Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır? | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır?

Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır?

Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır? Soy bağının reddi davasında baba için, çocuğun nesebinin kendinden gelmediğinin belirtilmesi ile babalık karinesinin çürütülmesi anlamına gelmektedir. Çocuk için, baba yönünden soy bağı bulunmayan çocuk statüsüne girmesinin sağlanması anlamına gelmektedir.

Bu sebeple yenilik doğuran bir hukuki işlem olmaktadır. Soy bağının reddedilmesi konusu baba tarafından veya reşit olan çocuklar tarafından açılan soy bağının reddi davası ile olmaktadır. Bu davanın ilgili hükümleri Türk Medeni Kanunun 286 ve 291’inci maddelerinde düzenlenmiş ve belirtilmiştir. Açılacak soy bağının reddi davasında ispat edilmesi oldukça önemlidir.

Soy bağının Reddi Davasını Kimler Nasıl Açabilmektedir?

Soy bağının reddi davası baba ve ergin yaşa gelmiş çocuk açabilmektedir. Aynı zamanda babanın kanuni mirasçıları da soy bağının reddi davasını çocuk için açabilmektedirler.

Evliliklerde kocanın alt soyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi, gaipliğine karar verilmesi veya sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiği tarihten itibaren bir sene içerisinde soy bağının reddi davası açabilmektedir.

Soybağının Reddi Davası Soybağının Tespiti konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Çocuklara soy bağının reddi davasının açılması konusunda tanınan haklar ise çocuğun ölümü ile birlikte sona ermektedir. Bunun yanında ergin olmayan çocuklar için soy bağının reddi davası kayyum tarafından açılabilmektedir.

Ergin olmayan çocuk için annenin kayyum olarak atanması aralarındaki bulunan menfaat ilişkinin gereği olarak mümkün olmamaktadır. Soy bağının reddi davalarını kocanın açması durumunda bu davayı yöneltebileceği kimseler anne ve çocuk olmaktadır. Bu davayı çocuğun açması durumunda dava anne ve babaya yönelik olmaktadır. | Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır?

Soy bağının Reddi Davası Nasıl  İspat Edilir?

Çocuğun evlilik içerisinde veya evlilik dışında ana rahmine düşmüş olması davayı açan kişiye farklı ispat yükümlülükleri doğurmaktadır.

Çocuğun evlilik birliği içerisinde ana rahmine düşmesi durumunda davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek yükümlülüğü altında olmaktadır.

Türk Medeni Kanunun 287’inci maddesinde evlilik tarihinden en az seksen gün önce, evliliğin sona ermesinden ise üç yüz gün sonra çocuğun ana rahmine düşmesi durumunda evlilik içerisinde ana rahmine düşmüş sayılmaktadır.

Soy Bağının Reddi Davası nda Türk Medeni Kanunu evlilik içerisinde ana rahmine düşen çocuğun babasının, o evlilikteki koca olma ihtimalinin çok olmasını dikkate alarak davacıyı ağır bir ispat yükümlülüğü altında bırakmaktadır.

Davacının bu durumda çocuğun babası olmadığını ispatlayacak deliller sunmak zorunda olmaktadır. Çocuğun evlilik olmadan ana rahmine düşmesi durumunda ise davacının ispat yükümlülüğü diğerine oranla daha kolay olmaktadır. | Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır?

Soy bağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Sebepler

Türk Medeni Kanununda bulunan 289’uncu madde uyarınca koca, baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkisinin olduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl, doğumdan başlayarak ise beş yıl içerisinde soy bağının reddi davası açabilmektedir.

Çocuk ise ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içerisinde soy bağının reddi davasını açabilmektedir. Kanunda belirtilen bu süreler hak düşürücü süreler olmaktadır. Hak düşürücü süreler hakim tarafından re’sen dikkate alınmaktadır. | Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır?

Soy bağının Reddi Davası Hangi Mahkemede Nasıl Açılır?

Soy bağının reddi davasında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olmaktadır. Bu konuda yetkili olan mahkemeler ile tarafların birinin yerleşim yerindeki veya çocuğun doğduğu yerdeki Aile Mahkemeleri olmaktadır.

Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır Süreci Nasıl İşler?

Soy Bağının Reddi Davasında mahkeme ilk olarak süre yönünden bir araştırma yapmaktadır. Hak düşürücü sürelerin kaçırılmış olması durumunda favanın açılması ve görülmesi mümkün olmayacaktır.

Bundan sonradan babalık konusundaki delillerin incelenmesi işlemleri yürütülmektedir. Bu davasında en önemli durum deliller ve ispat olmaktadır. | Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır?

Yargıtay Kararı – Soybağının Reddi Davası Nasıl Açılır?

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI – HAKİMİN MADDİ OLGULARI RESEN ARAŞTIRMASI GEREĞİ – SOYBAĞI REDDİ İLE İLGİLİ OLARAK DNA ARAŞTIRMASI YAPTIRILIP ALINACAK RAPOR DİKKATE ALINARAK BİR KARAR VERİLMEDİĞİ – EKSİK İNCELEME İLE REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Hakim soybağının reddi davasında Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulayacak ve maddi olguları re’sen araştırıp delilleri serbestçe takdir edecektir. Soybağının reddi davasının bu niteliği gözönüne alınarak, mahkemelerce kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın soybağının doğru olarak tespiti zorunludur. Davada, sadece taraf beyanları ile yetinilmeyip, iddia ile ilgili olarak DNA araştırması yaptırılıp, alınacak rapor da dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken, yeterli inceleme yapılmadan eksik inceleme sonucu davasının reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır SOYBAĞININ REDDİ DAVASI – ANNE TARAFINDAN GENETİK BABAYA AÇILAN BABALIK DAVASININ REDDEDİLDİĞİ – GENETİK BABAYA KARŞI AÇILMIŞ OLAN DAVANIN REDDEDİLMİŞ OLMASININ BU DAVAYI ETKİLEMEYECEĞİ – GENETİK İNCELEME DE YAPTIRILARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Anne tarafından genetik baba Ş.’a karşı daha önce açılan babalık davası, çocuğun bir başka erkek ile soybağı ilişkisi kaldırılmadıkça dinlenemeyeceği gerekçesiyle reddedilmiştir.

Eldeki dava ise, çocuğu temsilen kayyım tarafından 26/01/2015 tarihinde kocaya karşı soybağının reddi talebi ile açılmıştır. Genetik babaya karşı açılmış olan babalık davasının reddedilmiş olması bu davasının görülmesine engel teşkil etmez. Aksine, bu davanın olumlu sonuçlanması, o davanın yolunu açar.

O halde tarafların delilleri toplanarak genetik inceleme de yaptırılmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken yasal olmayan gerekçe ile istemin reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

16.388 Görüntülenme

SORULAR

 1. Gizem Taş dedi ki:

  Sn. İlkay Hanım,
  Soy bağının reddi davası hakkında olan yazınızı okudum ancak seçeneklerde çocuğun öz anne babaya karşı hangi koşullar altında dava açabileceğine dair bir bilgi göremedim. Süreç ve sonuçlar hakkında bilgi almak isterim. Örneğin, çocuğun kimliğinde bir değişim olur mu? Bu ne yönde olur? Yani anne ve baba adı kalır mı? Bu, içinde yaşadığımız topluma göre, iş yaşamında nasıl problem oluşturur? Davanın sonuçlanması için tarafların hem fikir olmasına gerek var mıdır?
  En kısa sürede cevabınızı bekler, saygılarımı sunarım.
  İyi çalışmalar.

 2. Sedat B. dedi ki:

  Selamlar benim babamla cocuklugumda yaşadıklarımız sebebiyle hiç bir bağımız kalmadı. Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır ve kanuni ve manevi olarak hiç bir bağımız olmasın istiyoruz bu mümkünmüdür. iyi çalışmalar

 3. Burhan M. dedi ki:

  Merhaba benim 2014 doğumlu nufusuma kayıtlı bir oğlum var ama çocuk eşimin benden önceki imam nikahlı eşinden biz evlendigimizde eşim hamile geldi bana ve şimdi çocuğu gercek babasının nüfusuna kayit yaptırmak istiyoruz. Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır konusu bizimde konumuz mu? bununla ilgili ne yapmamız lazım tavsiyeniz nedir?

 4. Pınar G. dedi ki:

  Çocuğum iddet müddeti dolmadığı için eski eşime kaydoldu. Biyolojik baba çok sorunlu. Fakat çocuğunu istiyor. Eski eşim Soy Bağının Reddi Davası açtı. Süreci uzatmak istiyorum. Ilk celseye gitmesem suçlu olur muyum?

 5. Özlem B. dedi ki:

  Benim bi babam var ama bana babalık yapmadı yıllarca sonradan ben gorusmek istedim ama surekli beni itti ve ben bu adamı kimligimde tasmak istemiyorum. Soy Bağının Reddi Davası mahkeme acsam kazanrmym ?

 6. Mustafa T. dedi ki:

  Annesi ve babası evliyken ve reşit değillerken Ankara’da bir kızları doğuyor.Yurt dışına gitmek içinde dedesi nüfusuna alıyor kızı.Dede 5 ay önce vefat ediyor.Dedenin çocukları Soy Bağının Reddi Davası açabilir mi?

 7. Sevim Yılmaz dedi ki:

  Ben eşime Ankara’da boşanma davası açarak boşanmıştım. Boşandı ama kendisinden olmayan iki çocoğum onun nufusundan kayıtlı. Ankara’da Soy Bağının Reddi Davası açmıştım ve dna testi istendi maddiyat yüzünden adli tıp kurumuna ödeme yapıpta sonucu alamadık ve dava düştü. Eski eşimde bende çocuklarımın nufusundan düşmesini benim soyadımı almalarını istiyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim dna testi olmadan sonuçlanamaz mı?

 8. Müjgan H. dedi ki:

  Soy bağını reddetmek istiyorum. Soy Bağının Reddi Davası Nasıl Açılır bu dava için yapmam gerekenler ve şartlar nelerdir?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp