Atla

Muvazaalı İşlemin İptali Davası


Muvazaalı İşlemin İptali Davası

Muvazaalı İşlemin İptali Davası

Muvazaalı İşlemin İptali Davası

Türk hukuk sistemindeki Borçlar Kanunu’ nun 18. Maddesi çerçevesinde muvazaa durumuna ilişkin gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda da akdin biçim ya da koşullarının tefsir ve tayini noktasında tarafların, hem hatalı hem de kasıtlı gerçek hedeflerini ‘gizlemeyi’ temel alacak şekilde gerçekleştirdikleri işlemi muvazaalı işlem teşkil etmektedir.

Günümüz Türkiye’ sinde de görülebilen muvazaalı işlemler genel olarak mirastan mal kaçırma ya da alacaklılardan mal kaçırma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Temelde gerçek bir satış işlemi söz konusu olmasa da bir taşınmazın ya da taşınırın gerçek değerinin çok altına satışının ya da herhangi bir ücret almadan satışının ‘kağıt üzerinde’ yapıldığı satış işlemleridir.

Yani satışa konu olan tarafların gerçekleştirdikleri sözleşmenin kendi aralarında esas olarak herhangi bir hüküm teşkil etmemesi veya başkalarına karşı görünen sözleşmeden başka bir sözleşme hükmü teşkil etmesi hususundaki anlaşmalar muvazaa kapsamında bulunur.

Taraflar arasında hüküm teşkil etmeyecek bu sözleşmeler, niceliklerine göre mutlak muvazaa, adi muvazaa, basit muvazaa ve vasıfsız muvazaa şeklinde değerlendirilmektedir. Söz konusu mutlak muvazaa durumunda tarafların gerçekleştirdikleri sözleşme esas olarak kendilerini bağlamaz, sadece üçüncü şahıslara yönelik sözleşme gerçekleştirilmiş gibi görünmesi hedefi taşır.  Borçlu veya muris taşınmazına dair satış işlemi gerçekleştirmiş izlenimi oluşsa da taşınmaz borçlu/muris yetkisi altında bulunur.

Muvazaa Satış İptali Davası Zamanaşımı

Bunun yanı sıra söz konusu ‘satış’ işlemi ile başlayarak, satış değerinin gerçek miktarı ortaya çıkartılır. Özellikle de söz konusu satış bedeli ile gerçek bedeli arasındaki farkın ne boyutta olduğu gözlemlenir.

Söz konusu sözleşmenin reelde satış ya da vefat edinceye dek bakmaya karşı atanmış mirasçı durumu söz konusu olup, olmadığı ve gerçekten bakımın gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediği incelenir. Bu incelemeler sonucunda mahkeme tarafından muvazaa satış iptali davası hükmü alınır.

YARGITAY: MUVAZAALI İŞLEMİN İPTALİ DAVASI

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2012/7785 Karar: 2013/7371 Karar Tarihi: 21.05.2013

MUVAZAALI İŞLEMİN İPTALİ DAVASI - DAVALILAR ARASINDA YAPILAN SATIŞLARIN DAVACI ALACAĞININ TAHSİLİNE ENGEL OLMAYA YÖNELİK VE MUVAZAALI OLDUĞU - MUVAZAANIN VARLIĞI KABUL EDİLMEK SURETİYLE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

Dava BK maddesine dayalı olarak açılmış iptal davasıdır. Davalılar arasında yapılan satışların, olayların gelişimi ile dosya kapsamı değerlendirildiğinde, davacı alacağının tahsiline engel olmaya yönelik ve muvazaalı olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece, muvazaanın varlığı kabul edilmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken davanın reddi isabetli değildir. Dava BK 18. maddesine dayalı olarak açılmış iptal davasıdır.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ERDİNÇ SARAÇ -
  7 Ağustos 2016

  Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar.

  Cevapla
 • ZEYNEP GÜNDÜZ -
  17 Ağustos 2016

  Muvazaalı İşlemin İptali Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

  Cevapla
Yorum Bırak