödemeler, apartmanın düzenli işleyişi ve ortak kullanım alanlarının bakımı için hayati önem taşır. Ancak, aidatların ödenmemesi durumunda uygulanacak işlemler, birçok kişinin aklında soru işareti yaratmaktadır. İşte bu soruların özgün cevapları:

Apartman Aidatını Kim Öder?

Apartman aidatları, hem daire sahipleri hem de kiracılar tarafından ödenebilir. Ancak, asıl yükümlülük daire sahiplerine aittir. Kiracıların aidat ödemesi, kira sözleşmesinde belirtilen koşullara göre değişiklik gösterebilir. Ev sahipleri, kiracıların aidat ödememesi durumunda, ödeme ile ilgili sorumluluğu üstlenir.

Apartman Aidatı En Fazla Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirli bir süre sınırı olmamasına rağmen, aidat borcunun bir ay dahi gecikmesi durumunda icra takibine konu edilebilir. Bu, borcun yönetim veya diğer kat malikleri tarafından ne zaman icra takibine alınacağına ilişkin bir süre sınırı belirlemez.

Aidat Borcu İçin İhtarname Şart mı?

Aidat borçları için icra takibi başlatmadan önce ihtar çekilmesi zorunlu değildir. Ancak, ihtarname gönderilmesi, borçluya borcunu hatırlatmak ve ödeme yapması için bir fırsat sunmak açısından yararlı olabilir.

Aidatını Ödemeyen Apartman Sakini Hakkında Ne Tür İşlemler Yapılabilir?

Aidatını ödemeyen apartman sakinine karşı icra takibi başlatılabilir ve dava açılabilir. Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, ödenmeyen aidatlar için gecikme tazminatı olarak aylık %5 faiz uygulanabilir.

Apartman Aidat Borcu Kime Aittir?

Apartman aidat borcu esas olarak kat malikine aittir. Ancak, kiracılar da kira sözleşmesinde belirtilen koşullar çerçevesinde aidat ödemekle yükümlü tutulabilir.

Ev Sahibi Apartman Aidatı Öder mi?

Ev sahipleri, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, oturdukları oturmasalar da apartman giderlerine katılmakla yükümlüdürler. Bu, tüm daire sahiplerinin aidat ödemek zorunda olduğu anlamına gelir.

Apartmanda Kiracılar Hangi Giderleri Öder?

Kiracılar, Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiralananın olağan kullanımı için gerekli olan temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Bu, kiracının kullanımına bağlı olan giderleri içerir.

Kiracı Apartman Aidatı Ödemezse Ne Olur?

Kiracı apartman aidatını ödemezse, ev sahibi noter aracılığı ile kiracıya ihtarname çekebilir. İhtarlara rağmen ödeme yapılmazsa, son çare olarak icra takibi başlatılabilir.

Kat Mülkiyetinin Devrinde Gider Ve Aidat Kime Aittir?

Kat mülkiyetinin devri yapılırken bazı konularda uyuşmazlıklar çıkar. Çıkan uyuşmazlıklar arasında en sık yaşananı, ortak giderlerin ve avans paylarının yani aidatların ödemeleri ile ilgili anlaşmazlıklardır.

Bu alanda belirleyici olan ilk kıstas, tabi ki konuyla ilgili olan kanundur. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenlenmiş olan 20. madde de, konu ile ilgili açıklamalar mevcuttur. Bu düzenlemeye nazaran yapılacaklar, kat maliklerinin her birini kapsamaktadır.

Bu noktada kat maliklerinin her biri, eğer kendi aralarında başka bir anlaşmaları yoksa kapıcı ve kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri için eşit olarak ödeme yapmaktan kaçamazlar. Ayrıca yine bu kişilerin hizmetleriyle alakalı toplanacak avansa da eşit olarak ödeme yapmak durumundadırlar.

Bu gider kalemleri dışında, kat malikleri ana gayrimenkul için olan sigorta primlerine, ortak alanlarla ilgili bakım ve onarım, güçlendirme ve bu alanları koruma giderlerine de katılmakla yükümlüdürler. Bu katılma durumu, kişilerin kendi arsa payları ile orantılıdır. Ayrıca yine yönetici aylığı ve benzeri giderlere, ortak tesisler varsa bu tesislerle alakalı işletme giderlerine, tüm bu giderler için toplanacak olan avans varsa bu avans için ödeme yapılması durumlarına katılmakla yükümlü olmuşlardır.

Bu katılma durumu da, kişilerin kendi arsa paylarının oranında olmaktadır. Özetle bahsi geçen gider kalemlerinde alınan kıstas, arsa payı oranıdır. Kat malikinin ortak alan ve tesisler için kullanım hakkından vazgeçtiğini ileri sürmesi, kendi bölümü ile ilgili kullanıma ihtiyaç duymadığını belirtmesi de söz konusu değildir.

Bu taleplerle, söz konusu olan giderleri veya avans payını ödemekten kaçamamaktadır. Bu ifadeden anlaşıldığı üzere, yapılacak olan gider ödemeleri için veya ödenmesi gereken avans payları için kişilerin bu alanı kullanımı ve bu alanlardan yaralanması şartı aranmaz. | Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder?

Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder?

Devralan kişinin giderler ile ilgili sorumluluğu, katı devraldığı tarih ile başlar. Bu durumun çok büyük bir avantajı vardır. Yeni malik, eski kişinin ödemediği giderler varsa, bu ödenmemiş giderlerden sorumlu tutulmamaktadır. Yeni malik, eski malikle ilgili veya daha da önceki maliklerle ilgili olan ödenmemiş giderlerden sorumlu olmaz.

Ödenmemiş veya ödemesi gecikmiş olan tüm giderlerden ve avans payı ödemelerinden, yatırım payı ödemesinden, devri tarihinden evvel duyurulmuş olan paylaşımlardan muaftır. Bunlarla ilgili sorumluluğu yoktur.

Ayrıca yine yeni malik, ödenmemiş veya ödemesi gecikmiş olan ortak abonmanlık giderlerinden, ortak alanlarla ilgili yapılan işlemlerin ödemelerinden, İSKİ, TÜRK TELEKOM ve bunlara benzer dağıtım şirketlerinin bağımsız alan ile ilgili olan borçlarından muaftır.

Bununla birlikte ödenmemiş veya ödemesi gecikmiş olan borçlarla ilgili tazminat, faiz veya dosya ücreti ve avukatlık işlemleri söz konusuysa, yeni malik bunlardan da sorumlu tutulamamaktadır. | Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder? Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 579 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara