Kötü Muamele Suçu Ve Cezası Nedir | Ankara Avukat

Kötü Muamele Suçu Ve Cezası Nedir

Kötü Muamele Nedir? - Cezası

Kötü Muamele Suçu Ve Cezası Nedir konusu, Aile bireyleri arasındaki iletişim ve ilişkiler her aile için farklı şekillerde sağlanıyor olsa da kanunlarda belli başlı düzenlemeler ile ailenin toplum nezdinde ki yerini korunmasını sağlamaktadır.

Yani aile bireylerinin arasındaki ilişkiler sağlığını yitirmeye başlamış ve şiddete hatta karşısındakinin canına kastedecek düzeye ulaşmışsa bu durumda kanunlar devreye girecektir.

Kötü Muamele Suçu Ve Cezası Nedir

Türk Ceza Kanun’unun 232. maddesinde düzenlenmiş olan Aile düzenin karşı suçlar bölümü aile içerisinde mağdur bireyleri korumayı amaçlarken, kötü muamele suçunu  işleyenlerin de cezalandırılmasını sağlar.

Türk Ceza Kanunu esaslarına göre kötü muamele suçu, aynı konutta bir arada yaşayanlardan birisinin diğerine ya da diğerlerine karşı merhamet, acıma ve şefkat duygusundan uzak bir şekilde kötü davranması olarak tanımlanmıştır.

Aynı çatı altında ikamet eden ve hayatı paylaşan aile bireylerinin birbirlerine karşı saygılı, hoşgörülü, yardımsever ve sorumluluklarını yerine getirecek şekilde davranmaları beklenir. Ancak bazı durumlarda böyle olmaz ve aile bireylerinden biri ya da bazen birkaçı kötü muameleye maruz kalır.

Kötü muamele suçu nedir? Kötü Muamele Suçu Ve Cezası Nedir

Kötü muamele kavramı ile şiddet unsurları taşıyan fiilleri birbirinden ayırmak gerekir. Örneğin, aile bireylerinden birinin diğerinin hayatına kastetmesi, yaralaması ya da yaralamaya teşebbüs etmesi, küfür, kişilik haklarına hakaret ve tehdit gibi suçlar, kanunlarda açık bir şekilde ayrı ayrı suçlar olarak değerlendirilir.

Kötü muamele suçu için ise şefkatsizlik, merhametsizlik olarak yorumlanabilecek, evden kovmak, aç ve susuz bırakmak, kanunlara göre uygunsuz bir şekilde çalışmaya zorlamak, aşağılamak, çeşitli nedenlerle kişinin kendisiyle alay etme, çıplaklık gibi cezalandırma yöntemlerine başvurma kötü muamele olarak yorumlanır.

Kötü Muamele Suçu Ve Cezası Nedir

Türk Ceza Kanun’unun 232. maddesinin 1. fıkrasında kötü muamele suçunun tespit edilmesi durumunda kötü muamelede bulunan kişi için en az iki ay, en fazla 1 yıl olmak üzere hapis cezası istemiyle Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından şikayete gerek duyulmaksızın dava açılabilir.

Kötü muamele suçunda görevli mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir. Kötü muamele suçlarında zamanaşımı süresi ise olayın tespit edildiği tarihten itibaren 8 yıldır.

Kötü muamele suçları, süreklilik arz etmesi ve şiddetinin artması durumunda eziyet suçu olarak da ele alınabilir.

Kötü Muamele Suçu Ve Cezası Nedir Yargıtay Kararı

Kötü muamele suçunun tehdit suçuyla birlikte işlendiği belirlenerek dosya görüşüldü:Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Sanık …’ya yükletilen tehdit ve kötü muamele eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı,

Bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

62 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri