Konkordato Nedir? – Konkordato Başvurusu

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Konkordato Nedir? – Konkordato Başvurusu

Konkordato Nedir? – Konkordato Başvurusu

Konkordato Nedir? - Konkordato Başvurusu

Konkordato Nedir? – Konkordato Başvurusu | Bilindiği ve sıkça duyulup tanık olunduğu gibi, son günlerde oldukça çok kez duyduğumuz bir kelime var: Konkordato. Hukuk hayatımızda uzun yıllardır varlığını koruyan konkordato kurumu, özellikle son günlerde oldukça popüler olması sebebiyle, toplum tarafından merak edilen bir konu halini aldı.

Bu yazının da yazılma amacı, “konkordato sözleşmesi” adıyla andığımız, yaygın adıyla konkordato ilanının ne demek olduğunu, hukuki detaylarının ne olduğunu, nasıl bir usul ile bu sürece gelindiğini okurlarımıza ifade etmektir.

Konkordato Sözleşmesi

Konkordato sözleşmesi, kabaca ifade edilecek olursa, borçlarını ödemekte büyük bir acze düşmüş olan kurumların, tüzel kişiliklerin, borçlarını bir tür “erteleme” şeklini aldırarak bu borçların ödenmesinden bir süreliğine de olsa kurtulmasıdır.

Bu durumda, alacaklıların eline büyük bir “koz” geçtiğini, tabiri caizse konkordato isteye kişi ya da kuruma karşı alacaklının tam bir “paşa muamelesi” gördüğünü belirtmemiz gerekir. Şimdi, konkordato sözleşmesinin ve buna ilişkin detayların hukuki açıklamasına geçelim (Konkordato Başvurusu Konkordato Avukatı Danışma).

Konkordato Nedir?

Konkordato başvurusu, borçlarını ödemekte acze düşmüş olan borçlu bir ticari işletme ya da ticari bir şirketin, alacaklılarıyla borçlarını ödemek konusunda geniş bir ödeme takvimi planlaması; alacaklılarla bu yönde anlaşması demektir. Konkordato ilan eden tarafın alacaklısı, borçlunun yöneticisi, borçların üzerinde bir “egemen” durumuna gelmektedir.

Konkordato ilan etmek demek, alacaklı ile “konkordato sözleşmesi” imzalamak demektir. Bu, borçlunun iflas etmesinden önceki son aşamadır. Eğer konkordato ilan edilirse, iflas kurumuna hiç gidilmez; sorun konkordato bünyesinde çözülmeye çalışılır. Ancak bunun için, borçlu olan tüzel kişiliğin temsilcilerinin, şirketin borçlarını kısa zamanda ödeyemeyeceğini ispat etmeleri gerekir.

Bunun ardından, alacaklıların da konkordatonun şartlarında borçlu ile bir uzlaşıya varmaları gerekir. Bir tüzel kişiliğin iflas etmesini kimse istemez; zira bu kurumun bolca borcu vardır. Eğer iflas gerçekleşirse, alacaklıların alacaklarını tahsil etmesi son derece zor bir süreç haline dönüşmektedir. Bu nedenle, alacaklılar konkordato ilan edilmesine çok da “mızıkçılık” yapmadan tepki verirler (Konkordato Başvurusu Konkordato Avukatı Danışma).

Türkiye’de ve birçok Avrupa ülkesinde, ABD ile yaşanan krizlerin de etkisiyle yabancı paranın ulusal paralar karşısında değer kazanışı söz konusudur. Bu süreç, Türkiye’de birçok sebeple daha ağır yaşanmakta olan bir süreçtir. Bu nedenle, son zamanlarda “konkordato” kelimesini daha sık duyar olduk; şirketler, özellikle dolar kurunun yükselişinin akabinde, ister istemez borçlu iken daha da borçlu hale geldiler.

Böylelikle, zaten zor durumda olan şirketler borçlarını hiç ödeyemez olunca, içlerinden bir çoğu konkordato istemek zorunda kaldı. Konkordato, aslında o şirketin fiilen ölümü demektir, çünkü artık tabiri uygunsa “topun ağzına” gelmiş demektir.

