Atla

Munzam Zarar Davası Tazminat Davası


Munzam Zarar Davası Tazminat Davası

Munzam Zarar Davası Tazminat Davası

Munzam Zarar Davası Tazminat Davası

MUNZAR ZARAR NEDİR, 2. MUNZAR ZARAR DAVASI Munzam Zarar kısaca aşkın zarar anlamı taşımaktır. Alacaklı alacağını alamadığı için , alacağını geç almasından dolayı, yasal veya sözleşmesel faizlere munzam zarar denir. Alacaklı munzam zararını iddia ederek, zararının tam olarak karşılanmasını talep edebilir.

Munzam Zarar Davası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Munzam Zarar Davası Tazminat Davası, Görevli mahkeme genel kurallara göre belirlenir. Munzam Zarar Davasında, Alacaklının uğradığı zararın, geçmiş günler faizinden fazla olması halinde, borçlu, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini kanıtlamadıkça, zararın tazmini ile yükümlüdür. Ek zararın hemen değerlendirilebilmesi halinde, hakim, esasa ilişkin kararın içerisinde, munzam zararın da miktarını belirleyebilir.

Munzam zarar alacağının, asıl alacak davasıyla birlikte talep edilmesi mümkün olduğu gibi, daha sonra müstakil bir davada istenmesi de mümkündür.  Munzam zarar talebi, on yıllık zamanaşımına tabidir. Munzam Zarar Davasında Sürenin başlangıcı, munzam zararın hukuki yapısından hareketle genel hüküm uyarınca alacağın muaccel olduğu zamandan başlatılacaktır. 

Yargıtay Kararı - Munzam Zarar Davası Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2015/13527 Karar: 2016/2899 Karar Tarihi: 08.03.2016

TAZMİNAT DAVASI - ÖNCEKİ MAHKEME KARARINA KARŞI TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMADIĞI - DAVACININ GEÇ ÖDEMEDEN ÖTÜRÜ AYRI BİR DAVA AÇMA HAKKININ KAYBEDİLMİŞ OLDUĞU YÖNÜNDEKİ MAHKEME GEREKÇESİNİN İSABETLİ OLMASI - HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Somut olayda davacı tarafından araçtaki hasar bedelinin tazminine yönelik olarak daha önce dava açılarak ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/06/2014 tarih 2013/137 E. 2014/351 K. sayılı kararı ile davacı lehine tazminata hükmedilmiş olmakla birlikte, eldeki davada talep edilenin Borçlar Kanunu 105. maddesi uyarınca oluştuğu iddia edilen munzam zararın tazminine yönelik olduğu değerlendirildiğinde, davacı tarafından önceki mahkeme kararına karşı temyiz yoluna başvurulmadığı, bu nedenle davacının geç ödemeden ötürü ayrı bir dava açma hakkının kaybedilmiş olduğu yönündeki mahkeme gerekçesi isabetli görülmemekle birlikte, sonuç itibarı ile doğru olan kararın onanması gerekmiştir. (818 S. K. m. 105)

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak