İş Kazası Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır? Tazminatı Kim Öder?

İş Kazası Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır? Tazminatı Kim Öder?
İş kazaları ve sonrasında izlenecek hukuki süreçlere dair temel yönleri ve işlem adımlarını özetlemektedir. İş Kazası Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır? Tazminatı Kim Öder?

İş Kazası Nedir? Sigortalının, işverenin sorumluluk ve gözetimi altında bulunduğu bir esnada gördüğü iş veya işin gereği sebebiyle tedbirlerin alınmamasından kaynaklı aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle beden veya ruhça zarara uğraması olayına “iş kazası” denir.

İş kazaları ve sonuçlarında karşılaşılan hukuki süreçler, işçi ve işveren arasında önemli etkiler yaratabilir. İşte bu süreçlerle ilgili bazı temel sorular ve cevapları:

İş Kazasında Şahit Yoksa Ne Olur?

İş kazası durumunda şahitlerin olmaması durumu, davayı zorlaştırabilir ancak kesinlikle sonuçlandırmaz. Mahkemeler, tanıkların yanı sıra kaza raporları, medikal raporlar ve diğer kanıtları da dikkate alarak bir karara varır. Tanık olmaması, davanın reddi anlamına gelmez.

İş Kazası Geçiren İşçi İşverene Karşı Ne Yapabilir?

İş kazası geçiren işçi, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde, işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun kapsamında, sigortalı olmayan işçiler de dâhil olmak üzere, iş kazası geçirenler tazminat talep etme hakkına sahiptir.

İş Kazalarında Kusur Oranını Kim Belirler?

İş kazalarında kusur oranının belirlenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilen denetim ve kontrol memurları tarafından yapılır. Bu tespit, işveren, işçi ve varsa üçüncü kişilerin kusur derecelerini belirlemek için gerçekleştirilir.

İş Kazası Sonucu Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası sonucu açılan tazminat davalarının süresi, davanın koşullarına ve karşılaşılan ihtilaflara göre değişiklik gösterir. Ölümlü iş kazası tazminat davaları genellikle 2-3 yıl sürebilirken, yaralanmalı iş kazası tazminat davaları 5-6 yıla kadar uzayabilir.

İş Kazasında İşverence Yapılacak İdari İşlemler Nelerdir?

İş kazası sonrası işveren tarafından yapılması gereken idari işlemler arasında, kazaya uğrayan çalışana ilk yardımın sağlanması, işyeri kaza raporunun düzenlenmesi, kaza durumunun polis veya jandarmaya bildirilmesi ve SGK'ya kazanın bildirilmesi yer alır.

İş Kazası Tazminat Davası ve Şartları Nelerdir?

İş kazası tazminat davasının açılabilmesi için, işçinin işverene ait işyerinde bulunduğu sırada herhangi bir bedensel veya ruhsal zarara uğraması gerekmektedir. İş kazası olarak kabul edilmesi için, maruz kalınan olayın işyerinde gerçekleşmiş olması şarttır.

İş Kazası Raporu Alınca Ne Olur?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda iş göremezlik raporu alan çalışan, SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödeneğine hak kazanır. Bu süre zarfında, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmaz.

İş Kazasında İlk Kime Haber Verilir?

İş kazası durumunda ilk olarak kolluk kuvvetlerine (polis veya jandarma) haber verilir. Ardından, işverenin sorumluluğunda, kaza SGK'ya bildirilir. Kendi hesabına çalışan kişiler, kaza durumunu doğrudan kendileri bildirmekle yükümlüdür.

İş Kazası Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır? Tazminatı Kim Öder?

İş kazası geçiren işçilerin maddi/manevi tazminat hakları vardır. İşçinin ölümü halinde ailesi de destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. İşyerinde bir iş kazası yaşarsanız, tazminat hakkınız her zaman vardır. Bir sakatlık geçirdiğinizde, iyileşmek ve işinize geri dönmek için gerekli adımları izlemeniz önemlidir.

İş Kazası nedeniyle işvereniniz kusurluysa, maddi tazminat alma hakkınız vardır. Tıbbi tedavi masraflarına ve kaybedilen maaşlara ek olarak, acı ve ıstıraplarınız için manevi tazminatın yanı sıra çalışamama nedeniyle gelir kaybı gibi gelecekteki kayıplarınız için de tazminat alma hakkınız olabilir.

İş kazası geçiren tazminat alabilir mi?

