Atla

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir


Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir

Miras İstihkak Davaları İstihkak davaları miras gerekçesi ile açıldığı zaman bu davalar davayı açan kişilerin mirasçılık sıfatıyla gelen hakları üzerine açılmaktadır. Yani bu durum miras bırakanın ölümünün ardından mallarının paylaşımı sırasında malların tamamına ya da bir kısmına sahip olan kişilere karşı, söz konusu davacı kişilerin kendi mirasçılık hakların öne sürerek talep ettikleri hususları içermektedir. Bu tür davalar miras istihkak davaları şeklinde adlandırılmaktadır. Diğer mirasçıların bu davaları açabilmesindeki en temel gerekçeleri miras üzerindeki üstün hakları olmaktadır. Miras istihkak davaları teknik açıdan külli bir dava olarak değerlendirilen davalardandır. Bu durumda mirasçılar davaya söz konusu olan taşınır mallar için zilyetlik ya da istihkak davaları ile haklarını arayabiliyor. Buna ek olarak başka kişiler adına düzenlemesi yapılmış olan taşınmazlar söz konusu olduğunda tapu kütüğünün düzeltilmesi davaları açılmaktadır. Tecavüz edilen taşınmazlar için de müdahalenin men'i davaları ile hakları korumak söz konusu olabiliyor. Kişilerin kendi sahip oldukları alacaklarını talep etmeleri durumunda ise mirasçılık hakları ile gelen haklarını tespit davaları ile kazanmaları mümkün olmaktadır.  İstihkak İddiası Nedir? Miras istihkak davaları açıldığında kişiler mirastan tüm terekeyi ya da bunun bir kısmını alan kişiler hakkında iddialar ortaya koyarak davasını açmaktadır. Bunun yanı sıra terekeye dahil edilen münferit konumdaki mal veya haklar üzerine de istihkak davalarının açılması söz konusu olabiliyor. Mirasçılar eğer miras istihkak davası açmak istiyorlarsa mutlaka mirasın açılmasının ardından zilyetliklerini alamamış olmaları gerekmektedir. Zilyetliklerin alınmadığı mallar terekeye ait ise bu durumda miras istihkak davalarının açılması söz konusu olabiliyor. Eğer mirasçının talep ettiği mallar mirasın açılmasının ardından eline geçmiş olmasına rağmen daha sonra kendisinin izni ve haberi olmadan elinden alınmış ise bu durumda genel hüküm ilkelerine göre kişinin miras istihkak davasını açması gerekiyor. İstihkak Davalarında Miras Gerekçesi Taşınır ya da taşınmaz olması fark etmeksizin herhangi bir mal üzerinde mülkiyet ya da benzeri bir hak iddiası bulunuyorsa bu konu hakkında açılmış olan davalar istihkak davası olarak görülmektedir. Mirasın gerekçe olarak öne sürüldüğü davalarla ilgili tüm ilkeler Türk Medeni Kanunu'nda tanımlanmıştır. Kanun yasal ya da atanmış olan mirasçıya terekenin tamamını ya da bir kısmını elinde bulunduran kişiye karşı üstün mirasçılık haklarını gerekçe göstererek dava açmaya izin vermiştir. Miras İstihkak Davalarının Koşulları Kişinin üstün mirasçılık haklarını ileri sürerek açmış olduğu miras istihkak davalarında hakim tarafından dava edilen uyuşmazlıkların çözülmesi hedeflenmektedir. Davacının talebi üzerine mirasçılık haklarının korunmasında davalı kişinin güvence ortaya koyması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi tüm önlemler hakimin kendisi tarafından alınmaktadır. Miras İstihkak Davalarının Hükümleri Açılan miras istihkak davaları kabul edilirse bu durumda terekenin tamamına ya da bir kısmına dail olan mal için davacı zilyetlikle alakalı hükümler dahilinde bilgilendirilmektedir. Bu tür davalarda davalının tereke malını zamanaşımı ile kazandığını iddia etmesi söz konusu değildir. Miras İstihkak Davalarında Zamanaşımı Süreleri Miras istihkak davalarında mirasçı olduğu iddiasına sahip olan davacılar iyi niyet gösteren davalının elinde bulunan malla ilgili olarak bir yıl herhalde murisin ölümünün ardından on yıl geçene kadar davasını açması gerekir. İyi niyetin bulunmadığı durumlarda zamanaşımı süresi 20 yıl olarak düzenlenmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir - Yorum
    SEMİH ACIPINAR -
    4 Eylül 2016

    Miras Sebebiyle İstihkak Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

    Cevapla
Yorum Bırak