Atla

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi


Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi

YARGITAY: NAFAKA BORCUNU ELDEN ÖDEME İDDİASI, OLGULARIN TANIKLA İSPATI

T.C YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/23223 KARAR NO: 2014/14835 KARAR TARİHİ: 8.09.2014

İİK`nun 33. maddesinde sayılan belgeler ile ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş, borçlu hükmü temyiz etmiştir. İİK`nun 33/1. maddesinde, ilamlı takipte borçlunun icra mahkemesine başvurarak, borcun imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabileceği, ancak itfa veya imhal iddiasının yetkili mercilerce re`sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edilebildiği takdirde icranın geri bırakılacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca Yargıtay`ın süreklilik kazanan içtihatlarında; lehine nafakaya hükmedilen çocuk yönünden borçlunun nafaka ödemekle sorumlu tutulabilmesi için çocuğun alacaklı yanında bulunmasının gerektiğini, borçlunun çocuğun kendisi yanından kaldığı iddiasında bulunması halinde, bu iddianın tanık dahil her türlü delille ispat edilebileceği kuralı benimsenmiştir. Somut olayda borçlu vekili 23.05.2013 havale tarihli itiraz dilekçesinde, elden ödeme iddiasına ilişkin yazılı belgeleri olduğunu bildirdiği, ancak delillerini dilekçesiyle sunmadığı gibi tebliğ edilen ön inceleme tutanağında ödeme belgelerinin dosyaya sunulması için verilen iki haftalık kesin süreye rağmen yazılı herhangi bir belgeyi sunmadığı, ancak fiili olarak çocukla birlikte yaşadığını iddia ettiği döneme ilişkin olarak tanık deliline dayandığı, tanık isimleri ve adresleri bildirdiği, alacaklı taraf da cevap dilekçesiyle bu iddiaya karşı dinletmek üzere tanık isimleri bildirdiği halde Mahkemece, ilk celsede tarafların tanıklarını dinletmeleri için imkan verilmeden, iddianın İİK`nun 33. maddesinde belirtilen belgelerle ispat edilemediği gerekçesiyle itirazın tümden reddine karar verilmiştir.

Bu durumda yukarıda açıklanan yasal düzenleme ve süreklilik arz eden Yargıtay içtihatları nazara alınarak, mahkemenin, borçlunun 2009 ekim ayından sonraki nafaka borcunu elden ödeme ve çocuğun okul, dershane ve giyim masraflarını karşılayarak yerine getirdiği itirazı yönünden iddia ispat edilmediğinden redde ilişkin hükmü yerinde ise de; tarafların boşanma kararından sonra 2009 yılı Ekim ayına kadar birlikte yaşamayı sürdürdüklerine ilişkin borçlu iddiası yönünde taraflara tanıklarını dinletme imkanı verilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde bu isteminde reddi yönünde karar verilmesi isabetsizdir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi - Yorum
  RAHİME YÜNGÜL -
  12 Ağustos 2016

  Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
 • Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi - Yorum
  Yakup -
  12 Ocak 2017

  Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
Yorum Bırak