Atla

Satış İptal Davası


Satış İptal Davası

Satış İptal Davası

Satış İptal Davası

Satış İptal Davası bir çok sebebe dayanarak açılabilmektedir. Satış iptal davası, icra hukukunda, miras hukukuna sıkça konu olmaktadır. Satış iptaline konu olabilecek muvazaalı işlemleri örnek olarak sıralayacak olursak, 65 yaş üzeri kişilerin tam teşekküllü hastanelerden hekim raporu almamaları veya alınmış sağlık raporunun bir gün geçerliliği olmasına rağmen diğer günlerde satışın yapılması.

Ev satışı yapan şahıs evli ise eşinden izin alması lazım olur. Eşinden İzin ve rızası almadan Satış yapılırsa ve satılan gayrimenkul aile konutu ise, satıştan haberi olmayan eş, mahkemede aile konutu nedeniyle satış iptali davası açarak tapu ve satışın iptalini isteme hakkına sahip olacaktır.. Ayrıca Gayrimenkul alım-satımlarında tapudaki satış işlemlerinde mutlaka rayiç bedel üstünden yapılması gerekli olup,  ödemelerin banka üstünden yapılmalıdır. Elden yapılan ödemeler şüpheli olmaktadır. Tapu kayıtlarında ispat açısında gerçek bedel gösterilerek ve gayrimenkulün özellikleri belirtilerek yapılmasında satış iptal ve muvazaa konularında engel teşkil edecektir.

Menfi Tespit Davası 

Borçlu, icra takibinden evvelce ya da takip esnasında borçlu bulunmadığını kanıt amacıyla menfi belirleme davası açabilir İcra takibinden evvelce açılan menfi belirleme davasına bakan mahkeme, talep üstüne gösterilecek teminat mukabilinde icra takibinin durdurulması ile ilgili ihtiyati önlem kararı verebilir. İcra takibinden sonra açılan menfi belirleme davasında ihtiyati önlem yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez.

Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati önlem yolu ile icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir. 

İhalenin Feshi Şikayet - Satış İptal Davası

İhalenin feshi istemi şikayet yolu ile satışın yapıldığı yer İcra Mahkemesinde ileri sürülür. İhalenin feshini, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 226. Maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek amacıyla ihaleye yurt içerinde bir adres göstermek koşuluyla iştirak edenler araştırma merci inden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içesinde isteyebilirler.

İhalenin Feshi Nedenleri Nelerdir

İhaleye fesat karıştırılmış olması, Artırmaya hazırlık aşamasındaki yanlış işlemler, İhalenin yapılması esnasındaki yanlış işlemler, Alıcının taşınmazın mühim nitelikleri ile ilgili Hataya düşürülmüş olması.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Satış İptal Davası - Yorum
  RABİA ÜBEYLİ -
  12 Ağustos 2016

  Satış İptal Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • Satış İptal Davası - Yorum
  Fazilet -
  27 Ocak 2017

  Satış İptal Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak