İş Kazasından Kim Sorumludur? İş kazalarında işverenin sorumluluğu nedir?

İş Kazasından Kim Sorumludur? İş kazalarında işverenin sorumluluğu nedir?
İş kazaları yaşandığında taraflar, özellikle işverenler sorumluluk almak istememekte, böylece kazaya uğrayanı ve kendilerini zor duruma düşürmektedirler. Kanun gereği iş kazasından sorumlu olan kişinin kim olacağı belirlenmiştir.

Kusursuz sorumluluk prensibine göre işveren, iş kazası sonucu meydana gelen zararlardan doğrudan sorumlu tutulabilir.

Bu sorumluluk, iş kazasının meydana gelmesi için işverenin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, kazanın ve sonuçlarının arasında mantıklı bir nedensellik bağı olması şartıyla ortaya çıkar.

İşyerinde Yaralanmaların Önlenmesinden Sorumlu Kişiler Kimlerdir?

İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasından ve bu önlemlerin sürekli olarak gözden geçirilip güncellenmesinden sorumludur. Aynı zamanda işçiler de, alınan bu sağlık ve güvenlik önlemlerine uymakla yükümlüdür.

İş Kazasını Kim Öder?

İş kazası tazminatı, iş kazası sonucu zarara uğrayan işçiye, işveren tarafından ödenir. Ancak, işverenin bu sorumluluğu, belirli şartlar altında sınırlı olabilir. Kaza sonucu oluşan zararlar işveren tarafından karşılanır.

İş Kazasında Cezai Sorumluluk Kimdedir?

İşçinin güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemleri almakla yükümlü olan işveren, iş kazası sonucunda meydana gelen zararlardan dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabilir.

İşveren Kusurlu İse Durum Ne Olur?

Eğer iş kazası, işçinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı davranışları sonucunda meydana gelirse ve işçi kusurlu bulunursa, işveren 4857 sayılı Kanunun 25/II-ı maddesi uyarınca iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçi, ihbar ve kıdem tazminatı haklarından mahrum kalır.

İş Kazasında İlk Haber Verilecek Kişi Kimdir?

İş kazası meydana geldiğinde, ilk olarak en yakın kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerekmektedir. Ardından işveren tarafından SGK'ya iş kazası bildirimi yapılmalıdır.

İşçinin İş Kazasında Hakları Nelerdir?

İş kazası durumunda işçi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tedavi giderleri, geçici ve sürekli iş göremezlik ödeneği ile malullük aylığı gibi haklara sahiptir. Aynı zamanda işverenden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakkı da bulunmaktadır.

İş Kazasından Kim Sorumludur?

enel tanımı ile işçinin, işyerinde mesaisi içinde uğradığı kazalara iş kazası adı verilmektedir.

İş yapılırken, sigortalı çalışanın uğradığı fiziksel veya psikolojik mağduriyet iş kazası kapsamı içindedir ve belirli hukuk çerçevesinde güvence altına alınmıştır.

İş kazalarında taraflar birbirlerini suçlamakta ve kazanın kendisinden kaynaklandığını iddia etmektedirler. Böylesi durumlarda iş kazasının sorumlusunun tayini oldukça önemlidir.

İş Kazası Olarak Değerlendirilecek Olaylar Nedir?

Hangi durumların iş kazası olarak değerlendirildiğini bilmek iş kazasının hangi şartlarda geçerli olduğunu öğrenmek anlamı taşıyacaktır. İş kazası için temel kıstaslar şunlardır;

 • Kazaya uğrayanın sigortalı çalışan olması,
 • Kazaya uğrayanın olay sonrasında fizyolojik veya psikolojik zarara uğraması,

bu durumda iş yerinde gerçekleşen kazalar iş kazası olarak tanımlanmaktadır. Eğer kazada nedensellik bağı varsa, çalışan bundan zarar görmüşse iş kazası için hemen bildirimde bulunması gerekmektedir.

İş Kazasında Sorumlu Kimdir?

İş kazaları yaşandığında taraflar, özellikle işverenler sorumluluk almak istememekte, böylece kazaya uğrayanı ve kendilerini zor duruma düşürmektedirler. Kanun gereği iş kazasından sorumlu olan kişinin kim olacağı belirlenmiştir;

 • İş kazası, işverenin kasıtlı hareketi sonucu olarak meydana gelmişse iş veren sorumlu tutulur. Buradaki kasıt; işverenin bilerek ve isteyerek gerekli önlemleri almaması, tehlikeli işler buyurması anlamındadır.
 • Çalışanın sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak konusunda aykırı davrandıysa yine sorumlu iş verendir. İş güvenliği ve tedbirleri ile gerekli önlemlerin alınmamasından kabahatli sayılır.
 • Bazı iş kazalarında kaçınılmazlıktan söz etmek olasıdır. Kaçınılmazlık işin tanımı gereği yaşanabilecek durumları ifade eder. Gerekli önlemler işveren tarafından alınmışsa bu göz önünde tutulur ama herhangi bir tedbire başvurmadıysa kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınmaz.
 • İş kazası, bir üçüncü kişi tarafından meydana gelmişse, işverenin yükümlülüğü hafifletilir, bedelin yarısı, üçüncü kişiye ise cezanın tamamı yönlendirilir.

İşverenin Sorumluluğunda Olmayan İş Kazaları

Bazı durumlarda işveren iş kazasından sorumlu tutulmayabilir. Bu durumlar; işçinin tehlikeli hareketleri kasıtlı olarak yapması, alınan tedbirlere rağmen görünmez kazanın yaşanması, işvereni mağdur etmek için yapılan kasıtlı hareketlerde mezkur kaza iş kazası olarak tanınmaz hatta işveren maddi – manevi tazminat davası bile açabilir.

İş Kazalarında Ne Tür İdari İşlemler Uygulanır?

İş kazasına uğramış kişi için belirli işlemler yapılmaktadır. Böylece kaza sonucu doğmuş aksiliklerin telafisi sağlanmaya çalışılmaktadır;

 • Kazaya uğrayan kişi için hemen sağlık yardımı sağlanır,
 • İş yeri kaza raporu tutulur ve şahitlerin ifadesi alınır,
 • Jandarma ya da polise haber verilir,
 • Üç gün içerisinde SGK’ya kaza bildirilir.

İş Kazalarında İşverene Uygulanacak Yaptırımlar

İş kazasında kusurlu bulunan iş yeri ve sahibi bazı yaptırımlara maruz bırakılır. İş kazasında işverene verilecek cezalar;

 • İş yerini kapatma, iş yerini geçici olarak kapatma, iş sahibine idari para cezası,
 • İş kazasının mahalli incelemesinde varılan sonuca bağlı olarak hapis cezasına

kadar vardırılacak yaptırımlara maruz kalabilir.

Bu haber toplam 308 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara