Atla

Ölümlü İş Kazası Tazminat


Ölümlü İş Kazası Tazminat

Ölümlü İş Kazası Tazminat

Ölümlü İş Kazası Tazminat

Ölümlü iş kazasından söz etmek için ilgili kanun maddesinde açıkça kimlerin hangi hal ve durumların iş kazası olduğu sayılı ve sınırlı olarak belirtilmiştir.

İş kazasının üzücü durumla yani işçinin ölümü halinde meydana gelmesi durumunda Mirasçıları Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat Talebinde bulunabilirler.

İş Kazası Nedir 

İş kazası, sigortalının, işverenin emir ve talimatlarında bulunduğu esnada çalıştığı iş veya işin gereği için yapılan çalışma esnasında aniden ve dıştan gelecek faktörü ile beden ve ruhen zarar görmesi olarak tanımlanabilir.

ölümlü iş kazalarında tazminat

Ölümlü iş kazası Tazminat miktarlarını etkileyen en önemli faktörde işçinin iş kazasındaki kusur oranıdır. Ölümlü İş kazalarında kusur tespitinde yargıtayın önemli kriterleri bulunmaktadır.  İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Anılan ödevin, bilirkişi heyetince açıklanan düşünceler gibi sınırlandırılması görüşü; çalışana, sadece bir üretim aracı gözüyle bakan, insan yaşamının kutsallığını yok sayan, hukukça korunması gereken en temel değerin "insan" olduğu gerçeğini göz ardı eden yönüyle de isabetli kabul edilemez.  

Çalışma hayatında süre gelen kötü alışkanlık ve geleneklerin varlığı, işverenin önlem alma ödevini etkilemez. İşveren, çalıştırdığı sigortalının beden ve ruh tamlığını korumak için yararlı her önlemi, amaca uygun biçimde almak, uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Destekten Yoksun kalma  Nedir

Ölümlü İş Kazası Tazminat - Dava Nasıl Açılır

Ölümlü İş kazalarından dolayı, ölen işçinin mirasçıları tarafından maddi ve manevi olarak İş Mahkemelerine açtığı davalardır.

 Ölümlü İş Kazalarında Mahkemece bilirkişilerin işveren aleyhine belirlediği kusuru oranında göre tazminat ödenmesine karar verir. İş kazasının meydana gelmesinde işveren ağır kusurlu ise ödiyeceği tazminat miktarıda yüklü miktarlarda karşımıza çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra davaya SGK'nın açtığı rücu davaları da eklenince işverenin ödiyeceği miktarlar artmaktadır. Bu nedenle bu tabloyla karşı karşıya kalmamak için işverenin iş yerinde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İş Kazası Tazminat Davası davalının ikamet ettiği veya kazanın meydana geldiği yer İş Mahkemesinde açılabileceği gibi işçinin işini gördüğü yer İş Mahkemesi'nde de açılabilir.

İşçi çalıştıranın sorumluluğunda, sorumluluğun kaynağı, İşçi çalıştıranın özen yükümlülüğünü, yani çalıştırdığı kişiler üzerinde denetim ve gözetim görevini yerine getirmemesi, kanun tarafından kendisine yükletilen bu tür bir objektif ödevi ihlal etmesine dayanır.

Buna göre, İşçi çalıştıran üçüncü kişilere zarar vermelerini önleyecek her türlü dikkat ve özeni, denetim ve gözetimi yapmak zorundadır.  Tazminat Sorumluluğun doğması için, özen sorumluluğu ihlali de oluşan zarar durumu ile bağlantılı olması yeterlidir.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası

Ölümlü İş Kazası Tazminat - Tazminat Nasıl Hesaplanır

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVALARINDA : Hayatını kaybeden işçinin tüm gelirleri, muhtemel ömrü, çalışacağı yıl, sakatlık yani iş göremezlik oranı kusur durumu, karşı tarafın sosyal ve ekonomik durumu,

SGK tarafından yapılan ödeme ve yardımlar tam ve eksiksiz olarak belirlendikten sonra, dosya hesap için BİLİRKİŞİYE gönderilerek tazminat hesabı yapılır. Hakim tarafından toplanan delil, tanık anlatımları, iş kazası kusur oranları  ve bilirkişi raporuna göre tazminat miktarlarına göre karar verir.

Ölümlü İş Kazası Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların osyal ve ekonomik durumu olayın oluş biçimi,

Hak ve hukuk içerisinde bir sonuca varılmalıdır. Ölümlü İş Kazası Tazminat  konusuna bilgi amaçlı yer verilmiştir. Ankara Avukat  sayfasından diğer makalelere göz atılabilir.  

Tazminat Hesaplama Araçları

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ölenin olayda hiç kusurunun bulunmadığının anlaşıldığı,

İş kaza olayının meydana gelmesinde kusuru bulunanlar arasındaki kusur dağılımının kendi aralarında görülmesi, 

Muhtemel rücu davasında yeniden değerlendirilmesinin mümkün bulunmasına göre davalı Genel Müdürlük vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerekir.

ÖZET: Tazminat dava dosyası içrisindeki yazılara, iş mahkemesinin kararın dayandığı ispatlar, 

İş kazasında ölenin olayda hiç kusurunun bulunmadığının anlaşılmıştır.

İş kazası olayının meydana gelişinde kusuru olanların kusur dağılımının kendi aralarında ilerde görülmesi muhtemel rücu davasında yeniden değerlendirilmesinin mümkün göründüğüne göre, davalı temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Ölümlü İş Kazası Tazminat - Yorum
    Tutku -
    4 Şubat 2017

    Ölümlü İş Kazası Tazminat Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

    Cevapla
Yorum Bırak