Ölümlü İş Kazası Tazminat Nedir? | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Ölümlü İş Kazası Tazminat

Ölümlü İş Kazası Tazminat

Ölümlü İş Kazası Tazminat Nedir Nasıl Alınır? Ölümlü iş kazası tazminatı almak için asıl işverenlere ve alt işverenlere karşı dava açmak mümkün olmaktadır. İş yerinde çalışan bir işçinin çalıştığı sırada iş nedeniyle kaza geçirerek yaralanması ya da vefat etmesi durumunda dava açma hakkı doğmaktadır.

Ölümlü iş kazası tazminat ödenmesi istemiyle vefat eden kişinin yakınları tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davası açma süresi (zaman aşımı) iş kazasının meydana geldiği tarih baz alınarak 10 yıllık süre olmaktadır. 10 yıllık süre yaralanma(malullük) ve ölüm hallerinde aynı olan süredir ve aralarında zaman aşımı bakımında farklılık bulunmamaktadır.

Ölümlü iş kazasından söz etmek için ilgili kanun maddesinde açıkça kimlerin hangi hal ve durumların iş kazası olduğu sayılı ve sınırlı olarak belirtilmiştir.

İş kazasının üzücü durumla yani işçinin ölümü halinde meydana gelmesi durumunda Mirasçıları Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat Talebinde bulunabilirler.

İş Kazaları İçin Açılacak Davalarda Yetkili Olan Mahkemeler

İş kazaları ile ilgili yetkili mahkeme belirlemeleri;

 • Davalı olan gerçek ve tüzel kişi ya da kişilerin dava tarihinde bulundukları yerleşim yerlerindeki mahkemeler iş kazalarında genel yetkili mahkemelerdir.
 • İş kazasının meydana geldiği yerin iş mahkemeleri tarafından iş kazası maddi ve manevi tazminat davalarına bakılabilir.
 • İş kazasına uğrayan kişinin ya da davacı yakınlarının yerleşim yerindeki iş mahkemelerinin yetkisi bulunmaktadır.

Ölümle Sonuçlanan Manevi Tazminat Tutarları

Manevi zarar adı altında ölen kişinin yakınlarına verilecek olan tazminat tutarı hâkim tarafından adalete uygun olarak belirlenmektedir.  Ölümlü iş kazası tazminat hesaplaması tutar belirlemesi görevi hâkimin takdirinde olmakla birlikte uğranılan manevi zararla orantılı olarak belirlenirken;

 • Tarafların kusur durumları göz önünde bulundurulur.
 • Ülkenin ekonomik koşulları ve tarafların ekonomik ve sosyal durumları,
 • İşverenin almış olduğu işçi sağlığı güvenlik durumları,
 • Olayın ağırlığı ve tarihi gibi durumlar dikkate alınır.

İş Kazası Sayılan Durumlar

İş kazası sayılarak tazminat davası açılabilecek durumlar şu şekilde olmaktadır:

 • İşçinin yaşadığı kazanın iş yerinde gerçekleşmesi iş kazası olarak kabul edilir.
 • İş sebebi ile görevli olarak gidilen yerde kazanın gerçekleşmesi iş kazası olarak kabul edilir.
 • Kendi adına ve hesabına işveren tarafından yürütülen işte bağımsız olarak çalışan işçinin geçirdiği kaza iş kazası olarak kabul edilir.
 • İşçinin işveren tarafından verilen bir taşıtta iş için gidiş ya da geliş yaparken maruz kalınan kaza iş kazası olarak kabul edilir.

İş kazası avukat ücretleri başvurulan avukatın talebine ve davanın türüne göre değişiklik göstermektedir.

İş Kazası Nedir 

İş kazası, sigortalının, işverenin emir ve talimatlarında bulunduğu esnada çalıştığı iş veya işin gereği için yapılan çalışma esnasında aniden ve dıştan gelecek faktörü ile beden ve ruhen zarar görmesi olarak tanımlanabilir.

Ölümlü iş kazası Tazminat miktarlarını etkileyen en önemli faktörde işçinin iş kazasındaki kusur oranıdır. Ölümlü İş kazalarında kusur tespitinde yargıtayın önemli kriterleri bulunmaktadır.  İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Anılan ödevin, bilirkişi heyetince açıklanan düşünceler gibi sınırlandırılması görüşü; çalışana, sadece bir üretim aracı gözüyle bakan, insan yaşamının kutsallığını yok sayan, hukukça korunması gereken en temel değerin “insan” olduğu gerçeğini göz ardı eden yönüyle de isabetli kabul edilemez.

