Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder?

Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder?
Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder? | Kat Mülkiyetinin Devrinde Gider Ve Aidat Ödemeleri Kat mülkiyetinin devri yapılırken bazı konularda uyuşmazlıklar çıkar. Çıkan uyuşmazlıklar arasında en sık yaşananı, ortak giderlerin ve avans paylarının yani aidatların ödemeleri ile ilgili anlaşmazlıklardır. Bu alanda belirleyici olan ilk kıstas, tabi ki konuyla ilgili olan...

Kat Mülkiyetinin Devrinde Gider Ve Aidat Ödemeleri

Kat mülkiyetinin devri yapılırken bazı konularda uyuşmazlıklar çıkar. Çıkan uyuşmazlıklar arasında en sık yaşananı, ortak giderlerin ve avans paylarının yani aidatların ödemeleri ile ilgili anlaşmazlıklardır. Bu alanda belirleyici olan ilk kıstas, tabi ki konuyla ilgili olan kanundur. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenlenmiş olan 20. madde de, konu ile ilgili açıklamalar mevcuttur. Bu düzenlemeye nazaran yapılacaklar, kat maliklerinin her birini kapsamaktadır. Bu noktada kat maliklerinin her biri, eğer kendi aralarında başka bir anlaşmaları yoksa kapıcı ve kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri için eşit olarak ödeme yapmaktan kaçamazlar. Ayrıca yine bu kişilerin hizmetleriyle alakalı toplanacak avansa da eşit olarak ödeme yapmak durumundadırlar. Bu gider kalemleri dışında, kat malikleri ana gayrimenkul için olan sigorta primlerine, ortak alanlarla ilgili bakım ve onarım, güçlendirme ve bu alanları koruma giderlerine de katılmakla yükümlüdürler. Bu katılma durumu, kişilerin kendi arsa payları ile orantılıdır. Ayrıca yine yönetici aylığı ve benzeri giderlere, ortak tesisler varsa bu tesislerle alakalı işletme giderlerine, tüm bu giderler için toplanacak olan avans varsa bu avans için ödeme yapılması durumlarına katılmakla yükümlü olmuşlardır. Bu katılma durumu da, kişilerin kendi arsa paylarının oranında olmaktadır. Özetle bahsi geçen gider kalemlerinde alınan kıstas, arsa payı oranıdır. Kat malikinin ortak alan ve tesisler için kullanım hakkından vazgeçtiğini ileri sürmesi, kendi bölümü ile ilgili kullanıma ihtiyaç duymadığını belirtmesi de söz konusu değildir. Bu taleplerle, söz konusu olan giderleri veya avans payını ödemekten kaçamamaktadır. Bu ifadeden anlaşıldığı üzere, yapılacak olan gider ödemeleri için veya ödenmesi gereken avans payları için kişilerin bu alanı kullanımı ve bu alanlardan yaralanması şartı aranmaz. | Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder?

Kat Mülkiyetinin Devrinde Gider Ve Aidat Ödemeleri | Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder?

Devralan kişinin giderler ile ilgili sorumluluğu, katı devraldığı tarih ile başlar. Bu durumun çok büyük bir avantajı vardır. Yeni malik, eski kişinin ödemediği giderler varsa, bu ödenmemiş giderlerden sorumlu tutulmamaktadır. Yeni malik, eski malikle ilgili veya daha da önceki maliklerle ilgili olan ödenmemiş giderlerden sorumlu olmaz. Ödenmemiş veya ödemesi gecikmiş olan tüm giderlerden ve avans payı ödemelerinden, yatırım payı ödemesinden, devri tarihinden evvel duyurulmuş olan paylaşımlardan muaftır. Bunlarla ilgili sorumluluğu yoktur. | Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder? Ayrıca yine yeni malik, ödenmemiş veya ödemesi gecikmiş olan ortak abonmanlık giderlerinden, ortak alanlarla ilgili yapılan işlemlerin ödemelerinden, İSKİ, TÜRK TELEKOM ve bunlara benzer dağıtım şirketlerinin bağımsız alan ile ilgili olan borçlarından muaftır. Bununla birlikte ödenmemiş veya ödemesi gecikmiş olan borçlarla ilgili tazminat, faiz veya dosya ücreti ve avukatlık işlemleri söz konusuysa, yeni malik bunlardan da sorumlu tutulamamaktadır. | Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder? Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara