Atla

Şirket Birleşme Ve Devralma


Şirket Birleşme Ve Devralma

Şirket Birleşme Ve Devralma

Şirket Birleşme Ve Devralma

A. Şirket Birleşme Ve Devralma, B. Şirket Birleşme Ve Devralma Nasıl Yapılır, C.Şirket birleşme ve devralmaları, D. Şirket birleşme ve satın almaANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİDEVİR EDEN : DEVİR ALAN : DEVİR EDİLEN HİSSE MİKTARI VE DEĞERİ : DEVİR EDEN: Taraflardan ben ……….. , ....... ………. Ticaret Sicili Memurluğunun ......................sicil numarasında tescilli bulunan ........................................ .................................. unvanlı şirketinin mevcut ............... paya karşılık ........................-TL'lık sermaye hak ve hissemin tamamını .................................-TL bedel ile ...................................... ..........adresinde mukim, T.C. uyruklu şirkete hariçten ortak olarak giren ..................................'ye b...................................umumi suretle ibra ve dava haklarımdan vazgeçtiğimi; beyan, kabul ve taahhüt ederim. DEVRALAN: Taraflardan ben.........yukarıda devri edenin beyanında yazılı hisseyi devir aldım. Devir bedelinin bu gün haricen nakden ve peşinen ödedim, bu hususta bir borcumun kalmadığını, yukarıda yazılı hisseyi devir edenin beyanlarını aynen kabul ettiğimi, beyan ve taahhüt ederim…../…../….. DEVİR EDEN DEVİR ALAN Kaşe Adı Soyadı İmza İmza  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak