Atla

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet


Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet

Kişiler verilerin korunmasına ilişkin kanun yayınlanmıştır ve yürürlüktedir. Kanunda yer alan durumlar ile kişilerin verileri, verilerin işlenmesi, sorumlulukları gibi kavramlardır. Bu konu daha önce bir yazımızda işlenmişti. Bu konuyla alakalı olarak belirtilen hakların kullanılması kapsamında başvuruların yapılması gerekiyor.Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ŞikayetŞimdiki yazımızda ise kişisel verilerin korunması ile alakalı olan hakların kullanılması hakkında ve veri sorumluluklarına dair başvurular hakkındaki yapılan şikayet sürelerini incelemeye alacağız. Veri sorumlusunun yapması gereken başvuru süreci kanunun 13. Maddesinde yer alıyor. Bu konuyla alakalı olarak kişiler taleplerini yazılı olarak talep etmelidirler. Bu talepler sonucunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu yöntemler belirler ve veri sorumlusuna iletir. Talepte yer alanlar dikkate alınır ve otuz gün içerisinde ücretsiz bir şekilde sonuçlandırılır. İşlemlerin herhangi bir maliyete tabi tutulması için Kurul tarafından belirlenen tarife ücretleri alınır. Buna rağmen başvuruyu yapan veri sorumlusunun herhangi bir hatası görülürse ücret alınabilir. Veri sorumlusu eğer ilgili kişinin talebini kabul ederse, gerekçelerini açıklayarak reddedebilir ve bu durumu yazılı olarak belirtmelidir. Başvuruda yer alan taleplerin de kabul edilmesi sonucunda veri sorumlusunun görevini yerine getirmesi gerekiyor. Başvuruların reddedilmesi durumunda, verilen cevaplar eğer yetersiz bulunuyorsa, ilgili kişilerin cevaplarının öğrenilmesi gerekiyor. Bu cevapların ise otuz gün içinde kurula şikayette bulunulması durumunda öğrenilmesi şarttır. Yasalarda geçen kurallara göre eğer kişi hakları ihlal ediliyorsa, tazminat hakkı da vardır. Bu durumda kişilik hakları ihlal edilen bireyler direkt olarak tazminat davası açabilirler. Şikayet eden taraf üzerine yetkili kurul talepleri inceler ve ilgilere bir cevap yöneltir. Şikayet tarihinden itibaren de altmış gün içerisinde cevap verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde talep reddediliyor. Yapılan şikayetler üzerine resmi bir inceleme başlatılıyor ve kararlar tebliğ ediliyor. Kararlar sonucunda da tebliğ tarihleri gecikmeden en geç otuz gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor. Bu belgeler ve bilgiler bir devlet sırrı olarak kabul ediliyor. Kurul yapmış olduğu incelemeler sonucunda da belge ve bilgileri on beş gün içerisinde gönderiyor. Bu incelemeleri göndermek kurulun sorumluluğu altındadır. Kanunda belirtilen 32. Madde gereğince, ilgili kişiler mutlaka veri sorumlusuna dair başvuru hakkına sahiptir ve kurula şikayette bulunabilir. Kanunda yer alan bir takım maddeler henüz yürürlük kapsamında yer almıyor ancak bu maddeler de kanun tarafından yayınlanan bir tarihten altı ay sonrasında yürürlüğe girecektir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak