Atla

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır


Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Miras bırakanın vefat etmesi sonucu mirasçılara bir miras kalır. Bu miras içerisindeki mallarda herkes ortaktır. Bu ortaklık kendi aralarında imzalayacakları bir sözleşme ile son bulabilir yani mirasçılar kime ne verileceğini kendileri belirlediği takdirde miras paylaşımı son bulur.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

Miras paylaşımı konusunda bir uyuşmazlığa düşülürse o zaman kanun koyucunun öngördüğü paylar oranında herkes miras üzerinde bir paya sahip olur. Bu miras içerisinde taşınmazlar varsa mirasçılar bu taşınmazlar üzerinde ortak mülkiyete sahip olurlar.

Bu ortaklıktan kurtulmak kendi payına düşeni talep etmek ya da yapılan taksi sözleşmesi ile kendine düşen payın bedelini isteyen mirasçının ortaklığın giderilmesi için başlattığı bu hukuki sürece izale-i şuyu denir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

İzale-i Şuyu Veya Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Ortaklığın giderilmesi ve her bir mirasçının payına düşen oranın bedelini alarak ortak mülkiyetin ortadan kalkması için açılan davaya da ortaklığın giderilmesi davası veya izale-i şuyu davası denir.

Ortaklığın giderilmesinin davasının açılmasının sebebi ortak bir hakka yani kendi payları oranında mülkiyet hakkına sahip olan mirasçıların yaşadıkları uyuşmazlığın giderilmesi ve ortaklığın bitmesi için Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılır.

Bu süreç şu şekilde işler: Taraflar gayrimenkul üzerinde kendi paylarını verememişler ve uyuşmazlık pay oranının halledilememesinden çıkmaktadır.

O zaman yetkili mahkemeye giderle ve davaya bakan hakim taşınmaz mal üzerinde hakka sahip olan mirasçılara paylarını verir ya da taşınmazı satar ve taşınmazın satışından elde ettiği bedeli mirasçıların payları oranında böler ve verir. Satış ancak ve ancak açık artırma şeklinde yapılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkemeler Nerelerdir?

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i şuyu) davasında yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Davayı açacak mirasçılar davayı gayrimenkulün bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine giderek davayı açabilirler.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Ortaklığın giderilmesi davasını mal üzerinde hak sahibi olan taraflardan biri veya birkaçı açabilir. Mirasçı olmakla beraber o taşınmaz üzerinde bir hakka yani bir paya sahip olamayan kişi izale-i şuyu davasını açamaz. Yalnız o taşınmaz üzerinde bir hak sahibi olduğunu iddia ediyor ve hak kaybına uğradığını iddia ediyorsa durum farklıdır fakat bu durumda da zaten dava türü farklı olmaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonuç Olarak

 Sonuç olarak izale-i şuyu davaları taşınmaz üzerinde pay sahibi olan ve uyuşmazlığa düşen mirasçılar tarafından gayrimenkulün bulunduğu sulh mahkemesine açılır

Hakim malı ya payları oranında bölerek dağıtır ya da taşınmazı açık artırma ile satar ve bedeli yine pay sahibi olanların payları oranında böler ve onlara takdim eder.  

Ortaklığın giderilmesi veya aynen taksime karar verilen bağımsız bölümlerin tespit edilen değeri üzerinden %04,55 oranında harç alınması,

Depo edilmemesi halinde ise aynı hak diğer hissedarlara tanınması tarafların ivaz bedelini kesin süre içerisinde depo etmemesi durumunda ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmektedir. 

Üzerindeki paydaşlığın taşınmazın üzerindeki ortaklıkları nedeniyle belirtilen yerlerin satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine,

Satıştan elde edilecek gelirin  bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar bakı kalmak üzere tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflara dağıtılması şeklinde olmaktadır.

Makalemizde Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Dava, bir adet taşınmazda ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi üzerine davalı A. M. vekili tarafından süresi içinde istinaf kanun yolu başvurusunda bulunulmuştur.

Kararın davalı borçlu H. M.’e tebliğine ilişkin tebligat parçasına dosya içerisinde rastlanmadığından kararın adı geçen davalının istinaf başvuru dilekçesi ekinde bildirilen adresine tebliğ edilerek istinaf başvuru süresinin beklenmesi ve ondan sonra istinaf incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

ÖZET: Somut olayda, mahkemece paydaşlığın giderilmesi istenilen taşınmazların tarımsal arazi ve yeterli tarımsal arazi olup olmadığı, mirasçıların kişisel yetenekleri, ehil olup olmadıkları, birden fazla ehil mirasçı varsa bu mirasçılardan asgari geçimini bu yeterli gelirli tarım arazisinden sağlayan mirasçının bulunup bulunmadığının araştırılması,

Asgari geçimini yeter tarım arazisinden sağlayan mirasçı bulunmaması halinde, mirasçılardan taşınmazı satın almak isteyen varsa bu şahıslardan taşınmazların değeri konusunda tekliflerin toplanması,

Mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere 6 aya kadar süre verilmesi,

Mirasçı tarafından talep edilmesi halinde 6 aylık ek süre verilmesi, belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verilmesi gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  CEREN AKAR -
  6 Ağustos 2016

  Ban miras kaldı, ama paylaşamıyorlar.Ortaklık nasıl giderilir bunun için nasıl bir dava açmam gerekiyor??

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  16 Ekim 2016

  kendi payına düşeni talep etmek ya da yapılan taksi sözleşmesi ile kendine düşen payın bedelini isteyen mirasçının ortaklığın giderilmesi için başlattığı bu hukuki sürece izale-i şuyu denir.bu davayı açmanız durumunda satış yolu ike ortaklık giderilir..

  Cevapla
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Uçma -
  17 Şubat 2017

  Avukat hanım merhabalar Ben ankara kazanda ikamet etmekteyim. Babamdan daire ve arsa miras olarak 5 kardeşe düştü. Büyük abim tüm dairelerin kiralarını almakta tarlalrıda ekip biçmekte bizede birşey vermemektedir. Biz bu yerlerin paylaşılmasını istiyoruz. Öncelikle ortaklığın giderilmesi davasını 1 kişi açabilirmi, ayrıca dava masrafları ne kadardır.

  Cevapla
Yorum Bırak