Bu  nedenle, konkordato yapılmasını isteyen borçlu, iflastan önceki son aşamayı görmüş demektir.

İflas halinde, artık borçlar hukuku devreden  çıkıp, yerine icra ve iflas hukuk girecektir; ancak bu durumu alacaklılar pek de istememektedir. Çünkü bu sürecin sonunda, bazıları alacaklarını alamamaktadır. Bu gibi sebeplerle, alacaklılar eğer borçlu iflas noktasına gelmişse daima konkordatoya sıcak bakarlar.

Çünkü konkordato ilan edilirse, alacaklarını sadece belirli bir vadenin akabinde tahsil edebileceklerdir. Konkordatonun da amacı budur, borçluya ZAMAN tanır.

Konkordato başvurusu isteyecek olan taraf, yetkili ve görevli mahkemeye başvurmalıdır. Yetkili ve görevli mahkeme hangi mahkemedir? Bu mahkeme, borçlunun muamele yerinin bulunduğu yerdeki ASLİYE  TİCARET  MAHKEMESİDİR.

Konkordato Nedir Konkordato İcra Takibi

KONKORDATONUN TASDİKİ DAVASI – ALACAK VE ALACAKLI ÇOĞUNLUĞUN OLUŞMASI – ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMA KASTI BULUNMAMASI – KONKORDATONUN BAŞARI ŞANSININ MEVCUT OLMASI (Konkordato Başvurusu Konkordato Avukatı Danışma).

ÖZET: Mahkemece, konkordatonun tasdiki için gerekli şartların bulunduğu, alacak ve alacaklı çoğunluğun oluştuğu, alacaklıları zarara uğratma kastı bulunmadığı, konkordatonun başarı şansının mevcut olduğu gerekçesiyle konkordatonun tasdikine karar verilmiştir.

Konkordato Nedir Konkordato İcra Takibi Yargı Kararı

Somut olayda; davacı adına birikmiş aylıkların ödenmek üzere bankaya gönderildiği ve davacı tarafından aylıkların tahsil edildiği anlaşılmakta ise de,

Borçlar Kanun’unun 113. maddesi anlamında, en geç bu tarihe kadar faiz hakkının saklı tutulduğuna ilişkin ihtirazı kayıt içeren talebinin kurum ya da banka kayıtlarında bulunup bulunmadığı araştırılmadan eksik inceleme ile karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Konkordato İcra takibi Nedir

İcra takibi alacaklının başvurusunun ardından icra müdürlüğünce icra iflas kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Mahkeme tarafından zararın bedeli belirlenir ve bundan sonrasıyla icra memurları ilgilenerek haciz işlemini başlatacaklardır.

İcra takibi için bir icra avukatı ile görüşebilir ve destek alabilirsiniz. Böylece işlemler daha hızlı ve kolay gerçekleşecektir.

Avukatınız davanın seyri esnasında oluşabilecek sorunları engelleyerek davanın daha sağlıklı ilerlemesine ve sizin vakit ayırmanıza gerek kalmadan yalnızca vekâlet vererek zaman kaybınızın engeline fayda sağlayacaktır. İcra takibi sorgulama icra müdürlüğünden yaptırılabilmektedir.

İcra sorgulamanın internet üzerinden de yapılması artık mümkündür..Eğer hakkınızda asılsız bir icra takibi var ise buna itiraz edebilirsiniz. Ve karşı dava açarak hakkınızda açılmış olan icra takibi kaldırabilirsiniz.

İcra takibine itiraz için menfi tespit davası açabilirsiniz. Böylece kişiye borcunuz olmadığını kanıtlayabilirsiniz. Davanın sonucunda, borcunuzun olmadığı ispatlanır ise hakkınızda verilen karar ile üzerinizde bulunan icra takibi kaldırılır. Ancak menfi tespit davası açılması için vakit geçirmemek gereklidir (Konkordato Başvurusu Konkordato Avukatı Danışma).

0 Yorum

Yorum Bırak