Atla

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur


Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur?

Türk Borçlar Kanununda hüküm altına alınmış olan ölünceye kadar bakma sözleşmesi tam 2 tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme türüne göre taraflardan biri bakım borçlusu ve diğeri de bakım alacaklısıdır.

Bakım borçlusu bakım alacaklısı olan tarafa bakım alacaklısı ölene kadar bakmakla yükümlüdür. Bakım içerisinde günlük hayat içerisinde bulunan her şey girmektedir.

Giyecek, yiyecek ve barınma ihtiyaçları gibi ihtiyaçların yanında bakım alacaklısı hastalandığında doktor ve tedavi masrafları gibi masraflar da girmektedir.

Bakım alacaklısı da kendisine bakan bakım borçlusuna bir ya da birden fazla taşınmazını vermeyi taahhüt etmektedir. Kanun koyucu bu sözleşmede hem bakım borçlusunu hem de bakım alacaklısının korumak için birtakım hususlar getirmiştir.

Örneğin bakım borçlusu taşınmaza ipotek veya rehin hakkını kullanarak taşınmazı garantileyebilmektedir. Bakım alacaklısı ölene kadar bakma sözleşmesi ile bakım borçlusunun aile efradına katılmıştır.

Yani sorumluluk o derce büyüktür. Her sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmeden de dönülebilir ya da fesih edilebilir.

Ölene kadar bakma sözleşmesinden taraflar nasıl döner ya da nasıl sözleşme fesih edilir?

Türk Borçlar Kanunun 616. Ve 617. Maddelerinde sözleşmeden nasıl fesih edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Kanun hükümlerini ifade ederek ve onları açıklayarak fesih sürecini anlatırsak şunları ifade edebiliriz.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Önel verilerek fesih

MADDE 616

Kanun hükmüne göre ölünceye kadar bakma sözleşmesinde tarafların edimleri arasında büyük ölçüde bir orantısızlık bulunduğunda zarara uğrayan taraf 6 ay önceden haber vermek koşulu ile sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin feshine kadar gerçekleştirilen edimler denkleştirme sistemine göre faizi ile birlikte geri verilmek zorundadır.

ölünceye kadar bakma sözleşmesi bozulur mu, şartları nelerdir

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Önel verilmeksizin fesih

MADDE 617

Bu hükümde de kanun koyucu sözleşmeye aykırılık mevcut olmalı ve bu nedenle de sözleşmenin devam etmesi diğer taraf için imkânsız olmalı yani sözleşmenin devamı çekilmez hale gelmelidir. 

Burada kusurlu taraf bulunmaktadır. Önel verilerek fesih ile önel verilmeksizin fesih arasındaki farkları ifade edersek şunları söyleyebiliriz. Önel verilerek fesih de tarafların edimleri arasında orantısızlık bulunmaktadır.

Önel verilmeksizin fesih de taraflardan biri sözleşmenin içeriğine aykırı davranmakta, diğer tarafın da sözleşmeyi ifa etmesini güçleştirmekte ve hatta çoğu zaman imkânsız hale getirmektedir.

Önel verilmeksizin fesih de kusurlu taraf bulunmaktadır. Önel verilerek fesih de süre 6 aydır. Sözleşmeyi fesih edecek olan taraf diğer tarafa 6 ay önceden bunu bildirmek zorundadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak