Resmi Vasiyetname, Resmi Vasiyetnamenin İptali

resmi vasiyetnamenin iptali ile ilgili diğer konu başlıkları, resmi vasiyetnamenin iptali saklı paylar, vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin iptali davası yetkili mahkeme, resmi vasiyetname, vasiyetnamenin iptali davası açma süresi, vasiyetnamenin iptali davasında süre, vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi, vasiyetname iptali, vasiyetnamenin iptali davasında süre, vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi, vasiyetnamenin iptali ve tenkis, vasiyetnamenin iptali dava dilekçe örneği, vasiyetnamenin iptali davasında harç, miras hukuku, miras davaları, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara. Avukat

Resmi Vasiyetname

İki tanık huzurunda Sulh Ha­kimi, Noter veya kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli tarafından düzenlenir

Vasiyetnamenin Türkçe olması lazımdır. Vasiyet yapan Türkçe bilmiyorsa; diyecekleri tercüman aracılı­ğıyla alınır ve yazıldıktan sonra, vasiyetnamenin muhtevası yine tercüman aracılığıyla anlatılır.

Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyet­namenin aslını saklamak zorundadır

Vasiyetçi, okuma-yazma bilmiyorsa; memur va­siyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üze­rine miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içer­diğini beyan eder.

Bu durumda tanıklar, hem miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından miras bırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularım içerdiğini ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar

Resmi Vasiyetnamenin İptaliMirasbırakanın vasiyetnamesiyle hakkı zarara uğrayan mirasçılar veya lehine vasiyet yapılanlar tarafından Vasiyetnamenin İptali Davası açılabilir.

Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır

  1. Vasiyetname mirasbırakanm tasarruf ehliyeti bulu madiği bir sırada yapılmışsa,
  2. Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma veya zorla ma sonucunda yapılmışsa,
  3. Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,
  4. Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.
  5. Resmi Vasiyetname, Resmi Vasiyetnamenin İptali