Atla

Resmi Belgede Sahtecilik


Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu NedirKanunlar resmi belgelerde işlenmiş olan sahtecilik suçları ile ilgili düzenleme yapmıştır. Buna göre resmi belgedeki sahtecilik suçundan bahsedebilmek için kamu düzenine karşı kamu görevlisi tarafından suçun seçimli hareketli olarak işlenmiş olması gerekmektedir. Suçtan söz ederken mutlaka bulunması gerekli olan maddi unsurlarda ise belge ve çeşitli evrak gibi kamu arasındaki ilişkilerin yürütülmesini sağlayan her türlü delil niteliğine sahip olan belgenin bu suçun maddi unsurları olarak değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. Hukuki ilişkilerin kurulmasından bu ilişkinin getirdiği tüm durumlara karşı kişilerin bunlara güven duymalarının boşa çıkmaması için kamu güveni başlığı altında bu türden sahtecilik suçlarının değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor. Belgelerde sahtecilik suçu işlendiği takdirde toplumun gözünde belgelerin güvenilmez olacağı düşünüldüğünden dolayı bu tür suçların toplum düzenini ve hukuki ilişkileri olumsuz olarak etkileyeceği düşünülmüştür. Belgenin hazırlanması ile birlikte kamunun ve hukuki ilişkilerin zedelenmesinin dışında doğrudan bazı kişilerin de zarar görmesi söz konusu olabilecektir. Suçun işlenmesinin ardından zarar gören ya da zarar görme tehlikesini barındıran kişilerin de bu zararlardan korunması adına resmi belgede sahtecilik suçları için hukuki yollara başvurulması mümkün olabiliyor. Ceza hükümleri tarafından koruma altına alınmış olan bu durumlarda esas amaç kamu düzeninin devamının sağlanması olmaktadır.Özel ve Resmi Belgelerde Sahtecilik SuçlarıMahkemeler tarafından verilen kararlar sonrasında ve genel uygulama durumlarına bakıldığında sık sık karıştırılan suçlardan biri sahtecilik suçları olmaktadır. Belgelerin resmi ya da özel olması bu suçların incelenmesindeki asıl farkı oluşturan durumlar oluyor. Her iki türde de ortak bir şekilde aranan temel özellik belgenin gerçekten de var olmasıdır. Belgelerin tanımlanmasında ise düzenleyeni belli olan belgelerin var olması şartı aranmakta ve bu belgelerin mutlaka hukuki bir sonuç doğurması gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak belgede mutlaka yazılık şartı olarak bilinen şartların da yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Türk Hukuk Sistemi resmi belgeler ve özel belgeler ile ilgili olarak iki farklı suç ayrımına gitmiştir. Bu belgelerin niteliğinden doğan durumlarla birlikte söz konusu olmuştur. Bu noktada kambiyo enedi, vasiyetname, tahvil ve hisse senetleri gibi belgelerin özel belge olmalarına rağmen kamu yararına etki etmelerinden dolayı resmi belge olarak sayılması söz konusu olmuştur. Resmi belgeler için sahtecilik suçunun ortaya çıkması halinde bahse konu olacak cezalar özel belgeler için ortaya konan sürelerden daha uzun olmaktadır. Buna ek olarak özel belgeler için belgeler kullanılmamışsa cezadan bahsetmek mümkün olmayacakken resmi belgelerde belge kullanılmamış olsa dahi sahte şekilde düzenlenmişse mutlaka suç için bu durum yeterli sayılacaktır. Resmi belgede sahtecilik suçları için en fazla 8 yıla kadar, özel belgedeki suçlar için ise 3 yıla kadar hapis cezaları öngörülmektedir. Hapis cezalarının 2 yıldan daha fazla olması halinde ise seçenek yaptırımlarına dönüştürülmeyeceğinden dolayı hapis cezaları ortaya çıkacaktır. Sürelerin kesin bir şekilde ortaya konmamış olmasından dolayı suçların savunulması önemli olduğundan kişilerin bu sürece iyi bir şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun UnsurlarıResmi belgede sahtecilik suçlarında belgeyi düzenleyenin bilindiği haller, belgenin hukuki bir değer taşıyan içeriğe sahip olduğu durumlar arasında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Belgeyi düzenleyenin bilindiği durumlarda yazıların irade beyanlarını yansıtıyor olması ve okunaklı bir şekilde belgelerin yazılmış olması gerekmektedir. Belgelerde zorunlu olarak kullanılması gereken bir dil bulundurma şartı yer almamaktadır. Bu durum şifreleme yöntemleri ile yazılmış metinlerin belge niteliği taşımayacağı anlamına sahip olunmasını sağlar. Resmi belgede yer alan bütün bilgiler belge niteliği taşırken düşünülmesine rağmen belgeye eklenmiş olan hususlar hakkında bir fikir ortaya atılamamaktadır. Belgelerde hukuki değer taşıyan bir içerik bulunması halinde ancak suçtan bahsetmek mümkün olabiliyor. Hukuki bir sonuç barındırmayan belgeler belge niteliğine de aynı zamanda sahip olamamaktadır. Maddi unsurları ortaya koyan resmi belgelerle ilgili olarak mutlaka hukuki bir değerin ortaya konması şartı aranmaktadır. Eğer esas ortaya koyamayan belgeler bulunuyorsa bunlarla ilgili bir sahtecilik suçundan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bunlara ek olarak yazılı bir şekilde belirtilmiş olmasına ve maddi bir olayı aktarıyor olmasına rağmen bazı belgelerin de delil niteliği taşımadığı durumlar olabilir. Bu nedenlerle basit değişiklikler ya da zarar ortaya çıkarmayan veya zarar olasılığına sahip olmayan durumların sahtecilik olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Belgelerde aranan en temel niteliklerden biri de belgeyi düzenleyen tüzel ya da gerçek kişinin mutlaka bilinmesi gerekliliğidir. Bu düzenleyenin imzasının belge üzerinde yer alması ile anlaşılabileceği gibi kişileri temsil eden işaret ya da amblemlerle de ortaya konabilmektedir.Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda AldatıcılıkResmi belgede sahtecilik suçundan bahsederken en önemli noktalardan biri de belgelerin aldatıcı niteliklere sahip olması gelir. Aldatıcı nitelik taşımayan belgeler tıpkı hukuki sonuç doğurmayan belgeler gibi sahtecilik suçundan bahsetmenin mümkün olmadığı belgeler olmaktadır. Aldatıcılığın sahtecilik suçlarında tam olarak neyi ifade ettiğinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu noktada belgeyi hazırlayan ya da belgede konu edilen kişinin hatası, dikkatsizliği ya da özen göstermemesi gibi bir durumda zarar ortaya çıkmışsa aldatıcılıktan bahsetmek mümkün olmuyor. Aldatıcılık özelliği ancak aldatıcılık yeteneğinin ortaya çıkması ile belgelerin geçerli olmasının yolunu açabilir. Eğer bu aldatıcılık yeteneğinden bahsedilmesi mümkün değilse bu durumda aldatıcılıktan da bahsedilmemektedir. Özetle, belgede sahtecilik suçlarında kamu görevlilerinin aldatıcılık ilkesini ortaya çıkarabilecek olan seçimlik hareketlerde bulunmaları halinde TCK'da yer alan maddelere göre yaptıklarının suç olarak değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor. TCK aynı zamanda belgede işlenebilecek olan suçların sadece kamu görevlisi kişiden değil aynı zamanda kamu görevlisi tarafından işlenmediği hallerde de düzenleme yapmıştır. Seçimlik hareketli bir suç olarak değerlendirilen işlemler kanun tarafından geçerli sayılmaktadır. Resmi belgedeki sahtecilik suçu kendi içinde pek çok bilgiye sahip olunması gerekliliğini barındırdığı için mutlaka profesyonel bir yardım almak gerekli olabilmektedir. Özellikle hızlı sonuç almak ve hakların kaybının önüne geçmek noktasında bir avukatla beraber sürecin yönetilmesi kazanımların elde edilmesini sağlayacaktır.Resmi Belgede Sahtecilik
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • YASEMİN RIDVANAĞAOĞLU -
    11 Ağustos 2016

    Resmi Belgede Sahtecilik Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

    Cevapla
Yorum Bırak