İş kazası geçiren işçi maddi tazminat talep edebilir. Türk Borçlar Kanunu'nda belirlenmiş olan kriterlere göre, iş kazası sonucu bedensel zarara uğrayan işçi bu tür tazminat taleplerinde bulunabilir. İşçinin talep edebileceği tazminat ve masraflar kalemleri kanunda sayılmıştır.

İş kazası nasıl ispatlanır?

İş kazasının ispatı için aşağıdaki belgeler kullanılabilir: İşveren tarafından hazırlanan iş kazası tutanağı. İlgili devlet kurumları tarafından düzenlenen raporlar (Sağlık Kurulu raporu, İş Kurumu raporu) İşçinin doktor raporu, İşçinin maddi zararlarının belgeleri (faturalar, makbuzlar, vs) olarak sayabiliriz. Bu belgelerin birleştirilmesi ve uygun bir şekilde sunulması iş kazasının ispatını kolaylaştıracaktır.

İş kazasında tazminat kimden alınır? Kim Öder?

İş kazası nedeniyle meydana gelen maddi zararlar işveren tarafından karşılanır. İş kazasından kaynaklanan ölüm durumunda ise, yakınlarından biri tarafından işverenin tazminat yükümlülüğüne dair dava açılabilir. Bilirkişi raporu ve diğer belgeler ile mahkeme tarafından belirlenen maddi zarar tutarı işveren tarafından ödenir.

İş kazası geçiren işçinin maaşını kim öder?

İş kazası sonucu iş göremez hale gelen işçinin maaşı SGK tarafından ödenir. İşveren bu süreçte maaş ödeme yükümlülüğünden kurtulur. İş göremezlik ödemesi sigortalı olarak çalışan kişilere SGK tarafından sağlanan bir hak olduğu için işverenin ödeme yapması gerekmez.

İş kazası araştırmasını kim yapar?

İş kazası araştırması, SGK tarafından yapılır ve SGK tarafından belirlenen kurumlar ve uzmanlar tarafından yapılır. İş kazası sonrası, çalışanlar tarafından bildirildiğinde SGK tarafından bir kaza araştırma ekibi görevlendirilir. Bu ekip tarafından yapılan araştırma sonucu kaza nedeni ve sorumluları tespit edilir.

İş kazası geçiren işçi işten çıkabilir mi?

İşçinin iş kazasından dolayı iş göremezliği nedeniyle işine devam edememesi durumunda ve bu süreçte işverenin işçiyi işten çıkarmama yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşçinin iş göremezliği süresi sonunda işine dönebilmesi durumunda da işveren tarafından işinden çıkarılma hakkı vardır. Bu durumlarda işçinin iş sözleşmesinin haksız olarak sonlandırılması durumunda, kıdem tazminatı ve diğer işçi alacakları için arabuluculuk ve iş mahkemesine dava süreci başlatılır.

İş kazası tazminatı neye göre hesaplanır?

İş kazası tazminatı zarar gören çalışanın yaşı, cinsiyeti, maaşı, zararın şiddeti ve oluşumundaki kusur durumunun belirlenmesi sonucu hesaplanır. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporu dikkate alarak hüküm verilir.

İş kazası şikayete bağlı mı?

İş kazası ceza davası süreci şikayete tabi bir konudur. İş Kaza sonucunda zarar gören tarafın şikayetçi olmaması halinde savcılık soruşturma açmaz ve takipsizlik kararı verebilir. Şikayet süresi 6 aydır. Ayrıca şikayetçi olup olmamak tazminat davası açılmasına engel bir durum değildir. İş kazası sonucunda zarar gören çalışan, işveren tarafından yapılan zararın tazminatı için hukuki yollarını kullanabilir. Ancak dava açma süresi iş kazalarında 5 yıldır ve zarar gören taraf bu süre içinde tazminat davası açabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır?

İş kazası tazminatı davası, iş mahkemeleri tarafından yürütülür ve yetkilidir. İşverenin yerleştiği yerleşim yerindeki mahkeme veya kaza gerçekleştiği yerdeki mahkeme tarafından açılabilir. İşçi ölmüşse, yakınlarının bulunduğu yerleşim yerindeki mahkeme de yetkilidir. İş Kazası tazminat davası arabuluculuk süreci zorunlu olmaması nedeniyle direk iş mahkemesine dava açılır. İş kazası tazminat davasının sonuçlanama süresi 540 gündür. Bu süre iş mahkemesinin iş yüküne göre uzayıp kısalabilir. İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız...

Bu haber toplam 508 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara