Atla

Senette İmzaya İtiraz


Senette İmzaya İtiraz

Senette İmzaya İtiraz

Senette İmzaya İtiraz

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İMZASI İNKAR EDİLMEMİŞ BELGEYE DAYALI BORCA YÖNELİK VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVALI TARAFINDAN BORCU ORTADAN KALDIRACAK NİTELİKTE BİR VAKIA DA İLERİ SÜRÜLÜP İSPATLANMADIĞI

ÖZET: Davalı-borçlu hakkında başlatılan icra takibi "Sulh ve İbra Sözleşmesi" başlıklı belgeye dayandırılmış ve takip talebinde belirtilmiş, ödeme emri ekinde de borçluya tebliğ edildiği davetiye içeriğinden anlaşılmıştır.

Ödeme emrinde, dayanak belgedeki imzaya da belirlenen sürede itiraz edilebileceği, aksi halde imzayı da kabul etmiş sayılacağı ihtarı olduğu halde açıkça imzaya itiraz etmediği gibi sadece "ödeme emrinde sebebi açıkça yazılmayan, borç aslına" itiraz etmiştir.

Bu durumda takibe konu belgedeki imzanın davalıya ait olduğunun kabulü gerekir. Belge aslının icra dosyasına ibrazı ve kasada saklanması gereği takip hukuku kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlardan olup davalı, icra dairesinde bununla ilgili bir talepte bulunduğunu da ileri sürmüş değildir.

Buna göre iş bu itirazın iptali davasını da imzası inkar edilmemiş belgeye dayalı borca yönelik vaki itirazın iptali davası olarak değerlendirip, takip dayanağı "Sulh ve İbra Sözleşmesi" başlıklı belgenin 3-4 maddesinde (işveren belediye tarafından yüklenici aleyhine kesilen … TL ödeyecektir) ibaresine göre, davalı-borçlunun bu madde hükmü gereğince belirtilen miktar kadar davacı yükleniciye borçlu olduğu anlaşılmış olup,

Davalı tarafından bu borcu ortadan kaldıracak nitelikte (mahsup-takas, zamanaşımı, ödeme.....gibi) bir vakıa da ileri sürülüp ispatlanmadığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Sanığın tüm aşamalarda suça konu çeki tanık M. Y.'dan aldığını savunmasına, bu savunmanın tanık M. Ç. tarafından doğrulanmasına, tanık M. Y.'ın da çekin kendisinden habersiz H. O. tarafından sanığa verilmiş olabileceğini belirtmesine, suça konu çekin arkasındaki ilk cirantanın TC Kimlik numarası ve telefon numarası yazılı A. T., ikinci cirantanın H. O., üçüncü cirantanın M. Y. olmasına, sahte çeklerde denetimin ilk cirantadan itibaren yapılmasının gerekmesine,

Uyap'tan yapılan sorgulamada ve dosya arasına alınan karar örneklerinde M. Y. ve H. O. haklarında birlikte işledikleri belirtilen çek sahteciliği ve dolandırıcılık suçlarından yapılan soruşturma ve kovuşturmaların bulunmasına rağmen ciro silsilesinin birinci ve ikinci sırasında bulunan kişilerin araştırılıp tanık olarak dinlenip,

Gerekirse imza incelemesi de yaptırılması, oluşacak sonuca göre "önceden doğmuş borç için verilen çekin dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususunun da tartışılması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulmasının savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olması nedeniyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Senette İmzaya İtiraz - Yorum
  YÜKSEL ÜŞENMEZ -
  7 Ağustos 2016

  Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar. (John Locke)

  Cevapla
 • Senette İmzaya İtiraz - Yorum
  CAN SALMAN -
  10 Ağustos 2016

  Senette İmzaya İtiraz Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
 • Senette İmzaya İtiraz - Yorum
  EFSANE KAYADİBİ -
  12 Ağustos 2016

  Senette İmzaya İtiraz Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Senette İmzaya İtiraz - Yorum
  EGEMEN CEMRİ -
  16 Ağustos 2016

  Senette İmzaya İtiraz Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
Yorum Bırak