Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

Miras bırakanın vefat etmesi sonucu mirasçılara bir miras kalır. Bu miras içerisindeki mallarda herkes ortaktır. Bu ortaklık kendi aralarında imzalayacakları bir sözleşme ile son bulabilir yani mirasçılar kime ne verileceğini kendileri belirlediği takdirde miras paylaşımı son bulur. Fakat miras paylaşımı konusunda bir uyuşmazlığa düşülürse o zaman kanun koyucunun öngördüğü paylar oranında herkes miras üzerinde bir paya sahip olur. Bu miras içerisinde taşınmazlar varsa mirasçılar bu taşınmazlar üzerinde ortak mülkiyete sahip olurlar.

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu) Nedir?

Bu ortaklıktan kurtulmak kendi payına düşeni talep etmek ya da yapılan taksi sözleşmesi ile kendine düşen payın bedelini isteyen mirasçının ortaklığın giderilmesi için başlattığı bu hukuki sürece izale-i şuyu denir.

İzale-i Şuyu Davası Tanımı:

Ortaklığın giderilmesi ve her bir mirasçının payına düşen oranın bedelini alarak ortak mülkiyetin ortadan kalkması için açılan davaya da ortaklığın giderilmesi davası veya izale-i şuyu davası denir.

Ortaklığın giderilmesinin davasının açılmasının sebebi ortak bir hakka yani kendi payları oranında mülkiyet hakkına sahip olan mirasçıların yaşadıkları uyuşmazlığın giderilmesi ve ortaklığın bitmesi için Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılır. Bu süreç şu şekilde işler:

Taraflar gayrimenkul üzerinde kendi paylarını verememişler ve uyuşmazlık pay oranının halledilememesinden çıkmaktadır. O zaman yetkili mahkemeye giderle ve davaya bakan hakim taşınmaz mal üzerinde hakka sahip olan mirasçılara paylarını verir ya da taşınmazı satar ve taşınmazın satışından elde ettiği bedeli mirasçıların payları oranında böler ve verir. Satış ancak ve ancak açık artırma şeklinde yapılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkemeler Nerelerdir?

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i şuyu) davasında yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Davayı açacak mirasçılar davayı gayrimenkulün bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine giderek davayı açabilirler.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Ortaklığın giderilmesi davasını mal üzerinde hak sahibi olan taraflardan biri veya birkaçı açabilir. Mirasçı olmakla beraber o taşınmaz üzerinde bir hakka yani bir paya sahip olamayan kişi izale-i şuyu davasını açamaz. Yalnız o taşınmaz üzerinde bir hak sahibi olduğunu iddia ediyor ve hak kaybına uğradığını iddia ediyorsa durum farklıdır fakat bu durumda da zaten dava türü farklı olmaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonuç Olarak;

Sonuç olarak izale-i şuyu davaları taşınmaz üzerinde pay sahibi olan ve uyuşmazlığa düşen mirasçılar tarafından gayrimenkulün bulunduğu sulh mahkemesine açılır ve hakim malı ya payları oranında bölerek dağıtır ya da taşınmazı açık artırma ile satar ve bedeli yine pay sahibi olanların payları oranında böler ve onlara takdim eder.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2011/6-55 Karar: 2011/222 Karar Tarihi: 27.04.2011 -Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – AYNEN PAYLAŞTIRILMASI İSTENEN EŞ DEĞERDE İKİ TAŞINMAZIN OLMASI – HER BİR MİRASÇIYA HANGİ TAŞINMAZIN VERİLECEĞİ KONUSUNDA KURA ÇEKME YOLUNA GİDİLMESİ – KURA ÇEKİMİNE TARAFLARCA İTİRAZ EDİLMEMESİ – PAYLAŞTIRIMIN YERİNDELİĞİ

ÖZET: Taraflarca aynen paylaştırılması istenen eş değerde iki taşınmaz ve bunları paylaşacak iki mirasçı bulunmakla birlikte her iki mirasçı da aynı taşınmazı istemiştir. Taraflar arasında payların özgülenmesinde anlaşma sağlanamadığından, her bir mirasçıya hangi taşınmazın verileceği konusunda mahkeme kura çekme yoluna gitmiş; kura çekimine ne davacı ne de davalı itiraz etmemişlerdir. Mahkemenin iki taşınmazın her birini birer mirasçıya vermek suretiyle paylaşım yapması yerindedir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2011/9096 Karar: 2011/13109 Karar Tarihi: 28.11.2011-Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – PAYLARIN OLUŞTURULMASINDA HAKİMİN DEĞERLENDİRECEĞİ KRİTERLER – TARAFLARIN FİİLİ KULLANIM DURUMLARI – KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE TARAFLARIN TAKSİM KONUSUNDA ANLAŞIP ANLAŞAMAMALARI

ÖZET: Mirasçılar, tereke mallarından mirasçı veya ortak kök sayısınca pay oluştururlar. Anlaşma olmazsa, mirasçılardan her biri, payların oluşturulmasını sulh mahkemesinden isteyebilir. Payların oluşturulmasında hakim, yerel adetleri, mirasçıların kişisel durumlarını ve çoğunluğun arzusunu göz önünde bulundurur. Payların özgülenmesi mirasçıların anlaşması uyarınca yapılır. Buna olanak bulunmazsa kura çekilir, hükmü yer almaktadır. Yasal bu düzenlemelere göre aynen bölünerek paylaştırmanın (taksimin) mümkün olması durumunda tarafların fiili kullanım durumlarının gözetilerek bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para (ivaz) eklenerek denkleştirme sağlanır. Kullanım şekline göre tarafların taksim konusunda anlaşamamaları halinde kura sonucu taksim yoluna gidilmesi gerekir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Makalemizde Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Diğer makalelerimizi Ankara avukat sayfamızdan diğer konularıda inceleyebilirsiniz.