Çalışma hayatında süre gelen kötü alışkanlık ve geleneklerin varlığı, işverenin önlem alma ödevini etkilemez. İşveren, çalıştırdığı sigortalının beden ve ruh tamlığını korumak için yararlı her önlemi, amaca uygun biçimde almak, uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Ölümlü İş kazalarından dolayı, ölen işçinin mirasçıları tarafından maddi ve manevi olarak İş Mahkemelerine açtığı davalardır.

Ölümlü İş Kazalarında Mahkemece bilirkişilerin işveren aleyhine belirlediği kusuru oranında göre tazminat ödenmesine karar verir. İş kazasının meydana gelmesinde işveren ağır kusurlu ise ödeyeceği tazminat miktarda yüklü miktarlarda karşımıza çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra davaya SGK’nın açtığı rücu davaları da eklenince işverenin diyeceği miktarlar artmaktadır. Bu nedenle bu tabloyla karşı karşıya kalmamak için işverenin iş yerinde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası

Ölümlü İş Kazası Tazminat

İş Kazası Tazminat Davası davalının ikamet ettiği veya kazanın meydana geldiği yer İş Mahkemesinde açılabileceği gibi işçinin işini gördüğü yer İş Mahkemesinde de açılabilir.

İşçi çalıştıranın sorumluluğunda, sorumluluğun kaynağı, İşçi çalıştıranın özen yükümlülüğünü, yani çalıştırdığı kişiler üzerinde denetim ve gözetim görevini yerine getirmemesi, kanun tarafından kendisine yükletilen bu tür bir objektif ödevi ihlal etmesine dayanır.

Buna göre, İşçi çalıştıran üçüncü kişilere zarar vermelerini önleyecek her türlü dikkat ve özeni, denetim ve gözetimi yapmak zorundadır.  Tazminat Sorumluluğun doğması için, özen sorumluluğu ihlali de oluşan zarar durumu ile bağlantılı olması yeterlidir.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Nasıl Hesaplanır

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVALARINDA : Hayatını kaybeden işçinin tüm gelirleri, muhtemel ömrü, çalışacağı yıl, sakatlık yani iş göremezlik oranı kusur durumu, karşı tarafın sosyal ve ekonomik durumu,

SGK tarafından yapılan ödeme ve yardımlar tam ve eksiksiz olarak belirlendikten sonra, dosya hesap için BİLİRKİŞİYE gönderilerek tazminat hesabı yapılır. Hakim tarafından toplanan delil, tanık anlatımları, iş kazası kusur oranları  ve bilirkişi raporuna göre tazminat miktarlarına göre karar verir.

Ölümlü İş Kazası Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların osyal ve ekonomik durumu olayın oluş biçimi,

Hak ve hukuk içerisinde bir sonuca varılmalıdır. Ölümlü İş Kazası Tazminat  konusuna bilgi amaçlı yer verilmiştir. Ankara Avukat  sayfasından diğer makalelere göz atılabilir.

Ölümlü İş Kazası Tazminat | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI – ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI – ÖLENİN OLAYDA HİÇ KUSURUNUN BULUNMADIĞI – KUSURU BULUNANLAR ARASINDAKİ KUSUR DAĞILIMININ KENDİ ARALARINDA GÖRÜLMESİ MUHTEMEL RÜCU DAVASINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ.

ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ölenin olayda hiç kusurunun bulunmadığının anlaşıldığı,

İş kaza olayının meydana gelmesinde kusuru bulunanlar arasındaki kusur dağılımının kendi aralarında görülmesi,

Muhtemel rücu davasında yeniden değerlendirilmesinin mümkün bulunmasına göre davalı Genel Müdürlük vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerekir.

TAZMİNAT DAVASI – ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI – ÖLENİN OLAYDA HİÇ KUSURUNUN BULUNMADIĞI. KUSURU BULUNANLAR ARASINDAKİ KUSUR DAĞILIMININ KENDİ ARALARINDA GÖRÜLMESİ MUHTEMEL RÜCU DAVASINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ.

ÖZET: Tazminat dava dosyası içerisinde ki yazılara, iş mahkemesinin kararın dayandığı ispatlar,

İş kazasında ölenin olayda hiç kusurunun bulunmadığının anlaşılmıştır. İş kazası olayının meydana gelişinde kusuru olanların kusur dağılımının kendi aralarında ilerde görülmesi muhtemel rücu davasında yeniden değerlendirilmesinin mümkün göründüğüne göre, davalı temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerekir.

1.384 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
Telefon WhatsApp