Atla

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet


Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet

Kişiler verilerin korunmasına ilişkin kanun yayınlanmıştır ve yürürlüktedir. Ceza kanunnumuz da yer alan düzenlemeler ile kişilerin verileri, kişisel verilerin işlenmesi, verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma şeklindeki eylemler sorumluluk doğuran kavramlardır. Bu konu daha önce bilişim suçları hakkında yazımızda işlenmişti. Bu konuyla alakalı olarak belirtilen hakların kullanılması kapsamında başvuruların yapılması gerekiyor.

Şimdiki yazımızda ise kişisel verilerin korunması ile alakalı olan hakların kullanılması hakkında ve veri sorumluluklarına dair başvurular hakkındaki yapılan şikayet sürelerini incelemeye alacağız. Veri sorumlusunun yapması gereken başvuru süreci kanunun 13. Maddesinde yer alıyor. Bu konuyla alakalı olarak kişiler taleplerini yazılı olarak talep etmelidirler. Bu talepler sonucunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu yöntemler belirler ve veri sorumlusuna iletir. Talepte yer alanlar dikkate alınır ve otuz gün içerisinde ücretsiz bir şekilde sonuçlandırılır. İşlemlerin herhangi bir maliyete tabi tutulması için Kurul tarafından belirlenen tarife ücretleri alınır. Buna rağmen başvuruyu yapan veri sorumlusunun herhangi bir hatası görülürse ücret alınabilir. Veri sorumlusu eğer ilgili kişinin talebini kabul ederse, gerekçelerini açıklayarak reddedebilir ve bu durumu yazılı olarak belirtmelidir.

Başvuruda yer alan taleplerin de kabul edilmesi sonucunda veri sorumlusunun görevini yerine getirmesi gerekiyor. Başvuruların reddedilmesi durumunda, verilen cevaplar eğer yetersiz bulunuyorsa, ilgili kişilerin cevaplarının öğrenilmesi gerekiyor. Bu cevapların ise otuz gün içinde kurula şikayette bulunulması durumunda öğrenilmesi şarttır. Yasalarda geçen kurallara göre eğer kişi hakları ihlal ediliyorsa, tazminat hakkı da vardır. Bu durumda kişilik hakları ihlal edilen bireyler direkt olarak tazminat davası açabilirler. Şikayet eden taraf üzerine yetkili kurul talepleri inceler ve ilgilere bir cevap yöneltir.

Şikayet tarihinden itibaren de altmış gün içerisinde cevap verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde talep reddediliyor. Yapılan şikayetler üzerine resmi bir inceleme başlatılıyor ve kararlar tebliğ ediliyor. Kararlar sonucunda da tebliğ tarihleri gecikmeden en geç otuz gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor. Bu belgeler ve bilgiler bir devlet sırrı olarak kabul ediliyor. Kurul yapmış olduğu incelemeler sonucunda da belge ve bilgileri on beş gün içerisinde gönderiyor. Bu incelemeleri göndermek kurulun sorumluluğu altındadır. Kanunda belirtilen 32. Madde gereğince, ilgili kişiler mutlaka veri sorumlusuna dair başvuru hakkına sahiptir ve kurula şikayette bulunabilir. Kanunda yer alan bir takım maddeler henüz yürürlük kapsamında yer almıyor ancak bu maddeler de kanun tarafından yayınlanan bir tarihten altı ay sonrasında yürürlüğe girecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sanığın, kendisi ile aynı kurumda çalışan güvenlik görevlisi katılanın, yine kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan A. Ş. ile birlikte .... ilinde aynı otelde kaldığını ispat için otel yönetimini arayarak, katılana harcırah ödeyeceğinden bahisle katılanın otel kaydını ele geçirdiği sabit olup, mahkemenin kabulünün de bu şekilde olduğu, başkasına ait otel kaydının TCK'nun 136. Maddesi kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmesi gerektiği, kişisel verileri yayma suçunun seçimlik hareketli suç olup, verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma şeklindeki eylemlerle işlenebileceği, bu eylemlerin her birinin suçun oluşması için yeterli olduğu halde ''sanığın atılı suçu işlediğine dair yeterli ve kesin bir delil bulunmadığından beraatine'' karar verilmesi, sanığın katılana ait otel kaydını onun rızası dışında ele geçirdiğinin kabul edildiği halde bu durumun suçun oluşmasına neden yeterli olmadığının denetime imkan verecek şekilde gerekçelendirilmemesi, verilen bu kararın yukarıdaki paragrafta anlatıldığı şekilde CMK'nun 230. Maddesi anlamında gerekçe içermemesi, yasaya aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

T.C. Anayasasının 141 ve 5271 sayılı yasanın 34. Maddesine göre bütün mahkeme kararlarının gerekçeli olmasının zorunlu olduğu, hükmün gerekçeyi ihtiva etmemesinin CMK'nun 289/1g maddesine göre mutlak hukuka aykırılık nedeni olduğu, CMK'nun 230. Maddesinin gerekçenin nasıl olması gerektiğini açıkladığı, bu maddeye göre suç teşkil eden eylemin açıkca gösterilmesinin, nitelendirilmesinin yapılmasının, ceza kanunundaki esaslara göre cezanın ve uygulanacak güvenlik tedbirlerinin belirlenmesinin, ertelemeye, paraya çevirmeye ve diğer tedbirlere çevrilmeye karar verilmesi veya reddedilmesi halinde bunların dayanaklarının gösterilmesinin zorunlu olduğu, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin ayrı ayrı belirtilip bun un dayanaklarının akla, hukuka uygun olarak gösterilmesi gerektiği, aksi takdirde CMK'nun 230. Maddesi anlamında gerekçeden söz edilemeyeceği,


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak